in English
 
 

Maantieteen ja geologian laitos


Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tutkimus on maapalloon ja sen dynaamisiin prosesseihin keskittyvää, laaja-alaista ja poikkitieteellistä. Laitoksella on moniin eri aiheisiin erikoistuneita tutkijoita ja tutkimusryhmiä, joiden tutkimusteemat vaihtelevat innovaatioympäristöistä sedimentologiaan ja historiallisiin ympäristömuutoksiin. Tutkimusalueitamme sijaitsee lähes kaikilla mantereilla!

Maantieteelliseen ja geologiseen tutkimukseen perustuvat tutkinto-ohjelmat tarjoavat opiskelijoille valmiudet ymmärtää monipuolisesti luonnon ja yhteiskunnan prosesseja ja niiden vuorovaikutuksia. Lisäksi opiskelu maantieteen ja geologian laitoksella kehittää opiskelijan tieteellisiä valmiuksia, kriittistä ajattelutapaa ja vuorovaikutustaitoja.

Vuonna 2016 tehdyssä maantieteen alan valtakunnallisessa profilaatiossa Turun yliopistoa luonnehtivat: 1) Integroiva maantiede, 2) Kehitys-, talous- ja kaupunkimaantieteet sekä 3) Vesistö- ja rannikkomaantiede. Geologiassa Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla on vuodesta 2016 alkaen yhteiset toimitilat ja maisteriohjelma.

 MAANTIETEEN PÄIVÄT TURUSSA 26. - 27.10.2017

Maantieteen ja geologian väitökset  
 

 

 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript
 

 Ajankohtaista