in English
 
 
Matematiikan ja tilastotieteen Pro Gradu -aiheita

Listatut aiheet on ryhmitelty erikseen aiheiksi, jotka soveltuvat ensisijaisesti LuK-tutkielmiksi, ja aiheiksi, jotka soveltuvat ensisijaisesti pro gradu -tutkielmiksi. Monesti graduaiheesta voidaan kuitenkin erottaa jokin suppeampi kokonaisuus LuK-työn aiheeksi tai Luk-tutkielman aihe voidaan laajentaa graduksi.

LuK-tutkielma ja pro gradu on usein myös mahdollista tehdä samasta aihepiiristä jolloin ne voivat muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä on usein aiheellista erityisesti opetuksellisesti suuntautuneita tutkielmia tehtäessä.

Listan aiheiden lisäksi myös muut aiheet ovat mahdollisia, kuten myös gradun tekeminen opiskelijan itse kehittelemästä aiheesta. Pro gradun voi tehdä myös yrityksen toimeksiantona, jolloin työ tehdään toimeksiantajan ja laitoksen henkilökunnan yhdessä sopimasta aiheesta.

Kaikissa tapauksissa opiskelijan on aloitettava tutkielman teko keskustelemalla ohjausta organisoivan kanssa (Matematiikan ja sovelletun matematiikan LuK-tutkielmat: Eija Jurvanen, tilastotieteen LuK-tutkielmat: Eila Seppänen, aineenopettajien gradut: Peter Hästö, matematiikan gradut: Tero Harju, sovelletun matematiikan gradut: Marko Mäkelä, tilastotieteen gradut: Mervi Eerola).

Matematiikan graduaiheita

Sovelletun matematiikan graduaiheita

Tilastotieteen graduaiheita

Matematiikan aineenopettajan graduaiheita

​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Neuvontahenkilökunta

 

Opettajagradut
Peter Hästö
Sähköposti: pealha@utu.fi 

Tilastotiede:
Mervi Eerola
Sähköposti: mervi.eerola@utu.fi 
Puhelin: (02) 333 5437

Sovelletu matematiikka
Marko Mäkelä
Sähköposti: makela@utu.fi 
Puhelin: (02) 333 5620​

Matematiikka
Tero Harju
Sähköposti: tero.harju@utu.fi 
Puhelin: (02) 333 5618​

 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum-rakennus
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi