in English
 
 
Ohjeita matematiikan ja tilastotieteen pro gradu -tutkielmien tekoon

Gradutyön suunnittelu

Kun LuK-tutkielman ohjaaja katsoo työsi edenneen riittävän pitkälle, voit  aloittaa graduun valmistautumisen. Pohdi ensin, millaisesta aihepiiristä haluaisit tehdä tutkielmasi. Avuksi tässä pohdinnassa voivat olla:

Vuodesta 2011 alkaen hyväksytyt gradut ovat lainattavissa tiedekuntakirjastosta (Quantumin kirjasto).  Ota yhteys opintosihteeriin, mikäli haluat päästä tutustumaan vanhempiin, laitoksella säilytettäviin, graduihin.

Kun olet hetken pohtinut aihetta itsenäisesti, ota yhteys oppiaineen vastuuprofessoriin ja keskustele hänen kanssaan gradustasi. Vastuuprofessorit ovat

  • Matematiikka: Tero Harju
  • Sovellettu matematiikka: Marko Mäkelä
  • Tilastotiede: Mervi Eerola
  • Opettajakoulutus: Peter Hästö

Tuo heidän kanssaan keskustellessasi selkeästi esiin myös omat toiveesi aiheesta ja arvosanasta, sillä jo valitun aiheen vaativuus tulee vaikuttamaan arvosanaan. Lue lisää gradun arvostelusta omalta sivultaan.

Tutkimus- ja kirjoitustyö

Työskentelyn aikana sovi säännölliset tapaamiset ohjaajan kanssa, jottei työ unohdu pöytälaatikkoon. Etsi itse lisämateriaalia normaalien nettisivujen lisäksi myös tieteellisistä tietokannoista. Hyödyllisiä aineistoja ovat ainakin MathSciNet, Web of Science ja MOT-nettisanakirja, joita kaikkia näitä käytetään Turun yliopiston kirjaston Nelli-portaalin kautta, jonka avulla pääsee käsiksi myös sähköisiin tieteellisiin lehtiin. Työskentelyn aikana on parempi pyrkiä suppeaan kunnollisesti tehtyyn työhön kuin mahdollisimman laajaan työhön. Gradun lopullinen versio tulostetaan normaalilla rivivälillä (1), mutta ohjaajan korjattavaksi menevissä versioissa kannattaa käyttää hieman avarampaa riviväliä (esim. 1,5).

Lopullinen ulkoasu

Ensimmäiselle sivulle, nimiösivulle, tulee yleensä: yliopiston soihtu, gradun nimi, tekijä, kuukausi ja vuosi, työn laji (Pro gradu -tutkielma) sekä laitoksen ja yliopiston tiedot. Seuraava sivu on tiivistelmäsivu. Tiivistelmäsivun tulee noudattaa yliopiston mallia. Tiivistelmäsivua seuraa sisällysluettelo. Kaikki sivut tähän asti tulostetaan yleensä yksipuoliseksi ja ilman sivunumerointia.

Sivunumerointi alkaa vasta ensimmäisestä varsinaisesta tekstisivusta, joka on siis numeroltaan 1. Käytä gradussasi 12 pisteen fonttikokoa, sillä ohjaajasi tuskin lukevat gradua parikymppisen opiskelijan silmin. Kiinnitä huomiota myös kuvissa olevien tekstien ja matemaattisten merkintöjen luettavuuteen. LaTeX-maailmassa hyvä työkalu kuvissa olevien tekstien muokkaamiseen on psfrag.


Sähköinen opinnäytetyö eli UTUGradu-prosessi

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan kaikki laitokset siirtyivät ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden sähköiseen arviointi- ja julkaisuprosessiin eli UTUGraduun 1.8.2018. UTUGradu yhdistää ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöitä koskevan prosessin sähköiseksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään plagiaatintunnistuksen, arviointi- ja hyväksymisprosessin, sähköisen julkaisemisen ja sähköisen arkistoinnin. Löydät yksityiskohtaiset ohjeet prosessista UTUGradun sivustolta.Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi