in English
 
 
Aineenopettajankoulutus maantieteessä

Aineenopettajankoulutus perustuu hyvään maantieteen opetuksen ja opettajuuden tuntemukseen, sillä laitoksella toimivien opettajien yhteydet koulumaailmaan ovat laajat ja monipuoliset. Maantieteen ja biologian koulutusohjelmien yhdessä tarjoama aineenopettajakoulutus vastaa hyvin opettajien tarpeeseen Turun yliopiston vaikutusalueella.

LuK-tutkinnon (180 op) maantieteen pääaineopinnot ovat sisällöltään samanlaiset kaikille tutkinto-opiskelijoille. Opinnoissa tarjotaan vahva ja monipuolinen maantieteen peruskoulutus. Aineenopettajaksi suuntautuville on lisäksi tarjolla opettajan tehtäviin orientoiva opintojakso Maantiede kouluopetuksessa, ja LuK-tutkielman voi laatia maantieteen opetukseen liittyvästä aiheesta. LuK-tutkintoon kuuluu sivuaineena toisen opetettavan aineen opinnot (yleisimmin biologia) ja tutkinnon vähimmäislaajuuteen voi sisällyttää myös muita valinnaisia, opettajan tutkintoa tukevia opintoja. Maantieteen opettajan tehtävissä tällaisia opintoja ovat esimerkiksi eksaktit luonnontieteet (esim. geologia, fysiikka, kemia), tietojärjestelmätiede, sekä yhteiskuntatieteet (esim. sosiologia, valtio-oppi, monikulttuurisuus) ja humanistiset tieteet (esim. historia-aineet, kulttuurien tutkimus, kielet). Myös kauppatieteelliset aineet (esim. talousmaantiede, kestävä kehitys, logistiikka) ovat mahdollisia sivuaineita. Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvia kasvatustieteen opintojakin voi opiskella jo LuK-tutkinnon aikana.

FM-tutkinnossa (120 op) opettajaksi opiskelevien maantieteen syventävät opinnot ovat 60 op:n laajuiset, ja tutkintoon kuuluu 60 op:n laajuinen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuus. Maantieteen syventävien opintojen opintopistemäärä on pienempi kuin tutkijan tai asiantuntijan tehtäviin suuntautuvilla opiskelijoilla. Opettajaopiskelijoiden maantieteen syventäviin opintoihin kuuluu pakollisia opintoja (sisältää pro gradu -tutkielman 20 op), sekä valinnaisia erikoistumisopintoja.

 

 

Asiasana:
Tagit: