in English
 
 
Tervetuloa opiskelijaksi matematiikan ja tilastotieteen laitokselle Turun yliopistoon!

Klikkaa kuvaa!

Matematiikan opiskelu yliopistossa saattaa yllättää lukiomatematiikkaan tottuneen opiskelijan. Toki lukiossa opetettava klassinen matematiikka on keskeisessä osassa myös yliopistossa, mutta ote siihen on erilainen. Yliopistossa ei keskitytä pelkästään matemaattisten kaavojen soveltamiseen, vaan opitaan myös, miksi nämä kaavat toimivat ja miten niiden toimivuuden voi todistaa. Toisaalta  yliopistomatematiikan opiskelu avaa silmät sille, miten rikas onkaan matematiikan sovellusten kirjo. Kun tutkittava ongelma on monimutkainen, ei sen ratkaisemiseksi löydykään enää valmista kaavaa, vaan matemaatikko joutuu tietämyksensä pohjalta johtamaan uusia ratkaisumenetelmiä ja samalla siis matematiikka muuttuukin luovaksi alaksi. 

Tilastotiede on perinteisesti ollut ennen kaikkea lääketieteellisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon apuväline. Laskennallisten menetelmien ja tietokoneiden kehittyminen on kuitenkin tehnyt mahdolliseksi yhä suurempien ja monimuotoisempien aineistojen analysoinnin, mikä on laajentanut tilastotieteen sovellusaluetta entisestään siten, että lähes kaikki nykyään tehtävä tutkimus- ja kehitystyö vaatii tuekseen tilastotieteellistä osaamista. Vaikka tilastotieteilijöiden työ tapahtuukin ennen kaikkea tietokoneen ja erilaisten tilasto-ohjelmien avustuksella, on matematiikan osaamisella kuitenkin keskeinen osa tilastomenetelmien ymmärtämisessä ja tulosten tulkinnassa.​​​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Tärkeitä linkkejä

 
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantumin 2. ja 3. kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto