in English
 
 
Tutkintorakenne

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto

LuK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Sen voi suorittaa esimerkiksi ylioppilastutkinnon pohjalta matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa, jonne hakeudutaan matematiikan ja tilastotieteen hakukohteen kautta. Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa opinnot voi suunnata

  • Matematiikan opettamiseen
  • Tilastotieteeseen
  • Sovellettuun matematiikkaan
  • Matematiikan tutkimukseen.

Filosofian maisterin tutkinto

FM-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan LuK-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon pohjalta. Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa LuK-tutkinnon suorittavilla opiskelijoilla on automaattisesti oikeus suorittaa FM-tutkinto Turun yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen FM-tutkinto-ohjelmissa, jotka ovat

  •  Matematiikan tutkinto-ohjelma
  • Tilastotieteen tutkinto-ohjelma
  • Master's degree programme in information security and Cryptography.

Matematiikan tutkinto-ohjelmassa opinnot voi edelleen suunnata

  • Matematiikan opettamiseen
  • Sovellettuun matematiikkaan
  • Matematiikan tutkimukseen.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos toteuttaa Master's degree programme in information security and Cryptography -tutkinto-ohjelman yhdessä IT-laitoksen kanssa.

FM-tutkintoa suorittamaan voivat hakeutua myös sellaiset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet LuK-tutkinnon tai muun korkeakoulututkinnon muualla. Tällöin saattaa olla tarpeen täydentää aiempia opintoja niin sanotuilla siltaopinnoilla. Erityisesti tämä vaihtoehto hyödyttää heitä, jotka haluavat saavuttaa matematiikan opettajan pätevyyden esimerkiksi DI-tutkinnon pohjalta. Tällaisista vaihtoehdoista kiinnostuneen on syytä ottaa yhteys matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opintokoordinaattoriin.

Asiasana:
Tagit: