in English
 
 
Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, LuK
Hakukohde
Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelman opiskelu alkaa fysiikan ja matematiikan opiskelulla. Opinnoissa eduksi ovat hyvät taidot fysiikassa ja matematiikassa. Tärkein valmius, mitä opiskelussa kuitenkin tarvitaan on korkea opiskelumotivaatio ja halu ymmärtää fysiikkaa ja käyttää matematiikkaa fysiikan työvälineenä.

Opinnot on suunniteltu niin, että valmistuminen luonnontieteen kandidaatiksi on mahdollista kolmessa vuodessa. Fysikaalisten tieteiden opinnot muodostuvat luentokursseista, joihin kuuluu luentoja ja laskuharjoituksia sekä kurssin lopuksi tentti. Laskuharjoitukset ovat pienryhmätyöskentelyä, jossa luennoilla opittujen asioiden osaamista syvennetään tekemällä annettuja laskutehtäviä. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoitustöitä, joissa fysiikan ilmiöihin tutustutaan kokeiden ja mittausten avulla. Yleensä opetukseen ei ole pakko osallistua, mutta havaittu tosiasia on, että aktiivinen opetukseen osallistuminen edesauttaa hyvää tenttimenestystä.

Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisena sivuaineena matematiikka. Sivuaineena voi lukea myös mm. kemiaa, informaatioteknologiaa tai liiketoimintaosaamista.

Luonnontieteen kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija jatkaa opintojaan fysikaalisten tieteiden maisteriohjelmiin. Maisteritutkinnon suorittamiseen kuluu ohjeellisesti kaksi vuotta. Kaikkinensa opiskeluaika kestää siis viisi vuotta. Luonnontieteen kandidaatin tutkinto takaa kattavan fysikaalisten tieteiden perusteiden osaamisen. Filosofian maisterin tutkinnolla vahvistetaan osaamista opiskelijan valitsemalla alueella.


Valinta

Fysikaalisten tieteiden päävalinnassa opiskelija hakee opiskelemaan fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan. Tutkinto-ohjelmaan hyväksytty opiskelija saa opiskeluoikeuden luonnontieteen kandidaatin tutkinnon suorittamiseen sekä oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinto valitsemallaan fysikaalisten tieteiden maisteritutkintoon johtavista tutkinto-ohjelmista (katso alla).  Maisteritutkinto-ohjelman valinta tehdään LuK-tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Valintaperusteet

Hakuajat

Maisteritutkinto-ohjelmat 

Filosofian maisterin tutkintoon johtavia fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelmia ovat: 
Asiasana:
Tagit: