in English
 
 
Opiskelun aloittaminen

Maantieteen ja geologian laitoksen uusille opiskelijoille

Tervetuloa mukaan joukkoomme, jota yhdistää kiinnostus maapalloon sekä sen dynaamisiin ilmiöihin ja prosesseihin. Opetus laitoksellamme on monipuolista ja tieteelliseen tutkimukseen ankkuroituvaa. Opiskelijana työskentelet läheisessä vuorovaikutuksessa laitoksen henkilökunnan kanssa. Hienoa, kun tulet mukaan!

Risto Kalliola,
laitoksen johtaja

 

Opiskelun aloittaminen maantieteessä

Tuutoreiden tervetuliaiskirje uusille maantieteen opiskelijoille

Uusien maantieteen opiskelijoiden johdantoviikon (27.8.-31.8.2018) ohjelma

Opiskelun aloittaminen geologiassa

Tuutoreiden tervetuliaiskirje uusille geologian opiskelijoille

Uusien geologian opiskelijoiden johdantoviikon (27.8.-31.8.2018) ohjelma

Yleistä opiskelun aloittamisesta maantieteen ja geologian laitoksella

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan uuden opiskelijan infosivustolta löytyy muun muassa tiedekunnan johdantopäivien (27.8-31.8.2018) ohjelma.

Moodle on verkkopohjainen oppimisympäristö. Lähes kaikilla kursseilla on oma Moodle-sivustonsa. Moodle toimii tiedonkulun, kirjallisten keskusteluiden ja tehtävien tekemisen alueena. Sitä voidaan myös käyttää itsenäisen opiskelun tukena, sillä sen kautta voidaan kurssista riippuen jakaa luentomateriaaleja, sekä muita oppimista tukevia materiaaleja. Moodleen kirjautudaan henkilökohtaisilla UTU-tunnuksilla, jotka jaetaan uusille opiskelijoille johdantoviikolla.

Nettiopsu
on opiskelijan arkipäivään kuuluuva sähköinen opiskelijatietojärjestelmä, josta löytyy eHOPS sekä linkit kurssi- ja tentti-ilmoittautumisia varten. Myös opiskelijoiden opintosuoritukset tallennetaan Nettiopsuun. Nettiopsuun kirjautuminen vaatii Turun yliopiston tietohallinnon myöntämän käyttäjätunnuksen ja salasanan, jonka uudet opiskelijat saavat johdantoviikolla.

Opinto-opas sisältää maantieteen ja geologian tutkintojen tutkintovaatimukset, sekä laitoksen kurssitarjonnan. Tutkintovaatimuksilla tarkoitetaan niitä opintoja, joita valmistuminen luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) ja filosofian maisteriksi (FM) edellyttää. Lisäksi opinto-oppaasta selviää opintojaksojen sijoittuminen eri opiskeluvuosille, sekä opintojaksojen tavoitteet ja sisällöt. Opinto-opas on opiskelijan tärkein työväline opintojen suunnitteluun! Opinto-opas löytyy otsikon linkistä.

Opetusohjelmassa kerrotaan tarkempia tietoja opetuksen toteuttamisesta. Sieltä selviää esimerkiksi milloin ja missä opetusta annetaan. Opetusohjelma päivittyy lähempänä opintojen alkamista, syksyn osalta 15.8. ja kevään osalta 15.11. mennessä.
 
 
 

 

 
 
 
Asiasana:
Tagit: