in English
 
 
Kemian opiskelu on monipuolista

Kemian opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja kemian opintojen tavoitteena onkin kehittää opiskelijoiden työelämävalmiutta. Tämä saavutetaan, kun opiskelija pystyy yhdistämään oppimansa teorian käytäntöön ja toteuttamaan sen työelämän kan-nalta relevantein menetelmin. Tämän vuoksi myös kemiassa on pakko pureutua asioiden ja ilmiöiden taustoihin ensin teoriaa käsittelevien luentojen kautta ja siirtyä vasta sitten asian kokeelliseen todistamiseen.  

Kemia on kokeellisena tieteenä siinä hyvässä asemassa, että erilaisten teorioiden olemassaoloa ja niiden totuudenmukaisuutta ei ole tarpeen asettaa kyseenalaisiksi, koska teorioiden oikeellisuus voidaan koska tahansa todentaa käytännössä.

Kemian opinnot aloitetaan suorittamalla kolmivuotinen luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK). Sen jälkeen opintoja voi jatkaa suorittamalla kaksivuotisen filosofian maisterin tutkinnon (FM). Valmistumisen jälkeen voit työllistyä julkiselle tai yksityiselle sektorille, kuten tutkimuslaitoksiin tai lääke- tai muuhun teollisuuteen. Kemian teollisuus on noussut Suomen tärkeimmäksi vientialaksi. Voit myös jatkaa tutkijan uralla ja suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT).

Kemian laitoksen tarjoama opetusohjelma ja opiskelijoille tarpeelliset opiskeluun liittyvät ohjeet on koottu kattavasti Turun yliopiston intranetin puolelle (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/kemia/opiskelu/Sivut/home.aspx).
Asiasana:
Tagit: