in English
 
 
Opiskelijaelämää

Ensimmäisenä syksynä opiskelijat aloittavat matematiikan kurssit "Lineaarialgebra" ja "Analyysi I". Nämä kurssit luovat pohjan sekä matematiikan että tilastotieteen syvälliselle ymmärtämiselle. Näiden kurssien lisäksi matemaatikoiksi tai tilastotieteilijöiksi aikovat opiskelijat aloittavat tilastotieteen tai joskus vaihtoehtoisesti tietojenkäsittelytieteen opiskelun. Opettajaksi aikovat taas aloittavat yleensä fysiikan tai kemian opinnot. Matematiikan kurssien lisäksi opiskellaan siis yhtä muuta kurssia.

Viikon aikana kustakin kurssista on yleensä 4 tuntia luentoja ja 2 tuntia laskuharjoituksia sekä mahdollisesti pieni määrä harjoitustöitä. Yhteensä siis opiskelija viettää luentosalissa vain noin 20 tuntia. Luennoilla käsitellyn asian ymmärtämiseksi on sen itsenäinen kertaaminen kuitenkin tarpeen ja lisäksi laskuharjoituksiin valmistautuminen vaatii runsaasti aikaa. Kokonaisuudessaan opiskelijan työviikko muodostuukin lopulta useimmiten noin 40-tuntiseksi.

Luennot

Luennot ovat mitä perinteisin matematiikan ja tilastotieteen opetusmuoto. Yleensä luentojen keskeiset asiat on koottu luentomonisteeseen, jota luennolla seurataan. Täten tarvetta kalliiden kirjojen ostoon ei ole ja toisaalta luentomoniste mahdollistaa itsenäisen opiskelun, mikäli luennoille osallistuminen ei jostakin syystä onnistu. Luennot eivät ole pakollisia.

Laskuharjoitukset

Noin viikkoa ennen laskuharjoituksia opiskelijat saavat kotitehtävät, joita he sitten viikon aikana ratkovat itsenäisesti tai ryhmissä. Itse harjoitustilaisuudessa ei omia laskuja enää lasketa, vaan opettaja valitsee opiskelijat esittämään omia ratkaisujaan taululle. Näistä ratkaisuista sekä tehtävistä yleisemminkin keskustellaan yhdessä opettajan johdolla.

Harjoitustyöt

Matematiikassa itsenäisesti tehtäviä harjoitustöitä tulee vastaan vasta toisena opiskeluvuotena. Tilastotieteessä harjoitustyöt kuitenkin kuuluvat kiinteänä osana miltei jokaiseen kurssiin ja niiden antamalla käytännön osaamisella on suuri painoarvo opetuksessa. Kemiassa ja fysiikassa taas laboratoriotyöt ovat mukana opetuksessa heti alusta asti.

Kanssaopiskelijat

Jokaisella on varmasti mielikuva siitä, millainen on tyypillinen matemaattisten aineiden opiskelija. Yhtä varmasti tämä mielikuva on väärä: tyypillistä opiskelijaa ei nimittäin ole. Koulutusohjelman opiskelijoiden joukossa miehiä ja naisia on likimain yhtä paljon ja erilaisia ihmistyyppejä löytyy aivan laidasta laitaan, muutamia myös laidan toiselta puolen.

Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus ei pyrikään toimimaan tasalaatuista massaa tuottavana koneistona tai koulutusputkena, vaan jokainen opiskelija voi kurssi- ja sivuainevalinnoillaan muokata tutkinnostaankin itsensä näköisen.

Ainoa koulutusohjelman opiskelijoita yhdistävä tekijä lienee valmius ja halu omaan itsenäiseen ajatteluun. Matemaattisten tieteiden opiskelu ei kouluta valmiiden ratkaisujen etsimiseen ja ulkoa opetteluun vaan opettaa päättelemään asioita ja etsimään haasteellistenkin ongelmien ratkaisua omalla päättelytyöllä.

Opiskeluympäristö

Turussa toimii kolme korkeakoulua kävelyetäisyydellä toisistaan, joten yliopistoalueella opiskelijat ja opiskelijatoiminta myös näkyvät. Yhteistyö korkeakoulujen välillä on toimivaa ja myös kurssien suorittaminen eri korkeakouluissa on sujuvaa. Välimatkat eri opetustilojen ja ylioppilaskylän välillä taittuvat helposti ja nopeasti kävellenkin.

Tiedekuntamme erityinen rikkaus on vilkas opiskelijajärjestötoiminta. Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden yhteisöinä toimivat matemaatikoiden ja fyysikoiden yhteinen ainejärjestö Delta ja tilastotieteilijöiden ainejärjestö Statistika. Ainejärjestöt sekä valvovat opiskelijoiden etua yliopiston hallinnossa että tarjoavat monenlaista täytettä opiskelijoiden vapaa-aikaan alkaen kahvihuoneessa hengaamisesta, urheilutoiminnasta, peli-illoista ja bileistä aina ulkomaanekskursioihin asti.

Turussa opiskelijoiden asuntotilanne on hyvä. Turun ylioppilaskyläsäätiöllä on vuokrattavana paljon opiskelija-asuntoja eri puolilla Turkua, myös kävelyetäisyydellä yliopistosta.​

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto