in English
 
 
Tutkinnot ja opinnot
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa on mahdollista opiskella
  • Matematiikan opettajaksi
  • Tilastotieteilijäksi tai
  • Matemaatikoksi.

Valinta näiden opintosuuntien välillä tehdään vasta toisena opiskeluvuotena ja suunnan vaihto voi tapahtua myöhemminkin.

Kuvaavaa kaikelle opiskelulle matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa on suuri valinnaisuus. Tutkinnoissa on pakollisten ja vaihtoehtoisten opintojen lisäksi suuri määrä vapaasti valittavia opintoja. Matemaatikoksi opiskeltaessa näitä on tutkintojen 300 opintopisteestä jopa yli kolmannes ja muillakin aloilla huomattavan suuri määrä.

Lisäksi opiskelijoilla on vapaa osallistumisoikeus miltei kaikkeen Turun yliopiston opetukseen ja myös suureen osaan esimerkiksi Åbo Akademin ja muiden korkeakoulujen opetuksesta.

Myös kansainvälinen vaihto-opiskelu on mahdollista. Tapa opettaa ja opiskella matematiikkaa vaihtelee eri maiden ja maanosien välillä. Kuitenkin itse asia, jota opetetaan, pysyy aina samana. Täten kansainvälinen vaihto-opiskelu sopiikin hyvin matematiikan opintojen rikasteeksi. Matemaattis-luonnontieteellisellä tiedekunnalla on useita erilaisia opiskelijavaihto-ohjelmia, joihin matematiikan ja tilastotieteen opiskelijat voivat osallistua ja myös ulkomailla suoritetut opinnot on helppo ottaa osaksi tutkintoa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto