in English
 
 
Mitä laitoksellamme tutkitaan?

Materiaalifysiikka

Laitoksellamme tutkitaan materiaaleja hyvinkin monipuolisesti. Wihurin fysiikantutkimuslaitoksella tutkitaan korkean lämpötilan suprajohteita ja magneettisia puolijohteita. Lisäksi siellä tutkitaan ydinmagneettista resonanssia kiinteässä aineissa sekä nanofysiikan alaan kuuluvia hyvin pieniä elektronisia rakenteita.

Materiaalitutkimuksen laboratorion materiaalitieteen ryhmä pyrkii selvittämään aineen perusrakenteiden fysiikkaa käyttämällä esimerkiksi hyvin energeettistä röntgensäteilyä, jota voidaan tuottaa suurilla hiukkaskiihdyttimillä. Laboratorion materiaalifysiikan ryhmässä on keskitytty tutkimaan erityisesti aineen pintojen ja ohuiden kalvojen ominaisuuksia kokeellisesti, teoreettisesti ja laskennallisesti.

Teollisuusfysiikan laboratoriossa tutkitaan erityisesti huokoisen piin käyttöä lääkeannostelussa ja kaasuanturisovellutuksissa. Lisäksi laboratoriossa pyritään selvittämään staattisen sähkön aiheuttamia ongelmia monenlaisissa teollisuusprosesseissa.

Kvanttifysiikka

Kvanttimekaniikka on keskeinen osa fysiikkkaa. Laitoksella kvanttimekaniikan perusilmiöitä tutkitaan niin teoreettisesti kuin kokeellisestikin. Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa on tutkittu jo pitkään atomaarisen vedyn ominaisuuksia.


Kvanttioptiikan laboratoriossa tutkitaan teoreettisesti laserjäähdytetyttyjä atomeja ja Bose-Einstein kondensaatteja sekä kvantti-informaatiota eri näkökulmista Laboratoriossa on myös ryhmä, joka selvittää erilaisten kompleksisten ja stokastisten systeemien käyttäytymistä. Uusimpana hankkeena on laboratorioon hankittu polarisaatiokietoutuneiden fotonien lähde, jolla voidaan demonstroida monia kvanttimekaniikan perusilmiöitä.

Teoreettisen fysiikan laboratoriossa toimii ryhmä, joka on keskittynyt kvanttimekaniikan matemaattisen rakenteen analysointiin ja muotoiluun sekä kvanttisysteemien mittausongelman tutkimiseen.

Tähtitiede ja avaruusfysiikka

Tuorlan observatoriossa  tehdään monipuolista tähtitieteen ja avaruusfysiikan tutkimusta.  Suur-energian tutkimus on keskittynyt mustien aukkojen ja neutronitähtien astrofysiikan tutkimukseen. Tuorla on mukana Magic teleskoopin ympärille rakennetussa yhteistyöprojektissa sekä CTA-projektissa, joissa havaitaan avaruudesta tulevaa gammasäteilyä. Maailmankaikkeuden rakennetta ja galaksien kehitystä tutkitaan numeeristen simulaatioiden, sekä suurien galaksikartoitusten avulla tavoitteena ymmärtää maailmankaikkeuden suurimpien rakenteiden ominaisuuksia. Lisäksi Tuorlassa tutkitaan mm. Aurinkoa, komeettoja, supernovia ja eksoplaneettoja.

Avaruusfysiikan laboratoriossa tutkitaan auringon aktiivisuutta ja avaruussään syntymekanismeja yhdessä Tuorlan observatorion kanssa. Laboratorio on myös mukana kansainvälisessä antimateriahankkeessa, joka toteutetaan kansainvälisellä avaruusasemalla.

Teoreettisen fysiikan laboratoriossa toimiva hiukkaskosmologian tutkimusryhmä tutkii varhaisen maailmankaikkeuden rakennetta sekä painovoimailmiöiden selittämistä pimeän aineen ja energian kautta.

Asiasana:
Tagit:
 

 Materiaali- ja pintakeskus

 
 

 Kvanttifysiikan keskus