in English
 
 
Tutkintovaatimukset

Tutkintoon vaadittavat opinnot kerrotaan tiedekunnan opinto-oppaassa. Se sisältää  tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat (=tutkintovaatimukset) sekä tiedot kyseisenä lukuvuonna opetustarjonnassa olevien opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat valita pääaineekseen:

  • Matematiikan (erikoistumisalat matematiikka tai matematiikan aineenopettaja)
  • Sovellettun matematiikan (erikoistumisalat sovellettu matematiikka tai vakuutus- ja finanssimatematiikka)
  • Tilastotieteen
Valinta näiden opintosuuntien välillä tehdään viimeistään toisena opiskeluvuotena. Tutkintoihin vaadittavat opinnot määräytyvät opintosuunnan mukaan. Opintojen suuntauksen vaihtaminen LuK- ja FM-tutkintojen välillä on mahdollista. Tällöin sovellettavista tutkintovaatimuksista on keskusteltava opintoneuvojan kanssa. Yleisperiaate on, että vaihdettaessa  opintosuuntaa LuK-tutkinnon jälkeen, on aineopintoja täydennettävä siten, että uuden suunnan LuK-tutkinnon vaatimuksetkin täyttyvät.

Opiskelija, joka on aiemmin suorittanut jonkin muun korkeakoulututkinnon, voi mahdollisesti suorittaa myös pelkän FM-tutkinnon. Tätä harkitsevien on oltava yhteydessä opintoneuvojaan.

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi