in English
 
 
Fysiikan tutkinto-ohjelma FM
Materiaalitutkimuksen erikoistumisalan opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet ymmärtää ja kehittää erityyppisten materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia yksittäisistä molekyyleistä ja nanohiukkasista metalli- komposiitti- ja puolijohdekerrosmateriaaleihin. Teoriaopintoja täydentävät kokeelliset menetelmäkurssit, joissa mittausmenetelmien fysikaalisten periaatteiden lisäksi tutustutaan teollisessa tuotekehityksessä yleisten tutkimuslaitteiden toimintaan ja käyttöön. Siltana teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen välillä toimii moderni laskennallinen materiaalitutkimus, johon linja tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista kiihdytinpohjaiseen molekyylien, klustereiden ja pintojen rakenteen perustutkimukseen sekä teoreettiseen materiaalitutkimukseen. Materiaalitutkimuksen erikoistumisalalta voi valmistua pääaineenaan fysiikka tai materiaalitiede.

Lääketieteellisen tekniikan fysiikka tutustuttaa opiskelijan kiinteiden materiaalien rakenteisiin, niiden tutkimusmenetelmiin sekä lääketieteen tekniikkaan, mittausmenetelmiin ja biolääketieteen tutkimuksen instrumentaatioon. Opintokokonaisuus tukee koulutusohjelmasta valmistuvien mahdollisuuksia toimia tutkimus- ja kehitystehtävissä bioalan instrumentaatiota kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa sekä antaa hyvät valmiudet sairaalafyysikkokoulutukseen aikoville.

Tutkinnon rakenne

Maisteritutkintoon kuuluu 120 opintopistettä, joka sisältää 35 opintopisteen arvoisen pro gradu -tutkielman. Maisteritutkintovaiheessakin on vielä mahdollista lukea sivuaineopintoja: sivuaineopinnot voivat olla mm. informaatioteknologiaa, matematiikkaa, kemiaa, geologiaa, tähtitiedettä tai liiketoimintaosaamista. Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisalalla luetaan pakollisena sivuaineena biolääketieteen opintoja.

Tarkan kuvauksen opinnoista saat opinto-oppaasta.

Maisteritutkinto-ohjelmaan hakeutuminen

Turun yliopiston fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmasta valmistuneen luonnontieteiden kandidaatin on mahdollista valita fysiikan maisteriohjelma. Jos LuK-tutkinto on painotettu kokeelliseen fysiikkaan on maisteriohjelma suora jatkumo LuK-tutkinnolle. Jos LuK-tutkinnon painotus ei ole kokeellinen fysiikka, niin fysiikan maisteriopinnoissa voi olla tarvetta lukea siltaopintoina kokeellista fysiikkaa.

Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisalalla luetaan sivuaineopintoja lääketieteellisestä tiedekunnasta. Lääketieteellinen tiedekunta myöntää vuosittain viidelle opiskelijalle sivuaineopinto-oikeuden tiedekunnassaan. Tämä rajoittaa lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisalalle opiskelemaan valittavien määrää.

Fysiikan tutkinto-ohjelmaan on mahdollista hakeutua myös muualla kuin Turun yliopiston fysikaalisissa tieteissä suoritetun kandidaatin tutkinnon perusteella. Valinnan edellytyksenä on, että suoritettu tutkinto vastaa Turun yliopiston fysikaalisten tieteiden luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa tai täydentämällä tutkintoa enintään 60 opintopisteellä saavutetaan vastaavuus.

Valmistumisen jälkeen

Fysiikan tutkinto-ohjelmasta valmistuvien työllistyminen on hyvää (katso rekrytointipalvelun kyselyn tulos). Laitos panostaa yritysyhteistyöhön ja mm. pro gradu -tutkielma on mahdollista tehdä yhteistyössä jonkin firman kanssa. Fysiikan tutkinto-ohjelmasta voi jatkaa myös jatko-opinnoilla tohtorintutkintoon saakka. Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala antaa valmiudet jatkaa sairaalafyysikon koulutukseen.

Asiasana:
Tagit: