in English
 
 
Tutkintovaatimukset

Tutkintoon vaadittavat opinnot kerrotaan tiedekunnan opinto-oppaassa. Se sisältää  tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat (=tutkintovaatimukset) sekä tiedot kyseisenä lukuvuonna opetustarjonnassa olevien opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suunnata opintonsa

  • Matematiikan opettamiseen
  • Matematiikkaan
  • Sovellettuun matematiikkaan
  • Tilastotieteeseen
Valinta näiden opintosuuntien välillä tehdään viimeistään toisena opiskeluvuotena. Tutkintoihin vaadittavat opinnot määräytyvät opintosuunnan mukaan. Opintojen suuntauksen vaihtaminen LuK- ja FM-tutkintojen välillä on mahdollista. Tällöin sovellettavista tutkintovaatimuksista on keskusteltava opintoneuvojan kanssa. Yleisperiaate on, että vaihdettaessa  opintosuuntaa LuK-tutkinnon jälkeen, on aineopintoja täydennettävä siten, että uuden suunnan LuK-tutkinnon vaatimuksetkin täyttyvät.

Opiskelija, joka on aiemmin suorittanut jonkin muun korkeakoulututkinnon, voi mahdollisesti suorittaa myös pelkän FM-tutkinnon. Tätä harkitsevien on oltava yhteydessä opintoneuvojaan.
Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi