in English
 
 
Ohjeita matematiikan ja tilastotieteen pro gradu -tutkielmien tekoon

Gradutyön suunnittelu

Kun LuK-tutkielman ohjaaja katsoo työsi edenneen riittävän pitkälle, voit  aloittaa graduun valmistautumisen. Pohdi ensin, millaisesta aihepiiristä haluaisit tehdä tutkielmasi. Avuksi tässä pohdinnassa voivat olla:

Vuodesta 2011 alkaen hyväksytyt gradut ovat lainattavissa tiedekuntakirjastosta (Quantumin kirjasto).  Ota yhteys opintosihteeriin, mikäli haluat päästä tutustumaan vanhempiin, laitoksella säilytettäviin, graduihin.

Kun olet hetken pohtinut aihetta itsenäisesti, ota yhteys oppiaineen vastuuprofessoriin ja keskustele hänen kanssaan gradustasi. Vastuuprofessorit ovat

  • Matematiikka: Tero Harju
  • Sovellettu matematiikka: Marko Mäkelä
  • Tilastotiede: Mervi Eerola
  • Opettajakoulutus: Peter Hästö

Tuo heidän kanssaan keskustellessasi selkeästi esiin myös omat toiveesi aiheesta ja arvosanasta, sillä jo valitun aiheen vaativuus tulee vaikuttamaan arvosanaan. Lue lisää gradun arvostelusta omalta sivultaan.

Tutkimus- ja kirjoitustyö

Työskentelyn aikana sovi säännölliset tapaamiset ohjaajan kanssa, jottei työ unohdu pöytälaatikkoon. Etsi itse lisämateriaalia normaalien nettisivujen lisäksi myös tieteellisistä tietokannoista. Hyödyllisiä aineistoja ovat ainakin MathSciNet, Web of Science ja MOT-nettisanakirja, joita kaikkia näitä käytetään Turun yliopiston kirjaston Nelli-portaalin kautta, jonka avulla pääsee käsiksi myös sähköisiin tieteellisiin lehtiin. Työskentelyn aikana on parempi pyrkiä suppeaan kunnollisesti tehtyyn työhön kuin mahdollisimman laajaan työhön. Gradun lopullinen versio tulostetaan normaalilla rivivälillä (1), mutta ohjaajan korjattavaksi menevissä versioissa kannattaa käyttää hieman avarampaa riviväliä (esim. 1,5).

Työn tarkastus

Kun työsi alkaa olla loppupuolellaan, voit kysyä arviota tulevasta arvosanasta. Tämä arvio ei tietenkään ole vielä mitenkään sitova. Mikäli haluaisit paremman arvosanan, voit vielä ohjaajasi kanssa pohtia, voisiko graduasi parantaa jotenkin. Samoihin aikoihin ohjaajasi myös antaa gradusi toisen tarkastajan luettavaksi. Toinen tarkastaja saattaa vielä ehdottaa pieniä muutoksia työhön. Gradusi valmistuttua ohjaaja ja toinen tarkastaja kirjoittavat yhdessä gradustasi lausunnon, jossa he esittävät laitoksen johtajalle arvosanaa gradustasi.

Ennen painatusta ja  hyväksymistä tehdään gradullesi vielä plagiaatintunnistustarkistus Turnitin-järjestemässä. Tämä tapahtuu ilmoittaumalla Moodle-kurssille PGmate, ja jättämällä työstä pdf-versio sinne. Ohjaaja hoitaa tarkastuksen tästä eteenpäin ja toimittaa hyväksytystä tarkastuksesta todistuksen opintosihteerille. Läpäistystä tarkastuksesta on myös tehtävä merkintä tutkielman julkaisutietoihin. Katso lisätietoja intranetistä.

1.1.2018 otettiin käyttöön yhtenäiset arvosteluperusteet kaikissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa (poislukien HL ja LL-tutkinnot). Samalla otettiin käyttöön numeerinen viisiportainen arvosteluasteikko 1-5.

Lopullinen ulkoasu

Ensimmäiselle sivulle, nimiösivulle, tulee yleensä: yliopiston soihtu, gradun nimi, tekijä, kuukausi ja vuosi, työn laji (Pro gradu -tutkielma) sekä laitoksen ja yliopiston tiedot. Seuraava sivu on tiivistelmäsivu. Tiivistelmäsivun tulee noudattaa yliopiston mallia. Tiivistelmäsivua seuraa sisällysluettelo. Kaikki sivut tähän asti tulostetaan yleensä yksipuoliseksi ja ilman sivunumerointia.

Sivunumerointi alkaa vasta ensimmäisestä varsinaisesta tekstisivusta, joka on siis numeroltaan 1. Käytä gradussasi 12 pisteen fonttikokoa, sillä ohjaajasi tuskin lukevat gradua parikymppisen opiskelijan silmin. Kiinnitä huomiota myös kuvissa olevien tekstien ja matemaattisten merkintöjen luettavuuteen. LaTeX-maailmassa hyvä työkalu kuvissa olevien tekstien muokkaamiseen on psfrag.

Turun yliopistossa siirryttiin 1.8.2015 alkaen käytäntöön, jossa painettujen gradujen ja diplomitöiden lisäksi niiden erilliset tiivistelmät toimitetaan kirjastoon sähköisinä (ei painettuina) ja ne julkaistaan yliopiston julkaisuarkisto UTUPub. Lähetä gradusi tiivistelmä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen opintosihteerit-ml[at]utu.fi, jonka jälkeen opintosihteeri välittää tiivistelmän sekä painetun gradusi kirjastoon. Kirjastosta ohjeistetaan lähettämään tiivistelmä word/OpenOffice/txt/rtf-tiedostona (tekstinkäsittelyohjelman tiedostomuodossa). Älä siis lähetä pelkkää tiivistelmää PDF-muodossa. Sähköisen tiivistelmän tulee kuitenkin sisältää samat tiedot kuin gradun painettu tiivistelmäsivu.

 

Painatus

Kun gradusi on molempien tarkastajien mielestä valmis, on sinun vielä sidotutettava se koviin "nahkakansiin". Tällaista sidontatyötä tekevät lähes kaikki yliopiston läheisyydessä olevat kirjansitomot, esimerkiksi Kluutti Electrocityssä. Gradun selkämykseen painetaan tekijän nimi ja gradunvalmistumisvuosi.

Arkistointitilan säästämiseksi gradu monistetaan kaksipuoliseksi aina kun se on niin pitkä, että nimen painatus selkämykseen onnistuu myös kaksipuolisessa tulostuksessa (kysy tarkka pituus valitsemastasi kirjapainosta). Huomioi kaksi- tai yksipuolinen tulostus myös lopullisen version marginaaleissa (sidontavara). Voit mennä kirjansitomoon tavallisen yksipuoleisen tulostenipun kanssa, he kyllä osaavat hoitaa kaksipuoliseksi monistamisen. Kansien väri on laitokselle toimitettavissa kappaleissa ollut perinteisesti musta. Gradun lopullisessa versiossa käytetään normaalia riviväliä (1).

Valmis gradu

Laitoksen johtaja päättää pro gradu -tutkielmien hyväksymisestä. Ennen kuin johtaja voi hyväksyä gradun, on laitoksen opintosihteerille toimitettava:
  • Kolme kappaletta gradua koviin kansiin sidottuna
  • Sähköinen versio tiivistelmästä (abstrakti) (doc-, rtf- tai txt -tiedostona)
  • Sähköinen versio koko gradusta (pdf -tiedostona)
  • Todistus siitä, että plagioinnin tarkastus on suoritettu. Ohjaaja hoitaa tarkastuksen, mutta lisätietoja voi katsoa internetistä
  • Ohjaajan hyväksymä kypsyysnäyte. Vuoden 2018 alusta alkaen kypsyysnäytettä ei enää kirjoiteta uudelleen Pro gradu -tutkielman yhteydessä, jos sellainen on kirjoitettu ja kielentarkastettu LuK -tutkielman yhteydessä. Pro gradun kypsyysnäytteenä toimii opinnäytetyön tiivistelmäsivu tai muu soveltuva osa. 


Mikäli gradullasi on useita ohjaajia, on korrektia toimittaa valmis kappale jokaiselle ohjausprosessiin osallistuneelle (ei siis kuitenkaan yleensä toiselle tarkastajalle). Lähinnä tämä tilanne koskee laitoksen ulkopuolelle tehtäviä graduja. Tällöin on myös kohteliasta kysyä mahdollisilta rahoittajalta, montako kappaletta he gradua tarvitsevat. Laitokselle on kuitenkin aina jäätävä kolme kappaletta graduja.

Sähköinen julkaiseminen UTUPub-palvelussa

Yliopiston suosituksen mukaisesti kaikki matematiikan ja tilastotieteen laitoksen gradut pyritään lisäämään yliopistojen yhteiseen sähköiseen julkaisuarkistoon. Lopullisen päätöksen julkaisusta tekee kuitenkin työn kirjoittaja. Sähköinen julkaisu ei vaikuta gradun tekijänoikeuksiin, vaan ne säilyvät tekijällä. Lisätietoja sähköisestä julkaisusta saa kirjaston julkaisupalveluista. Julkaisusopimukset toimitetaan opintosihteerille.

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi