in English
 
 
Tule opiskelemaan kemiaa Kemian laitokselle

Kemian hakukohde

       Kemian tutkinto-ohjelma (LuK)

       Kemian tutkinto-ohjelma (FM)

      

Kemian opiskelijat valitaan ilman pääsykoetta ylioppilastodistusten perusteella. Valintaperusteina käytetään matematiikan, reaaliaineen (kemia tai fysiikka), englannin ja äidinkielen arvosanoja. Yhteishaussa (tarkoitettu ylioppilaille ja heihin rinnastettaville hakijoille) haet sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Mikäli hakijan hakukelpoisuus perustuu muuhun kuin ylioppilastutkintoon, valinta tapahtuu valintakokokeen perusteella. Lisätietoja valintaoppaasta kemian hakukohteen kohdalta: valintaopas

Kolmivuotisessa Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnossa kemian opintojen osuus on noin puolet. Niiden lisäksi opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa, muita luonnontieteitä ja kieli- ja viestintäopintoja. LuK-opintojen jälkeen suoritetaan kaksivuotinen Filosofian maisterin (FM) tutkinto. FM-vaiheen opinnoissa painopiste on tiedon haussa ja uuden tieteellisen tutkimustiedon tuottamisessa.

FM-opintoihin voivat hakea myös LuK-tutkinnon tai sitä vastaavan muun tutkinnon (esim. AMK-tutkinto) muualla suorittaneet.

Kemian opiskelussa on erilaisia erikoistumisvaihtoehtoja, joista opiskelija valitsee opintojensa edetessä itselleen parhaiten soveltuvan alan.

 ​​​

Asiasana:
Tagit: