in English
 
 
Pesonen Henri

Yliopisto-opettaja, TkT
University lecturer, 
D.Sc.Tech.

Tilastotiede / Statistics

Työhuone / Room: Quantum,​ 273
Vastaanottoaika / Office hours: Ma / Mon 14-15
Osoite / Address: Matematiikan ja tilastotieteen laitos, 20014 Turun yliopisto
Puhelin / Phone: (02) 333 5438
Sähköposti / Email: henri.pesonen@utu.fi  ​​

Asiasana:
Tagit: