in English
 
 
Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelma, FM
Tutkinnon rakenne

Maisteritutkintoon kuuluu 120 opintopistettä, joka sisältää 35 opintopisteen arvoisen pro gradu -tutkielman. Maisteritutkintovaiheessa opiskellaan enimmäkseen teoreettista fysiikka, mutta tutkintoon mahtuu myös sivuaineita, kuten matematiikkaa ja fysiikkaa.

Tarkan kuvauksen tutkintorakenteesta näet opinto-oppaasta.

Maisteritutkinto-ohjelmaan hakeutuminen

Turun yliopiston fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmasta valmistuneen luonnontieteiden kandidaatin on mahdollista valita teoreettisen fysiikan maisterilinja. Jos LuK-tutkinto on painotettu teoreettiseen fysiikkaan on maisterilinja suora jatkumo LuK-tutkinnolle. Jos LuK-tutkinnon painotus ei ole teoreettinen fysiikka, niin teoreettisen fysiikan maisteriopinnoissa voi olla tarvetta lukea siltaopintoina teoreettisen fysiikan aineopintoja.

Teoreettisen fysiikan tutkinto-ohjelmaan on mahdollista hakeutua myös muualla kuin Turun yliopiston fysikaalisissa tieteissä suoritetun kandidaatin tutkinnon perusteella. Valinnan edellytyksenä on, että suoritettu tutkinto vastaa Turun yliopiston fysikaalisten tieteiden luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa tai täydentämällä tutkintoa enintään 60 opintopisteellä saavutetaan vastaavuus.

Valmistumisen jälkeen

Teoreettisen fysiikan koulutus on tutkijapainotteista ja teoreettisesta fysiikasta valmistuneet jatkavat usein jatko-opintoja tohtorin tutkintoon saakka. 

Jatko-opinnoista lisätietoa löydät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelu sivuilta.
Asiasana:
Tagit: