in English
 
 
Matematiikan opettajan opinnot
​Kone, joka piirtää paraabelin.

​Opettajan pätevyyden saavuttaakseen opiskelijan on suoritettava Luonnontieteiden kandidaatin (180 op) ja Filosofian maisterin (120 op) tutkinto. Näiden  laajuus on siis yhteensä 300 op ja ohjeellinen suoritusaika 5 vuotta. Tutkintoihin kuuluvat seuraavat opinnot:

  • Matematiikkaa 130 op, josta pro gradun osuus 20 op.
  • Opettajan pedagogiset opinnot 60 op.
  • Toisen opetettavan aineen opinnot 60 op.
  • Kieliopintoja ja tietojenkäsittelytieteen opintoja 16 op.
  • Vapaasti valittavia opintoja.

Toiseksi opetettavaksi aineeksi kannattaa yleensä valita fysiikka tai kemia, mutta miltei minkä tahansa koulun oppiaineen valitseminen on mahdollista. Monet opiskelijat suorittavat 60 opintopisteen opinnot myös kolmannesta opetettavasta aineesta. Lisäksi matematiikan aineenopettajat  voivat hankkia itselleen luokanopettajan pätevyyden suorittamalla "Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot" (60 op).

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto