in English
 
 
Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma, FM

Fysiikan opettajan maisteritutkintoon sisältyy 60 opintopistettä fysiikkaa ja 60 opintopistettä opettajan pedagogisia opintoja. Fysiikan opettajille on tarjolla monia fysiikan kursseja, joissa opiskellaan fysiikkaa nimenomaan opettamisen näkökulmasta. Fysiikan opintoihin sisältyy 20 opintopisteen pro gradu -tutkielma.

Opettajan pedagogiset opinnot suoritettaan yhden lukuvuoden aikana. Pedagogisiin opintoihin kuuluu opetusharjoittelu Turun Normaalikoulussa.

Opettajaksi aikovan kandidaatin tutkintoon kuuluu toisen opetettavan aineen 60 opintopisteen opinnot. Fysiikan opettajien yleisin toinen opetettava aine on matematiikka. Mahdollista on kuitenkin valita myös kemia. Monet opettajaksi opiskelevat lukevat sekä matematiikasta että kemiasta itselleen opetettavan aineen.

Maisteritutkinto-ohjelmaan hakeutuminen

Turun yliopiston fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmasta valmistuneen luonnontieteen kandidaatin on mahdollista valita fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma.

Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelmaan on mahdollista hakeutua myös muualla kuin Turun yliopiston fysikaalisissa tieteissä suoritetun kandidaatin tutkinnon perusteella. Valinnan edellytyksenä on, että suoritettu tutkinto vastaa Turun yliopiston fysikaalisten tieteiden luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa tai täydentämällä tutkintoa enintään 60 opintopisteellä saavutetaan vastaavuus.

Valmistumisen jälkeen

Fysiikan opettajat työllistyvät hyvin. Työllistymistä edesauttaa kolmen aineen opettajan pätevyys - fysiikan, matematiikan ja kemian.

Asiasana:
Tagit: