in English
 
 
Verkostot ja kansainvälisyys

Maantieteeseen ja geologiaan liittyviä opintoverkostoja

​Opiskelijoille on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia niin opintojen tekemiseen muissa maamme yliopistoissa kuin kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Turun kauppakorkeakoulussa ja Åbo Akademissa opintoja voi tehdä ilmaiseksi, ja vaihtoa muiden yliopistojen kanssa tukee nk. JOO-sopimus.

Laitos osallistuu myös monien Turun yliopiston erillisten opetusohjelmien toteutukseen. Opetusohjelmista löytyy lisää tietoa alla olevista linkeistä:  

 FIUGINET (geoinformatiikka)

Kevätlukukaudella 2017 on mahdollista suorittaa virtuaaliopintoina esimerkiksi seuraavia UniPID-kursseja: Introduction to Development Economics, Implications on Climate Change, Migration, Development and Human Rights sekä International Development Policy and Analysis.


Osana Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian yksiköiden yhteistä erikoistumislinjaa "Fennoskandian kallioperän kehitys" yksiköt järjestävät joka toinen vuosi laajan kallioperägeologisen kenttäkurssin yhteistyössä alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Seuraavan kerran kenttäkurssi järjestetään vuonna 2017.

 Field course in Fennoscandian Bedrock GeologyTurun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen opiskelijoilla on laajat mahdollisuudet kansainvälisen opiskelijavaihdon suorittamiseen. Lisätietoa löydät linkistä:
 

 

Ulkomaille opiskelemaan?

 

Asiasana:
Tagit: