in English
 
 
Matemaatikon opinnot ja sivuaineet
​Soluautomaatin Life-pelin kulkuritykki

Matemaatikon opinnot koostuvat Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta ja Filosofian maisterin tutkinnosta. Niiden  laajuus on yhteensä 300 op ja ohjeellinen suoritusaika noin 5 vuotta. Tutkintoihin kuuluvat seuraavat opinnot:

 • Matematiikkaa 160 op, josta pro gradu 30 op.
 • Tietojenkäsittelytieteitä 25 op. Lisäksi joko toinen 25 op sivuainekokonaisuus tai 35 op lisää tietojenkäsittelytieteitä.
 • Kieliopintoja vähintään 10 op.
 • Vapaasti valittavia opintoja.

Tietojenkäsittelytiede on matemaatikon sivuaineista tärkein. Muut sivuainevalinnat tehdään opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan. Matemaatikolle hyödyllisiä voivat olla ainakin seuraavat aineet:

 • Tilastotiede
 • Taloustiede
 • Rahoitusteorian ja finanssimatematiikan opinnot Kauppakorkeakoulussa
 • Liiketaloustiede
 • Fysiikka
 • Kemia
 • Biokemia
 • Biologia (esim. molekyylibiologia, genetiikka, ekologia)
 • Tietoliikennetekniikka
Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto