in English
 
 
Maantieteen ja geologian opiskelu
Maantieteen ja geologian laitoksella voi suorittaa luonnontieteen kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnon maantieteen tai geologian tutkinto-ohjelmassa.
 

Maantieteen hakukohde

Maantieteen tutkinto-ohjelma

 
Maantiede on syntetisoiva tieteenala, joka integroi luonnon- ja ihmisympäristön kysymyksiä eri aluetasoilla.
 
Maantieteen tutkinto-ohjelman LuK- ja FM-tutkinnoissa on kaksi erikoistumisalaa:
 
  • maantieteen tutkimusala ja
  • maantieteen opettajan koulutusala.
 
Maantieteen tutkimusala antaa valmiuksia tutkijantyöhön, hallinnon ja suunnittelun, sekä yksityisen elinkeinoelämän alueellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opettajan koulutusalalta opiskelijat valmistuvat maantiedon ja maantieteen sekä niihin yhdistettyjen aineiden opettajan tehtäviin peruskoulussa ja lukiossa. Erikoistumisalan valinta tehdään yleensä ensimmäisenä opintovuonna.
 

Geologian hakukohde

Geologian tutkinto-ohjelma

 
Geologian tutkimuskohteena ovat maapallon rakenne ja kehitys, sekä maapallolla vaikuttavat geologiset prosessit ja niiden tulokset.
 
Geologian tutkinto-ohjelman LuK-tutkinnossa pääaine on geologia ja FM-tutkinnossa on kaksi  pääainetta:
 
  • geologia ja mineralogia ja
  • maaperägeologia.
 
Geologian LuK-tutkinto antaa perusvalmiuksia vähemmän vaativiin geologisiin tehtäviin geologian alan tutkimuslaitoksissa ja geologista tutkimusta tekevissä yrityksissä. Geologian ja mineralogian alan FM-tutkinto antaa valmiuksia vaativampiin kallioperäkartoitustehtäviin ja kivilajitutkimuksiin, mineralogeiksi, malminetsintään ja geokemiallisiin tutkimuksiin, rakennuskivitutkimuksiin sekä kaivosgeologin vastuutehtäviin ja ympäristönhuollon alalle. Maaperägeologin työtehtäviä on kotimaassa ja ulkomailla mm. Geologian tutkimuskeskuksen, korkeakoulujen, koululaitoksen, ympäristöhallinnon, kuntien, teollisuuden sekä rakennus- ja ympäristöalan yritysten palveluksessa. 
 

Development Studies 

Development Studies programme has been discontinued in the end of June, 2016. Students can, however, take courses offered by UniPID Virtual Studies network, where the University of Turku is a partner. 
 
Asiasana:
Tagit: