in English
 
 
Tilastotieteilijän opinnot
Opinnot muodostuvat Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta ja Filosofian maisterin tutkinnosta. Niiden laajuus on yhteensä 300 op ja ohjeellinen suoritusaika noin 5 vuotta.
Tutkintoihin kuuluvat seuraavat opinnot:
  • Tilastotiedettä 164 op, josta 80 op kandidaatin tutkinnossa ja 84 op maisterin tutkinnossa. Maisterin tutkinnon 84 opintopisteeseen sisältyy pro gradu -tutkielma 30 op.
  • Matematiikkaa vähintään 33 op. Jos matematiikkaa tekee 60 op kandidaatin tutkintoon, ei kandidaatin tutkintoon tarvita toista vähintään 25 opintopisteen sivuainetta.
  • Tietojenkäsittelytiedettä vähintään 25 op kandidaatin ja maisterin tutkinnossa yhteensä.  Näistä 25 opintopisteestä 10 op on pakollisia kandidaatin tutkinnossa. Nämä 10 op riittävät, jos tekee matematiikasta 60 op tai jostain muusta sivuaineesta 25 op. Useimmat opiskelijat suorittavat tietojenkäsittelytieteen toiseksi sivuaineeksi kandidaatin tutkinnossa.
  • Kieliopintoja vähintään 10 op
  • Vapaasti valittavia opintoja
Matematiikka on tilastotieteen opiskelijalle välttämätön sivuaine. Monilla tilastotieteen kurssilla käytetään apuna tietokonetta ja tilastollisia ohjelmistoja, joten tietojenkäsittelytiede on hyvin hyödyllinen toisena sivuaineena kandidaatin tutkinnossa. Muita opintoja ja sivuaineita opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Hyödyllisiä sivuaineita ovat ainakin taloustiede, biologia ym. luonnontieteelliset alat, psykologia ja sosiologia. Ylimääräisistä sivuaineista ei tarvitse suorittaa mitään kokonaisuuksia, vaan yksittäiset kurssit kelpaavat tutkintoon vapaasti valittaviksi opinnoiksi.
Asiasana:
Tagit:
 

 Neuvontahenkilökunta

 
Eila Seppänen
Työhuone: Quantum 278
Sähköposti: seppanen@utu.fi 
Puhelin: (02) 333 5402
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto