in English
 
 
LaTeX ja kuvat

LaTeX:n omat piirustustyökalut

LaTeX:n omista piirustuslisäosista matemaatikolle tärkeimmät ovat ps-tricks ja xypic, joiden käyttöohje löytyy myös suomenkielisestä pitkänpuoleisesta johdanto-oppaasta, sekä TexMaker-editorin kanssa yhteen toimiva Asymptote. Myös graafien piirtämiseen LaTeX tarjoaa erinomaiset työkalut. Lisäpaketteja löytyy kuitenkin aina syklisten hiilivetyjen rakennekaavioiden piirtämiseen asti.

Grafiikka pdfLaTeX-kääntäjää käytettäessä

Jos LaTeX-lähdekoodi käännetään esikatseltavaan muotoon pdfLaTeX-kääntäjällä, on lisättävien kuvien oltava esimerkiksi pdf-, jpg-, png- tai bmp-muodossa, mutta ei eps-muodossa. Kuvia ei voida enää LaTeX-työskentelyn aikana muokata, joten esimerkiksi kuvissa olevien tekstien fonttikokoon ja muotoiluun on kiinnitettävä suurta huomiota. Näiden grafiikkatyyppien tuottamiseen pystyvät useimmat piirto- ja matematiikkaohjelmat.

Grafiikka perinteistä LaTeX-kääntäjää käytettäessä

Perinteistä LaTeX-kääntäjää käytettäessä on lisättävän grafiikan oltava eps-muodossa. Tällaista grafiikkaa voi tuottaa esimerkiksi Mathematica- ja Geogebra-ohjelmilla. Netistä löytyy kuitenkin runsaasti erilaisia online-muunto-ohjelmia, joilla mikä tahansa kuvatiedosto voidaan muuntaa eps-muotoon. Tämän työskentelytavan edut ovat pdfLaTeX-kääntäjää vakaampi toiminta sekä se, että kuvia ja erityisesti kuvien fontteja voi muokata LaTeX-työskentelyn aikana hyvin monipuolisesti psfrag-lisäpaketilla.

Kuvan lisääminen LaTeX-dokumenttiin

Jos dokumenttiin lisätään kuvia, on sen alussa, määrittelyosassa, otettava sopiva lisäpaketti käyttöön käskyllä

\usepackage{graphicx}

Tämän jälkeen voidaan esimerkiksi kuva "potretti.eps" lisätä tiettyyn kohtaan dokumenttia käskyllä

\includegrahics[parametrit]{potretti.eps}

missä hakasulkeissa olevat parametrit voidaan jättää poiskin, mutta usein niillä on näppärää määritellä kuvan kokoa tai asento. Parametrit voivat olla esimerkiksi: width=5cm, height=3cm. Usein on kuitenkin näppärintä sitoa kuvan koko käytössä olevan tekstipalstan leveyteen käskyllä

\includegrahics[width=0.85\textwidth]{potretti.eps}

Lisättäessä muita kuin eps -kuvia, kannattaa kuvan muotoilu kuitenkin tehdä valmiiksi kuvankäsittelyohjelman puolella ennen kuvan liittämistä LaTeX-dokumenttiin.

Komento \includegraphics lisää kuvan juuri siihen kohtaan dokumenttia, missä käsky annetaan. Suositeltavampaa kuitenkin on käyttää esimerkiksi figure-ympäristöä, jolloin LaTeX asettelee kuvan parhaaksi katsomaansa paikkaa kirjoittajan antamien ohjeiden mukaan. Tällöin kuvaan saadaan myös kuvateksi ja kuvaan voidaan viitata \ref komennolla. Figure-ympäristön käyttö näyttää seuraavalta:

\begin{figure}[htp]
\includegrahics[width=0.85\textwidth]{potretti.eps}
\caption{Kuvatekstiä tähän}
\label{nimi_jolla_kuvaan_viitataan
\end{figure}​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi