in English
 
 
Matematiikan ja tilastotieteen kirjalliset työt ja valmistuminen

Matematiikan aine

Opettajaksi tai matemaatikoksi opiskelevilla ensimmäinen kirjallinen työ on lyhyt harjoituskirjoitelma, Matematiikan aine (2 op), joka kirjoitetaan henkilökohtaisen ohjaajan opastuksessa. Kun aine on riittävän valmis, voi opiskelija jatkaa sujuvasti LuK-tutkielman pariin. Aine on muutaman sivun mittainen harjoituskirjoitelma, joka yleensä pohjautuu kokonaan lähdekirjallisuuteen ja tavoitteena onkin lähinnä opetella itsenäistä työskentelyä, matemaattisen kirjallisuuden käyttöä ja matemaattista kirjoittamista. Aineen valmistumisvaiheessa matematiikan opiskelijat osallistuvat Kielikeskuksen järjestämään "Kirjallisen työn laatimiseen liittyvään opetukseen (1 op)". Lisätietoa tästä saa matemaattisen kirjoittamisen kurssilla tai aineen ohjaajalta. Tilastotieteilijät osallistuvat samaan opetukseen LuK-tutkielman kirjoittamisen yhteydessä.

LuK-tutkielma

Tilastotieteilijät aloittavat suoraan LuK-tutkielman kirjoittamisen, mutta tekevät sen kandidaattiseminaarin yhteydessä ohjatusti. Matematiikan opiskelijat taas jatkavat LuK-tutkielmaan aineen alkaessa valmistua. Tutkielman lähestyessä valmistumistaan, on opiskelijan kirjoitettava kypsyysnäyte. Katso ohjeet alasivulta.

Pro gradu

Pro gradu -tutkielmat painottuvat eri oppiaineissa hyvinkin erilaisiin aiheisiin. Tilastotieteessä pro gradu tehdään aina seminaarin yhteydessä, matemaatikoille ja opettajille taas osallistuminen omaan graduseminaariin on vapaaehtoista. Kaikkia tutkielmia koskevat kuitenkin samat viimeistely- ja painatusohjeet (katso ohjeet alasivulta). 

Kirjoitustyö

Kaikki kirjalliset työt kannattaa kirjoittaa LaTeX-ohjelmalla (katso ohjeet laitoksen LaTeX-sivuilta). Hyvä yleisohje kaikkeen kirjalliseen työskentelyyn on se, että kaiken kirjoitetun tekstin on oltava suomen kielen kielioppisääntöjen mukaista, vaikka tekstissä olisikin mukana matemaattisia kaavoja.

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi