in English
 
 
Leo Lahti

Dosentti, Akatemiatutkija, FT
Docent, Academy Research Fellow, PhD

Sovellettu matematiikka / Applied Mathematics

Työhuone / Room: KU Leuven University, Belgium (tukijavaihto / research visit)
Puhelin / Phone:
+32 470 333 234
Sähköposti / Email:
leo.lahti@utu.fi
Kotisivu / Homepage
: http://www.iki.fi/Leo.Lahti
Asiasana:
Tagit: