in English
 
 
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman sivuainevalinnat

Tilastotieteen opiskelija

Pakolliset: Matematiikkaa 33 op, Tietojenkäsittelytiedettä 10-25 op

Opiskelija, joka aikoo suuntautua opinnoissaan tilastotieteeseen, lukee ensimmäisinä opiskeluvuosinaan matematiikkaa, tilastotiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä. Muuten tilastotieteilijän sivuainekattaus on varsin laaja ja sopivat opinnot voi valita oman mielenkiinnon ja tulevaisuuden toivetyöpaikan mukaan. Yleisiä sivuaineita ovat mm. taloustieteet, bio- ja lääketieteet ja käyttäytymistieteet. IT ja matematiikka tukevat kuitenkin tilastotieteen osaamista kaikkein voimakkaimmin ja niiden opiskelu yli pakollisen määrän on suositeltavaa.

Matematiikan opiskelija

Pakolliset: Tietojenkäsittelytiedettä 25 op ja toista sivuainetta 25 op tai tietojenkäsittelytiedettä yhteensä 60 op.

Jos opiskelija suuntautuu opinnoissaan diskreettiin matematiikkaan, hänen tulevat työtehtävänsä sijoittuvat suurella todennäköisyydellä IT-alalle, mahdollisesti tietoturvan pariin. Täten sivuaineena kannattaa lukea tietojenkäsittelytiedettä, erityisesti ohjelmointia ja tietoliikennetekniikan kursseja. Myös tilastotiede on hyvä lisä osaamiseen.

Sovelletun matematiikan opiskelija

Pakolliset: Tietojenkäsittelytiedettä 25 op ja toista sivuainetta 25 op tai tietojenkäsittelytiedettä yhteensä 60 op.

Sovelletussa matematiikassakin ohjelmointitaito on keskeisessä roolissa, joten tietojenkäsittelytiedettä kannattaa lukea enemmänkin kuin pakolliset 25 op. Myös tilastotiede on ensiarvoisen tärkeä työväline, joten siitä kannattaa suorittaa ainakin perusopinnot 25 op. Näiden lisäksi kannattaa suorittaa niiden alojen opintoja, joilla haluaa osaamistaa työelämässä soveltaa. Esimerkiksi lääketieteelliseen kuvantamiseen erikoistuttaessa hyödyksi ovat fysiikan kurssit sekä Lääketieteellisen tiedekunnan tarjoamat fysiikan kurssit. Molekyylibiologian mallinnuksessa taas ovat luonnollisesti hyödyksi mikrobiologian ja (bio)kemian opinnot. Mikäli taas opiskelija erikoistuu vakuutus- ja finanssimatematiikkaan on valittava sivuaineiden paletti täysin toisenlainen (katso erillinen ohjesivu).

Matematiikan opettaja

Pakolliset: Toinen opetettava aine (yleensä fysiikka tai kemia) 60 op, Opettajan pedagogiset opinnot 60 op, Tietojenkäsittelytiedettä 5 op.

Toisen opetettavan aineen lisäksi kannattaa harkita vielä kolmannenkin opetettavan aineen (60 op) suorittamista, vaikkei kokonaisuus aivan mahdukaan tutkinnon minimilaajuuteen. Työmarkkinoilla paras on matematiikan, fysiikan ja kemian yhdistelmä, mutta hyödyllisiä ovat myös tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen opinnot. Toki kolmannen opetettavan aineen voi tehdä mistä tahansa oppiaineesta, vaikkapa psykologiasta. 

Suunnitelmistaan epävarma opiskelija

Mikäli ensimmäisen vuoden opiskelija ei tiedä, mille alalle haluaa suunnata opintonsa, kannattaa ensimmäisenä vuonna lukea matematiikkaa ja tilastotiedettä. Metoditieteinä molemmat tukevat lähes mitä tahansa tulevaisuuden suunnitelmaa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi