in English
 
 
Tuleva ja mennyt opetus

​Syventäviä opintoja ei yleensä luennoida vuosittain. Tärkeimpien syventävien kurssien luennointifrekvenssit on opintojen suunnittelun tueksi lueteltu opintojen ajoitusta käsittelevällä sivulla.


Tämänhetkinen opetus​

​Kurssitarjonta voi täydentyä lukuvuoden edetessä.

Lukuvuosi 2018-2019

Periodi 1

Orientoivat opinnot
Abstraktin matematiikan pohjatietokurssi (2 op)
Matematiikan opiskelumenetelmät I (2 op)

Perusopinnot
Analyysi I (8 op)
Lineaarialgebra (9 op)

Aineiston hankinta ja tutkimusasetelmat (5 op)
R-kielen alkeet (2 op), itseopiskelu

Aineopinnot
Analyyttinen geometria (4 op), itseopiskelu
Lebesguen mitta ja integraali (9 op)
Lukuteoria (4 op)
Matematiikan historia (2 op), itseopiskelu
Numeerinen analyysi (4 op)
Tieteellinen laskenta (4 op)
Vektorilaskenta (4 op)

Kokeiden suunnittelu ja analyysi​ (6 op)
SAS-kurssi (2 op), intensiivikurssi
Tilastollinen päättely I (5 op)

Syventävät opinnot
Algebraic Structures in Cryptography (5 op)
Automata and Formal Languages (10 op)
Calculus of Variations (5 op)
Cluster Analysis via Nonsmooth Optimization (5 op)
Graduseminaari (5 op)
Konveksi analyysi ja optimointi (5 op)
Matemaattinen ongelmanratkaisu ja ohjelmointi (opettajille) (10 op)
Matematiikan demonstraatiokurssi (5 op)
Numeerinen analyysi (opettajille)​ (5 op)
p-adiset luvut (5 op), itseopiskelu
Riskiteoria (10 op)
Selected topics in cryptography (5 op), itseopiskelu

Graduseminaari tilastotieteessä (4 op)
Kokeiden suunnittelu ja analyysi​ (6 op)

Opinnot sivuaineopiskelijoille
Analyysi I (sivuaineopiskelijoille) (8 op)
Foundations of Cryptography (5 op) ​vain kryptografian moduuliin eikä sovi samaan tutkintoon lukuteorian tai algebran peruskurssi 1:n kanssa!
Insinöörimatematiikka A (5 op)
Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) (9 op)
Matematiikan peruskurssi 1 (4 op)

R-course for researchers ​(UTUGS)


  
Periodi 2

Perusopinnot
Analyysi I (8 op), jatkuu edellisestä periodista
Lineaarialgebra (9 op), jatkuu edellisestä periodista​

Todennäköisyyslaskennan peruskurssi (4 op)
R-kielen alkeet (2 op)​, itseopiskelu

Aineopinnot
Analyysi IIB (4 op)
Analyyttinen geometria (4 op), itseopiskelu
Lebesguen mitta ja integraali (9 op), jatkuu edellisestä periodista
Geometria (5 op)
Matematiikan historia (2 op)​, itseopiskelu

Aikasarja-analyysi (6 op)
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa (6 op)
Tilastollinen päättely II (4 op)

Syventävät opinnot
Automata and Formal Languages (10 op), jatkuu edellisestä periodista
Control Theory (5 op)
Differentiaaligeometria (5 op) FYS
Graduseminaari (5 op)​, jatkuu edellisestä periodista
Kombinatoriikan jatkokurssi (5 op)
Matemaattinen ongelmanratkaisu ja ohjelmointi (opettajille) (10 op), jatkuu edellisestä periodista
Matematiikan demonstraatiokurssi (5 op), jatkuu edellisestä periodista
Optimointialgoritmit (5 op)
p-adiset luvut (5 op), itseopiskelu
Riskiteoria (10 op)​, jatkuu edellisestä periodista
Selected topics in cryptography (5 op), itseopiskelu
Topics in analysis (5 op)

Aikasarja-analyysi (6 op)​
Graduseminaari tilastotieteessä (4 op), jatkuu edellisestä periodista
Kausaalipäättely havainnoivissa tutkimuksissa (6 op)​

Opinnot sivuaineopiskelijoille
Insinöörimatematiikka B (4 op)
Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille), jatkuu edellisestä periodista
Matematiikan peruskurssi 2 (4 op)

Basics of statistics (5 op) (UTUGS)
Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille (4 op)


Periodi 3

Orientoivat opinnot
Matematiikan opiskelumenetelmät II (2 op)

Perusopinnot
Analyysi IIA (8 op)

Tilastollisen päättelyn peruskurssi (5 op)
R-kielen alkeet (2 op), itseopiskelu​

Aineopinnot
Algebran peruskurssi I (5 op)
Algoritminen matematiikka (4 op)
Analyyttinen geometria (4 op), itseopiskelu
Kombinatoriikka (4 op)
Matemaattinen optimointi I (4 op)
Matematiikan historia (2 op)​, itseopiskelu
Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi (4 op)

Epidemiologian tilastolliset menetelmät (6 op)
LuK-tutkielma (8 op)
Matriisilaskenta tilastotieteessä (2 op)
Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit (8 op)
SAS-kurssi (2 op), intensiivikurssi

Syventävät opinnot
Aineenopettajan ohjauskurssi (opettajille) (5 op)
Combinatorial structures (5 op)
Cryptography I (5 op)
Differentiaaligeometrian jatkokurssi (4 op) FYS
Dynaaminen peliteoria (5 op)
Graduseminaari (5 op)​, jatkuu edellisestä periodista
Henkivakuutusmatematiikka (10 op)
p-adiset luvut (5 op), itseopiskelu
Real analysis I (5 op)
Ryhmäteoria (5 op)
Selected topics in cryptography (5 op), itseopiskelu
Simulation (5 op)​
Symbolic dynamics (5 op)

Epidemiologian tilastolliset menetelmät (6 op)
Graduseminaari tilastotieteessä (4 op), jatkuu edellisestä periodista
Hierarkkiset mallit (6 op)

Opinnot sivuaineopiskelijoille
​Analyysi II (sivuaineopiskelijoille) (8 op)
Insinöörimatematiikka D (5 op)
Johdatus lineaarialgebraan (5 op)
Matematiikan peruskurssi 3 (5 op)

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (8 op)


  
Periodi 4

Orientoivat opinnot
Matematiikan opiskelumenetelmät II (2 op), jatkuu edellisestä periodista

Perusopinnot
Analyysi IIA (8 op), jatkuu edellisestä periodista

Harjoitustyö (3 op)​
Tilastollisten mallien peruskurssi (6 op)
R-kielen alkeet (2 op)​, itseopiskelu

Aineopinnot
Algebran peruskurssi II (4 op)
Analyyttinen geometria (4 op), itseopiskelu
Differentiaaliyhtälöt (5 op)
Johdatus automaattien teoriaan (4 op)​
Matemaattinen optimointi II (4 op)
Matematiikan historia (2 op)​, itseopiskelu

LuK-tutkielma (8 op), jatkuu edellisestä periodista

Syventävät opinnot
Advanced symbolic dynamics (5 op)
Aineenopettajan ohjauskurssi (opettajille) (5 op), jatkuu edellisestä periodista
Cryptography II (5 op)
Dynaamisen peliteorian jatkokurssi (5 op)
Graduseminaari (5 op)​, jatkuu edellisestä periodista
Henkivakuutusmatematiikka (10 op), jatkuu edellisestä periodista
p-adiset luvut (5 op), itseopiskelu
Real analysis II (5 op)
Selected topics in cryptography (5 op), itseopiskelu
Äärelliset kunnat (5 op)

Epälineaarinen aikasarja-analyysi (6 op)
Graduseminaari tilastotieteessä (4 op), jatkuu edellisestä periodista
Tilastollisen päättelyn teoria (6 op)

Opinnot sivuaineopiskelijoille
​Analyysi II (sivuaineopiskelijoille) (8 op), jatkuu edellisestä periodista
Insinöörimatematiikka C (5 op)
Matematiikan peruskurssi 4 (3 op)

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (8 op)​, jatkuu edellisestä periodista

Mennyt opetus

Asiasana:
Tagit: