in English
 
 
Matematiikan ja tilastotieteen hyväksytyt pro gradu-tutkielmat

Sähköisesti julkaistut tutkielmat

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus julkaista tutkielmansa sähköisesti. Sähköisesti julkaistut tutkielmat ovat luettavissa UTUPub-palvelun kautta. Muihin tutkielmiin voi tutustua tiedekuntakirjastossa tai laitoksen kokoelmissa.

Lista kaikista tutkielmista

 

​Tekijä ​Tutkielman nimi ​Ala ​Vuosi ​Tarkastajat
​Haavisto, Eevastiina
​Lukujoukot ja lukujärjestelmät lukion matematiikassa ​MAT ​2018 ​Hästö, Harju
​Virolainen, Vesa-Matti ​Yleistetty Stokesin lause differentioituville monistoille ​MAT ​2018 ​Hästö, Lahtonen
​Akman, Gizem
​Providing Identity Privacy in 5G Networks by Using Pseudonyms ​MAT ​2018 ​Niemi, Junnila
​Syrjälä, Kimmo
​Systemaattinen kirjallisuuskatsaus käänteisestä oppimisesta matematiikan K-12 opetuksessa ​OPE ​2018 ​Hästö, Junnila
​Kalliokoski, Salla ​Ajasta riippuva todennäköisyysperusteinen riskianalyysi ja ennakkohuoltojen optimointi ​SOV ​2018 ​Lempa, Mäkelä
​Malvikko, Antti ​High-dimensional optimal stopping in discrete time ​SOV ​2018 ​Lempa, Alvarez
Hakola, A. ja Jokinen H. ​GeoGebra ja CoCalc lukion pitkän matematiikan pakollisten kurssien opetuksessa ​OPE ​2018 ​Vuorinen, Hästö
​Palenius, Matias ​Kuvaaja-oppimateriaali ​OPE ​2018 ​Hästö, Junnila
​Turunen, Sami ​Käänteinen opetus algebran opettamisessa ​OPE ​2018 ​Hästö, Junnila
​Löfman, Sami ​Ydinpolttojätteen loppusijoitusprosessin optimointi ​SOV ​2018 ​Mäkelä, Nikulin
​Oikarainen, Suvi ​Pienemmistä ja suuremmista epäyhtälöistä ​OPE ​2018 ​Klén, Junnila
​Tervomaa, Melina
​Elinaika-analyysi ALS-potilaiden elinajan mallintamisessa ​TIL ​2018 ​Eerola, Auranen
​Mustakoski, Maria ​Kombinatoriikka ja todennäköisyyslaskenta lukion matematiikassa ​OPE ​2018 ​Hästö, Harju
​Aro, Juuso-Jesperi
​Peanon aritmetiikan todistuvuuden modaalilogiikka ​MAT ​2018 ​Harju, Halava
​Lindgren, Ville ​Memeettiset algoritmit aikataulutusongelmien ratkaisussa ​SOV ​2018 ​Mäkelä, Nikulin
​Mielismäki, Elina ​Konveksien joukkojen separaatio ​MAT ​2018 ​Harju, Mäkelä
​Haikonen, Sini
​Vakuutusyhtiön oma riski- ja vakavaraisuusarvion mallintamisen perusteet ​SOV ​2018 ​Lempa, Blomster
​Nahkala, Kalle
​Menetelmiä jatkuvien PH-jakaumien sovittamiseksi aineistoon ​SOV ​2018 ​Lempa, Nyberg
​Salakari, Turo ​Katsaus kombinatoriikkaan lukiolaisille ​OPE ​2018 ​Harju, Laihonen
​Numminen, Riikka ​Ostotapahtuman tekevien pelaajien määrän ennustaminen elinaika-analyysia ja EM-algoritmia soveltamalla ​SOV ​2018 Mäkelä, Viljanen​
​Heinonen, Kimi
​ Pokeri peliteoreettisessa viitekehyksessä ​SOV 2018​ ​Nikulin, Emet
​Mäkinen, Pauliina ​Ambulanssien optimaaliseen sijoittamiseen ohjaava monitavoitemalli ​SOV ​2018 Mäkelä, Karmitsa​
​Rinne, Ville ​uttuvat arvot kategoristen muuttujien mittauksessa ​TIL ​2018 Eerola, Ojala​
​Juusti, Jonne
​Hardyn-Littlewoodin maksimaalifunktio ​MAT ​2018 ​Harjulehto, Hästö
​Peltola, Antti ​Matriisien vapausongelmasta ​MAT ​2018 ​Harju, Halava
​Saukkio, Tonja ​Cevan lause ​OPE ​2018 ​Harju, Laihonen
​Viitala, Matias ​Aivojen MRI-pohjainen atrofia, haitta-aste sekä kognitio RRMS- ja SPMS-potilailla uudeelleenpoimintamenetelmät apukeinona ​TIL ​2018 ​Aittokallio, Auranen
​Ristimäki, Eero ​Erään osittaisdifferentiaaliyhtälön heikkojen ratkaisujen olemassaolo Musielakin-Orliczin-Sobolevin avaruudessa ​MAT ​2018 ​Hästö, Harjulehto
​Ruus, Stella ​Koodausteoriaa lukiolaisille ​OPE ​2018 ​Junnila, Laihonen
​Liukkonen, Hanna ​Murtolukujen jakolaskun ymmärtäminen ​OPE ​2017 ​Hästö, Junnila
​Lehtilä, Taneli ​Minimaalidiskriminanttisia jakoalgebroja ​MAT ​2017 ​Lahtonen, Vehkalahti
​Hotanen, Toni ​Automaattiryhmien algebrallisia tuloksia ja ratkeavuusongelmia ​MAT ​2017 Kari, Halava​
​Kanerva, Laura ​Funktio - Lausekkeen ja kuvaajan yhteys ​OPE ​2017 ​Hästö, Junnila
​Palo, Laura ​Diskreettien satunnaismuuttujien todennäköisyyslaskenta lukion matematiikassa ​OPE 2017​ Hästö, Junnila​
​Linden, Aki ​Verkostometa-analyysi yleistetyillä lineaarisilla sekamalleilla - sovelluksia oftalmologiassa ​TILM 2017​
Auranen, Eerola​
​Mäki, Rebekka
​Lukion differentiaali- ja integraalilaskentaa Sage-ohjelmistolla ​OPE ​2017 ​Vuorinen, Junnila
​Pirttimäki, Teemu
​Stonen esityslause ​MAT ​2017 ​Harju, Halava
​Hakanen, Anni
Resolving sets and resolving severeal objects in the finite king grid
​MAT ​2017 ​Laihonen, Junnila
​Huhtala, Osmo ​Tason inversio ​MATE ​2017 ​Harju, Halava
​Kosomaa, Laura ​Piirtäminen osana ongelmanratkaisua ​OPE 2017​ ​Hästö, Junnila
​Rantanen, Jouni ​Empirical comparison of chain-ladder generalized linear modeling techniques in claim reserving ​TIL ​2017 ​Aittokallio, Eerola
​Imeri, Menduh ​Yleistetyn lineaarisen mallin selittävien muuttujien automaattinen haku geneettisten algoritmien avulla ​SOV ​2017 ​Parvinen, Kaippio
​Nyman, Mikael ​Kuljetusten hinnoittelun optimoinnista ​SOV ​2017 ​Mäkelä, Nikulin
​Kuusisto, Tuomas ​Hierarkkiset mallit ja satunnaisten vaikutusten meta-analyysimallit avotoimistojen akustiikka-aineistoissa ​TIL ​2017 ​Eerola, Auranen
​Laitoniemi, Ida ​Pakettivolyymien ennustaminen: top down- ja bottom up-ennusteiden vertailu ​SOV ​2017 ​Mäkelä, Peuralahti
​Vesalainen, Ida-Maija ​Matemaattiset ohjelmistot lineaarisen optimoinnin apuvälineenä ​SOV ​2017 ​Mäkelä, Joki
​Halkola, Anni ​Unen ja prolaktiinikonsentraation yhteydestä ​SOV ​2017 ​Parvinen, Polo
​Sipari, Heidi ​Liikennevakuutusten hinnoittelusta ​SOV ​2017 ​Parvinen, Lempa
​Suominen, Jori
​Opetusvideot osana sulautuvaa oppimista lukion matematiikassa ​OPE 2017​ ​Hästö, Harjulehto
​Pollari, Esa ​Korvausvastuun estimoinnista ​SOV 2017​ ​Parvinen, Lempa
​Masalin, Jonas ​Uusi tasoitusjärjestelmä pool-biljardiin ​OPE ​2017 ​Emet, Vuorinen
​Suokas, Maija ​Tuulivoimalamelun häiritsevyyden tutkiminen ​TIL ​2017 ​Auranen, Eerola
​Karppinen, Arttu ​Kaksikasvuisen variaatio-ongelman minimoijan säännöllisyydestä ​MAT 2017​ ​Harjulehto, Hästö
​Salmensuu, Juho ​Waringin ongelma ​MAT ​2017 ​Matomäki, Meurman
​Airta, Joel ​Tieto- ja viestintäteknologia lukion tilastojen ja todennäköisyyden opetuksessa ​OPE ​2017 ​Hästö, Nyberg
​Auno, Tuuli ​Eläkeuudistuksen 2017 vaikutukset työeläkejärjestelmään ​SOV ​2016 Parvinen, Lempa​
​Joutsenlahti, Mikko ​Funktion raja-arvon kielentäminen lukiossa ja yliopistossa ​OPE ​2016 ​Harjulehto, Hästö
​Montonen, Kirsi ​Geogebra ja ylioppilaskirjoitukset ​MAT ​2016 ​Vuorinen, Hästö
​Sukoinen Jarmo ​Tasapaino- ja tarkkuusfunktiot lineaaristen hyötyfunktioiden koalitio-peleissä ​SOV ​2016 ​Nikulin, Emet
​Vesterinen, Suvi ​Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen todennäköisyys ja työkyvyttömyyseläkkeen määräytyminen ​SOV ​2016 ​Parvinen, D'Ambrogi-Ola
​Auranen, Juhani ​Elliptisten käyrien kryptosysteemit: Weierstrassin, Hessen ja Edwardsin käyrien vertailua ​MAT ​2016 ​Meskanen, Junnila
​Hurtig, Johannes ​Peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta lukion matematiikassa ​OPE ​2016 ​Klén, Hästö
​Kankaanpää, Sanni ​GeoGebra sähköisessä ylioppilaskokeessa ​OPE ​2016 ​Vuorinen, Klén
​Pelander, Pauliina ​Yksisuuntaiset funktiot ja niiden käyttö protokollissa ​MAT ​2016 ​Karhumäki, Meskanen
​Vänttinen, Kari ​Sanojen jaksollisuus ja reunattomat tekijät. Ehrenfeuchtin-Silbergerin ongelma ​MAT 2016​ ​Harju, Halava
​Palojärvi, Neea ​Catalanin yhtälön ratkaisut pienillä, parittomilla alkulukupotensseilla ​MAT 2016​ ​Harju, Lahtonen
​Ruuskanen, Tuula ​Lukion pitkä matematiikka ja wxMaxima ​OPE ​2016 ​Vuorinen, Klén
​Puistovaara, Jani ​unkteeratun konvoluutiokoodin tunnistamisesta algebrallisesti ​MAT ​2016 ​Lahtonen, Renvall
​Aakula, Eveliina ​Vahinkovakuutusyhtiön tilinpäätös ja liikekulujen kohdistaminen LähiTapiola-ryhmän alueyhtiöissä ​SOV ​2016 ​Parvinen, Torvela (LähiTapiola)
​Saarinen, Harto ​Spektraalinen suuren seulan epäyhtälö ​MAT ​2016 ​Meurman, Harju
​Lehtilä, Tuomo ​Ulamin rekunstruktio-ongelma ​MAT ​2016 ​Harju, Laihonen
​Sahla, Esa ​Sanojen jaksollisuudesta ​MAT ​2016 ​Harju, Halava
​Bernard, Jerome ​Hyperbolis-tyyppiset metriikat ​MAT 2016​ ​Vuorinen, Klén
​Tamminen, Marianne ​Kombinatorisen laskemisen perusteita ​MAT ​2016 ​Harju, Halava
​Mäkinen, Saara ​Johdatus analyysiin hyödyntämällä rakenteisia päättelyketjuja ​OPE ​2016 ​Vuorinen, Harju
​Kallioniemi, Sonja ​Peliprojektien aikataulutus ​SOV ​2016 ​Nikulin, Emet
​Syrjälä, Leo ​Kryptografia apuna matematiikan opetuksessa ​OPE ​2016 ​Hästö, Harjulehto
​Välimäki, Emma ​Yläkoululaisten ymmärrys yhtäsuuruusmerkeistä ja sen vaikutukset oppilaiedn algebralliseen osaamiseen ​OPE ​2016 ​Hästö, Harjulehto
​Hämäläinen, Pauliina ​Aritmeettinen ja formaalisti esitetty lukujono lukion matematiikassa ​OPE 2016​ ​Hästö, Klén
​Koivula, Henry ​Poincaren kiekkomalli hyperbolisesta geometriasta ​OPE 2016​ Harjulehto, Hästö​
​Naderpour, Masoud ​Private Evaluation of Decision Tree Classifiers ​MAT 2016​ ​Niemi, Meskanen
​Ramezanian, Sara ​A Study of Privacy Preserving Queries with Bloom Filters ​MAT 2016​ Niemi, Meskanen​
​Raiko, Valtteri ​Hiukkasparvioptimointialgoritmeista ​SOV 2015​ ​Mäkelä, Nikulin
​Grönroos, Atte ​Differentiaaliyhtälöt lukiolaisille ​OPE 2015​ ​Vuorinen, Klén
​Jalonen, Joonatan ​Hopfin viineen liittyvä porrastettu Hopfin algebra, esimerkki kommutoimattomasta ja vastakommutoimattomasta Hopfin algebrasta ​MAT ​2015 ​Koppinen, Lahtonen
​Kopra, Johan ​Automaattien synkronisaatiosta ​MAT ​2015 ​Kari, Karhumäki
​Nurmi, Eero ​WxMaximan käyttö matematiikan lukio-opetuksessa ​OPE ​2015 ​Vuorinen, Hästö
​Pikkarainen, Antti ​Funktion jatkuvuus ja raja-arvo lukiolaiselle ​OPE ​2015 ​Klén, Vuorinen
​Rinne, Ville ​Yleistetty konveksisuus epäsileille funktioille
​SOV ​2015 ​Mäkelä, Karmitsa
​Salonen, Tanja ​Viivästyneiden vaikutusten mallintaminen pitkittäistutkimuksessa
​TIL ​2015 ​Nevalainen, Oja
​Tikka, Juho ​Intensiivikurssi differentiaali- ja integraalilaskennasta sekä niiden sovelluksista
​OPE ​2015 ​Vuorinen, Klén
​Tuukkanen, Taneli
​Lukiokurssien geometriaa matematiikan pitkään oppimäärään ​OPE ​2015 ​Vuorinen, Klén
​Vahlroos, Tuomas ​Monitavoitteisten optimaalisuusehtojen karakterisointi kartioiden avulla ​SOV ​2015 ​Mäkelä, Nikulin
​Kaarmela, Mikko ​Johdanto kryptografian matemaattisiin perusteisiin ​OPE 2014​ ​Niemi, Meskanen
​Anttila, Mira ​Functional data analysis with high frequency telemetry data
​TIL ​2014 ​Nevalainen, Oja
​Eronen, Ville-Pekka ​p-Laplace osittaisdifferentiaaliyhtälöstä MAT​ ​2014 ​Harjulehto, Mäkelä
​Eskola, Henrik ​Sijoitussidonnaisen henkivakuutussopimuksen hinnoittelu ja suojaus
​SOV ​2014 ​Alvarez, Mäkelä
​Hattara, Simo ​Internetsivut lukion pitkän matematiikan geometrian kurssista
​OPE ​2014 ​Vuorinen, Klén
​Heikkilä, Matias Näkökulmia Stonen-Čechin kompaktisointiin

 

​MAT ​2014 ​Ylinen, Harju
​Hietanen, Marika ​Newtonin menetelmä ja Sage-ohjelmisto
​OPE ​2014 ​Klén, Vuorinen
​Itälä, Laura
​Ensimmäisen kertaluvun logiikan täydellisyys
​OPE ​2014 ​Harju, Halava
​Kauppinen, Janne ​Algebrallinen kvanttiryhmä ja sen duaali
​MAT ​2014 ​Ylinen, Koppinen
​Kivimäki, Riku ​Mallinvalintamenetelmien ja ROC -kuvauksen mahdollisuudet tehohoidon painehaavariskimittarin kehittämisessä
​TIL ​2014 ​Nevalainen, Oja
​Laine, Arto ​Käyrät ja yhtälöt avaruudessa Rn: Yliopistomatematiikan alkeita lukiolaisille.
​OPE ​2014 ​Harjulehto, Klén
​Lehtinen, Oona ​Biologisten verkkojen muodostaminen ​SOV ​2014 Elo-Uhlgrén, Mäkelä​
​Mahnala, Elina ​Johdatus tekniikan alan ammattikorkeakoulumatematiikkaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneille
​OPE ​2014 ​Klén, Vuorinen
​Marjakangas, Jouni
​Navigoinnin pallotrigonometriaa ​OPE ​2014 ​Vuorinen, Klén
​Moisio, Jukka ​Graafien lokaali komplementointi ​MAT ​2014 ​Harju, Honkala I.
​Mäkipää, Anna
​Optimointia lukiolaiselle Sage-ohjelmistolla ​OPE ​2014 ​Klén, Vuorinen
​Männikkö, Sofia
​Kaltaistus kausaalipäättelyn välineenä ​TIL ​2014 ​Eerola, Nevalainen
​Rannikko, Sami ​Toistettavuuden käyttö DNA-siruilla tuotettujen aineistojen analyysissä ​SOV ​2014 ​Elo-Uhlgrén, Mäkelä
​Sotka, Teemu ​Matemaattiset ohjelmistot matematiikan ylioppilaskirjoituksissa ​OPE ​2014 ​Vuorinen, Klén
​Suominen, Sanni
​Tehtävien kehittäminen matematiikan sähköiseen ylioppilaskokeeseen GeoGebralla
​OPE ​2014 ​Vuorinen, Klén
​Tanski, Niko ​Osiovasteteorian soveltaminen koululaiskyselyn seuranta-aineistoon
​TIL ​2014 ​Eerola, Oja
​Virta, Joni
​Some tools for linear dimension reduction
​TIL ​2014 ​Oja, Nordhausen
​Aaltonen, Jussi
​Liittogradienttimenetelmä ​SOV 2013​ ​Mäkelä, Karmitsa
​Aro-Heinilä, Antti ​Kompleksiluvut geometriassa
​OPE ​2013 ​Vuorinen, Harju
​Elomaa, Sanna
​Alkulukujen lukumäärästä ja jakautumisesta
​MAT ​2013 ​Harju, Meurman
​Grönroos, Otto ​Tilastotieteen perusteet lukiolaisille ​OPE ​2013 ​Vuorinen, Harjulehto
​Heinonen, Inka ​Tilastomatematiikan perusteita aineistolähtöisesti
​OPE ​2013 ​Parvinen, Nurmi
​Hiltunen, Joni ​Todennäköisyyslaskennan klassisia ongelmia ​OPE ​2013 ​Vuorinen, Harjulehto
​Hokuni, Sami ​Neuroverkkojen soveltaminen vakuutusdatojen luokitteluun ​SOV ​2013 ​Parvinen, Kaippio
​Huikuri, Matti ​Shirsovin lause ja PI-algebrat ​MAT ​2013 ​Karhumäki, Harju
​Hyssälä, Juha
​Elinaikapuihin perustuvat menetelmät FINRISKI1997-tutkimuksen analysoinnissa ​TIL ​2013 ​Nevalainen, Katajisto
Hänninen, Matti​ ​Henkivakuutusmatematiikan perusteita ​SOV ​2013 ​Parvinen, Nurmi
​Härmävaara, Heikki ​Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa lukiolaisille ​OPE ​2013 ​Vuorinen, Klén
​Jaakkola, Maria ​Kehon signalointireittien aktiivisuuksien estimoinnista
​SOV ​2013 ​Elo-Uhlgrén, Mäkelä
Joki, Kaisa​ ​Proksimaaliset kimppumenetelmät rajoittumattomassa epäsileässä konveksissa optimoinnissa ​SOV ​2013 ​Mäkelä, Karmitsa
​Jääskeläinen, Kaisa ​Johdatusta tilastolliseen päättelyyn lukiopohjalta ​OPE ​2013 ​Vuorinen, Klén
​Keskitalo, Johanna ​Numeerisen analyysin menetelmiä lukiolaiselle
​OPE ​2013 ​Vuorinen, Klén
​Kilpi, Tiina ​Symbolisten laskinten käyttö ylioppilaskokeissa
​OPE ​2013 ​Klén, Vuorinen
​Koho, Tero ​Optimointia lukiolaiselle ​OPE ​2013 ​Vuorinen, Mäkelä
​Korenius, Yrjö ​Lukion pitkän matematiikan geometriaa GeoGebralla ​OPE ​2013 ​Klén, Vuorinen
​Koskela, Hanne ​Diabetespotilaiden elämänlaadun ennustaminen additiivisia malleja käyttäen
​TIL ​2013 ​Nevalainen, Eerola
​Laitinen, Ville
​Kvasihyperbolinen pituus ja tilavuus ​MAT ​2013 ​Vuorinen, Klén
​Lindén, Jani ​Positroniemissiotomografian rekonstruktioalgoritmeista ja niiden simulaatiotutkimuksista ​SOV ​2013 ​Klén, Johansson
​Matilainen, Markus ​Yleistetyt lineaariset sekamallit ja Zero Inflated Poisson -mallit oppilaiden oireiden mallintamisessa
​TIL ​2013 ​Nevalainen, Oja
​Nieminen, Terhi ​Ryhmäteoriaa lukiolaisille ​OPE ​2013 ​Harju, Honkala I.
​Niskanen, Reino
​Pienten kokonaislukumatriisien kuolevuusongelman ratkeavuudesta ​MAT ​2013 ​Harju, Halava
​Nyrhinen, Lilja ​Three Courses of pre IB Mathematics ​OPE ​2013 ​Vuorinen, Harjulehto
​Pesonen, Tommi ​Marginaalirakennemallin käyttö havainnoin tutkimuksen aineiston analysoimisessa
​TIL ​2013 ​Nevalainen, Eerola
​Pölönen, Tuukka ​Moniulotteinen sekvenssianalyysi sosiaalitieteissä
​TIL ​2013 ​Eerola, Oja
​Rakkolainen, Rami
​Konveksisuuden yleistykset ​SOV ​2013 ​Mäkelä, Karmitsa
​Rautell, Minna ​Numeerista matematiikkaa GeoGebralla ​OPE ​2013 ​Klén, Vuorinen
​Sairanen, Sanni ​Havainnollistavaa algebraa lukiolaisille matemaattisten kielentämisen näkökulmasta
​OPE ​2013 ​Vuorinen, Harjulehto
​Suojoki, Timo ​Differentiaali- ja integraalilaskentaa lukiolaisille
​OPE ​2013 ​Vuorinen, Klén
​Tamminen, Seppo ​Predictive Modeling in Genome-Wide Association Studies ​SOV ​2013 ​Aittokallio, Mäkelä
​Telenius, Marko ​Symboliset laskimet lukion pitkän matematiikan opetuksessa ​OPE ​2013 ​Klén, Vuorinen
​Vasamaa, Laura ​Yhtälöryhmien ratkaiseminen Sage-ohjelmistolla lukiossa ​OPE 2013​ ​Vuorinen, Klén
​Vesalainen, Timo ​Klusteritiilitykset 2D-avaruudessa ​MAT ​2013 ​Kari, Harju
​Virtanen, Pinja
​Täydellisistä luvuista ​MAT ​2013 ​Honkala I., Laihonen
​Välitalo, Mikko ​Kertausta lukion matematiikan pitän oppimäärän ylioppilaskoetta varten ​OPE ​2013 ​Vuorinen, Klén
Whiteland, Markus​ ​Rauzy-graafit äärettömien sanojen kombinatoriikassa ​MAT ​2013 ​Karhumäki, Harju
​Yli-Sipilä, Sari
​Kolmiulotteisesta pakkausongelmasta
​SOV ​2013 ​Mäkelä, Emet
​Ahonen, Ilmari ​Algoritmiset luokittelumenetelmät syöpäsolurakenteiden tunnistamisessa ​TIL ​2012 ​Nevalainen, Hurme
​Eivola, Outi ​Differentiaali- ja integraalilaskentaa GeoGebralla ​OPE ​2012 ​Vuorinen, Klén
​Erkkilä, Outi
​Turnauksista ​OPE ​2012 ​Harju, Kari
​Harmaala, Eero ​Ptolemaioksen lauseen yleistyksestä tasokäyrien tasaisuuden luonnehtimiseksi
​MAT ​2012 ​Vuorinen, Klén
​Heinonen, Inka ​ Uskottavuusmenetelmän käyttö meta-analyysissä ​TIL ​2012 ​Uusipaikka, Ruskeepää
​Juntunen, Aino ​Galleriaongelma ​MAT ​2012 ​Harju, Honkala I.
​Järvinen, Aki ​Matriisiapproksimaatioista ja sen sovelluksesta ​SOV ​2012 ​Aittokallio, Eronen
​Kauko, Tommi ​Hierarkkiset monivastemallit aivokuvantamisaineistoissa ​TIL ​2012 ​Nevalainen, Pesonen
Kaukonen, Roosa ​Dominoivista joukoista ​MAT ​2012 ​Honkala I., Harju
​Koivisto, Mari ​Monipaikkaus toistomittausaineiston analysoinnissa ​TIL ​2012 ​Nevalainen, Sarapohja (OrionPharma)
​Korkeaniemi, Kauko ​Lineaarisen derivaatan teoriaa ja sovelluksia differentiaaliyhtälöihin ​MAT ​2012 ​Ylinen, Mäkelä
​Kuusisto, Joe ​Tason inversiot ​OPE ​2012 ​Harju, Honkala I.
​Laihonen, Matti
​Akaiken informaatiokriteeri ​TIL ​2012 ​Uusipaikka, Lertola
​Lindberg, Mikko
​Algebraa lukiolaisille ​OPE ​2012 ​Honkala I., Harju
​Mickelsson, Erkki ​Numeerisen analyysin yliopistokurssi Pythonilla ​OPE ​2012 ​Vuorinen, Klén
​Muuttonen Piia ​Analyyttista geometriaa GeoGebralla ​OPE ​2012 ​Klén, Vuorinen
​Rastas, Kirsi
​Dynaaminen regressiomalli Aurajoen vedenlaadun analysoinnissa ​TIL ​2012 ​Nevalainen, Lertola
​Rauramo, Eeva ​Viivagraafit ​MAT ​2012 ​Harju, Honkala I.
​Rinne Reetta ​Graafien vaihtoluokat ​MAT ​2012 ​Harju, Kari
​Rosten, Mikko ​Permutaatioalgoritmit ​MAT ​2012 ​Harju, Kari
​Räzm, Mirka ​Potenssiinkorotusalgoritmit ja niiden vertailu RSA:ssa
​OPE ​2012 ​Meskanen, Niemi
​Sarvamaa, Petri ​Langtonin muurahainen ​MAT ​2012 ​Kari, Harju
​Sippola, Antti ​Fermat'n luvuista ​MAT ​2012 ​Honkala I., Harju
​Sjövall, Maija ​Lukion matematiikkaa GeoGebralla ​OPE ​2012 ​Klén, Vuorinen
​Stormi, Teija ​Jäännös- ja vaikuttavuusdiagnostiikka lineaarisissa sekamalleissa ​TIL ​2012 ​Nevalainen, Vahlberg
​Sundell, Jesse ​Elinaika-analyysi -menetelmät toistuvien tapahtumien tilanteessa ​TIL ​2012 ​Nevalainen, Sarapohja (OrionPharma)
​Suutari, Tuomas ​Git-versiohallinnan matemaattiset perusteet ​MAT ​2012 ​Kari, Niemi
​Toivonen, Harttu ​Fraktaaliteoria ​OPE ​2012 ​Vuorinen, Harjulehto
​Tuisku, Jouni ​Aktivaation aloitusajankohdan tilastollinen suunnittelu aivojen PET-aktivaatiotutkimuksissa
​SOV ​2012 ​Parvinen, Klén
​Törmä, Ilkka
​Nilpotency in Cellular Automata
​MAT ​2012 ​Kari, Karhumäki
​Virtanen, Aleksi
Latinalaisten neliöiden muodostamisesta
​MAT ​2012 ​Honkala I., Harju
​Wilppu, Outi ​Monitavoiteoptimointi ja usean gradientin menetelmä
​SOV ​2012 ​Mäkelä, Nikulin
Ernvall, Toni​ ​Kestävistä identifioivista koodeista äärettömissä graafeissa ​MAT ​2011 ​Honkala, Laihonen
​Glader, Markus ​Hyperbolinen ja kvasihyperbolinen geometria ​OPE ​2011 ​Vuorinen, Klén
​Grönblom, Henrik ​Likelihood-Based Inference on Regression Parameters in the Case of Autocorrelated Errors ​TIL ​2011 ​Uusipaikka, Lertola
Hartman, Elina​ ​Monitavoiteoptimoinnista ja evoluutioalgoritmeista - sovelluksena kauppamatkustaja- ja yhteysalusliikenneongelma ​SOV ​2011 ​Mäkelä, Nikulin
Heinonen, Jarmo​ ​Ensihoito: ambulanssien kiinteiden sijoituspaikkojen optimointitehtävän mallinnus ​OPE ​2011 ​Mäkelä, Karmitsa
​Hurtig, Topi ​Johdatusta korkeakoulumatematiikkaan ​OPE 2011​ ​Vuorinen, Harjulehto
​Hämäläinen, Simo ​Matematiikan joukko-opillisia perusteita ​MAT 2011​ ​Harju, Halava
​Järvinen, Jooseppi Lukion pitkän matematiikan kertausopas​ ​OPE 2011​ ​Vuorinen, Harju
​Ketoja, Lotta ​Matemaattisia ongelmia - oheismateriaalia lukio-opetukseen ​OPE 2011​ ​Vuorinen, Harju
​Kirsilä, Tiina ​Estimation of the elimination rate constant using linear regression methods ​TIL ​2011 ​Nevalainen, Korhonen (StatFinn Oy)
​Kivinen, Taina ​Erikoistumisen evoluutio ​SOV 2011​ ​Parvinen, Nurmi
​Kujala, Maiju
​Koostumuskokeen suunnittelu ja analyysi
​TIL ​2011 ​Uusipaikka, Korhonen (StatFinn Oy)
​Lehto, Ossi ​Ramseyn luvuista ​MAT 2011​ ​Harju, Honkala I.
​Lindblad, Johanna ​Kombinatoriikkaa koululaisille ​OPE 2011​ ​Vuorinen, Kari
​Löytänä, Tero ​Profile likelihood based confidence intervals in autoregressive models
​TIL ​2011 ​Uusipaikka, Lertola
​Matilainen, Markus ARIMA-malleista ja niiden sovelluksista lämpötila-aikasarjoihin​ ​SOV 2011​ ​Mäkelä, Ruskeepää
​Nikula, Tua ​Lineaarialgebraa lukiolaisille ​OPE 2011​ ​Vuorinen, Klén
​Palokangas, Tuire ​Comparison of Wald and Likelihood-Based Confidence Intervals
​TIL ​2011 ​Uusipaikka, Lertola
​Passi, Kirsi ​Peliteoriaa lukiolaisille ​OPE 2011​ ​Parvinen, Nurmi
​Peltomäki, Jarkko ​Kuusi luonnehdintaa Sturmin sanoille ​MAT 2011​ ​Harju, Karhumäki
​Pernaa, Heikki ​Identiteettiin perustuvista julkisen avaimen kryptosysteemeistä ​OPE ​2011 ​Meskanen, Kari
​Rihko, Maria ​Saddlepoint Approximation and Profile Likelihood-Based Confidence Intervals with Application
​TIL ​2011 ​Uusipaikka, Lertola
​Ruotsalainen, Lauri ​SAGE-ohjelmisto lukion matematiikan opetuksessa ​OPE 2011​ ​Vuorinen, Klén
Sepinoud, Azimi​ ​Directed overlap-inclusion graphs as representations of ciliate genes ​MAT ​2011 ​Harju, Petre (Åbo Akademi)
​Salo, Ville Classes of picture languages defined by tiling systems, automata and closure properties​ ​MAT ​2011 ​Kari, Karhumäki
​Vesti, Jetro ​Identifioivista koodeista ​MAT ​2011 ​Honkala I., Laihonen
Eronen, VIlle-Pekka​ ​Epäsileästä sekalukuoptimoinnista ​SOV 2010​ ​Mäkelä, Westerlund (Åbo Akademi)
Helin, Terhi​ ​Catalanin luvut ja niiden sovellukset ​OPE ​2010 ​Harju, Honkala I.
​Kataja, Tuukka ​Lukuteoriaa lukiolaisille ​OPE 2010​ ​Vuorinen, Honkala I.
​Kivijakola, Jonna-Mari ​Tilastotieteen opetuksesta ​TIL ​2010 ​Uusipaikka, Grönroos
​Kontulainen, Jaana ​Polynomeja koskevia tuloksia ​OPE 2010​ ​Harju, Honkala I.
​Kortelammi, Arne ​Lukuteoria ja logiikka ​OPE 2010​ ​Harju, Honkala I.
​Kulmala, Päivi ​Lukiokurssi matemaattisesta ohjelmoinnista Python-kielellä ​OPE 2010​ ​Vuorinen, Klén
Leppiniemi, Riitta-Liisa​ ​Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaiseminen lineaarialgebran avulla ​OPE 2010​ ​Vuorinen, Honkala I.
​Nieminen, Noora ​Kongruenttien lukujen ongelma ja elliptiset käyrät ​MAT 2010​ ​Harju, Kari
​Nordman, Jenni ​SAGE-ohjelmiston opetusmoniste lukioon ​OPE 2010​ ​Vuorinen, Harju
Pauna, Sari​ ​Geogebra matematiikan kouluopetuksessa ​OPE ​2010 ​Vuorinen, Klén
​Pyhäranta, Maiju ​Rahoitusriskimitat: value at risk, odotettu tappio ja co-value at risk ​OPE ​2010 ​Mäkelä, Alvarez
Roininen, Tommi​ ​Kryptografian perusteet ja identifiointi ​OPE ​2010 ​Meskanen, Kari
​Vaviolahti, Katariina ​Molekyylimallinnukseen liittyviä optimointitehtäviä ja niiden ratkaisemista ​SOV ​2010 Karmitsa, Mäkelä​
​Virsu, Matias ​Yleinen keskeinen raja-arvolause separoituvassa Banachin avaruudessa ​MAT 2010​ ​Ylinen, Mäkelä
​Zinoviadis, Charalampos ​Dimension sensitive properties of cellular automata and subshifts of finite type ​MAT 2010​ ​Kari, Harju
Aakula, Riikka​ ​Epäyhtälöt ​OPE 2009​ ​Vuorinen, Klén
​Engblom, Janne ​Risk - Theory and Applications
​TIL ​2009 ​Uusipaikka, Lertola
​Grönros, Henna ​Monikulmioiden aloista - Pickin lause ja yhteisositettavuus ​OPE 2009​ ​Harju, Honkala I.
​Hakola, Sini ​Profile Likelihood Based Confidence Intervals in ROC Analysis
​TIL ​2009 ​Uusipaikka, Korhonen
​Hietarinta, Lassi ​Muurahaisyhdyskuntaoptimointi ​SOV 2009​ Mäkelä, Karmitsa​
​Huova, Mari Defektilause ja puoliryhmiä ​MAT 2009​ Karhumäki,​Halava
​Koivisto, Elvi ​Virtaukset verkossa ​MAT 2009​ ​Halava, Harju
​Koivu, Tuomas ​Graafin tehokkaat dominoivat joukot ​MAT 2009​ ​Harju, Halava
Kätkä, Iisa​ ​Prolaktiinihormonin erityksen ja univaiheiden yhteyden tarkastelu matemaattisten mallien avulla ​MAT 2009​ ​Aittokallio, Virkki
​Lindén, Rolf ​Mitä puolalaiset edellä - Kuratowskin lause ja Zarankiewiczin oletus ​MAT 2009​ ​Harju, Honkala I.
​Nurkkala, Antti ​Laskennallisesti vaativan kohdefunktion minimointi ​SOV 2009​ ​Mäkelä, Niemistö (Numerola Oy)
​Pelto, Mikko ​Identifioivista koodeista kuningasgraafissa ​MAT 2009​ ​Honkala I., Karhumäki
​Pentikäinen, Pekko ​Kroneckerin-Weberin lause ​MAT 2009​ ​Harju, Hollanti
Pihlava, Matti​ ​Resurssi-kuluttaja -malli ja sen makrotaloudellinen sovellutus ​SOV 2009​ ​Parvinen, Eskola
​Sahlgren, Saara-Maria ​Konkreettista matematiikkaa ​OPE 2009​ ​Vuorinen, Matomäki
Sallinen, Turo​ ​Reaalifunktioiden laskennasta automaateilla ​MAT 2009​ ​Karhumäki, Kari
​Sikilä, Sini ​Kombinatoriikkaa lukiolaisille ​OPE 2009​ ​Harju, Honkala I.
​Vainio, Maarit ​Matriisilaskentaa lukiolaiselle ​OPE 2009​ ​Vuorinen, Harju
​Wiksten, Anna ​Using the Bootstrap to Construct Adjusted Profile Likelihood-Based Confidence Intervals ​TIL ​2009 ​Uusipaikka, Lertola
Aalto, Ville​ ​Silakan iän estimointi pituusluokittain ositetusta aineistosta - epäparametrisen ja mallipohjaisten menetelmien vertailu
​TIL ​2008 ​Tuominen, Kurkilahti (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)
Aaltonen, Tero​ ​Numeerista analyysia Pythonilla ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Kari
​Asikanius, Elina ​Likelihood-based inference in models for repeated categorical responses
​TIL ​2008 ​Uusipaikka, Grönroos
​Barkat, Ali Bhayo ​Conformal Invariants ​MAT 2008​ ​Klén, Vuorinen
​Hansson, Mika ​Virhehyökkäykset ja niiltä suojautuminen CRT-RSA-laskennassa ​MAT 2008​ ​Meskanen, Karhumäki
​Helttula, Katri Elina ​Yksisuuntaiset permutaatiot kryptografiassa ​MAT 2008​ ​Harju, Honkala I.
​Hevonkorpi, Tuija ​Time to event analysis for repeated pain episodes using frailty models
​TIL ​2008 ​Tuominen, Nevalainen
​Hotanen, Markus ​Heuristinen algoritmi kaksiulotteisen leikkausongelman ratkaisemiseksi ​SOV ​2008 ​Mäkelä, Leipälä
Hovila, Assi​ ​Geonext-matematiikkaohjelma - havainnollisuutta geometriaan ​OPE ​2008 ​Vuorinen, Harju
​Huovinen, Meeri ​Optimointimallin muodostaminen - tapaus Turun saariston yhteysliikenne ​SOV ​2008 ​Mäkelä, Kajander
​Jolanki, Otto ​Sturmin sanojen karakterisaatiosta ​MAT ​2008 ​Karhumäki, Halava
Junnila, Jouni​ ​Tilastollisten geeniekspression vertailumenetelmien toimivuus haasteellisessa koko genomin kattavassa aineistossa ​TIL ​2008 ​Tuominen, Corander (Åbo Akademi)
​Kajander, Kalle ​Alkulukutestaus polynomiajassa AKS-algoritmilla ​MAT ​2008 ​Honkala I., Honkala J.
​Kariniemi, Heikki ​Optimaalinen reititys internetissä ​MAT ​2008 ​Harju, Kari
Katajainen, Marja Susanna​ ​Algebran peruslause ​OPE ​2008 ​Ylinen, Harju
​Katiskalahti, Terhi ​Turvallisuustutkimukset kliinisessä farmakologiassa
​TIL  ​2008 ​Tuominen, Scheinin
​Koskenoja, Arno ​Selvittämättömien vahinkojen estimointi vahinkovakuutusyhtiössä ​SOV ​2008 ​Parvinen, Sarvamaa (Nordea)
​Koski, Jenni ​Kryptografiaa lukiolaisille ​OPE ​2008 ​Vuorinen, Honkala I.
​Kuparinen, Eeva ​Analyyttistä geometriaa lukio-opetuksessa ​OPE ​2008 ​Vuorinen, Harju
Kuparinen, Markku​ ​Talousmatematiikkaa lukiossa ​OPE ​2008 ​Vuorinen, Honkala I.
​Laatu, Katri ​Rajoittamatonta optimointia Pythonilla ​SOV ​2008 ​Vuorinen, Mäkelä
​Laitila, Janne ​Tilasto- ja todennäköisyyslaskentaa perusopetuksen yläluokille ​OPE ​2008 ​Vuorinen, Honkala I.
​Latvala, Artturi ​Modaalilogiikasta ​OPE ​2008 ​Harju, Honkala I.
​Laurila, Mervi ​Algebraa lukiolaisille ​OPE ​2008 Vuorinen, Ylinen
Lavi, Pekka​ ​Data-analyysi lukiomatematiikassa ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Ruskeepää
​Lehtonen, Mirja ​Yleistetty konveksisuus ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Ylinen
​Leino, Maria ​Bonehin ja Durfeen menetelmä RSA-kryptosysteemin murtamiseksi ​OPE 2008​ ​Ernvall-Hytönen, Honkala I.
​Majuri, Anssi ​Matemaattisia ongelmia ja pelejä lukiolaisille ​OPE 2008​ ​Honkala I., Honkala J.
​Mikkola, Laura ​Neuroverkoista ​OPE 2008​ ​Leipälä, Mäkelä
​Mikola, Minna ​Aivohalvauskuntoutujan yläraajarobotit ja niiden käyttö Suomessa ​MAT 2008​ ​Leipälä, Aittokallio
​Mäkelä, Aleksi ​Python lukion matematiikan opetuksessa ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Harju
​Mäki, Miia ​On Space-Time Lattice Codes and the Complexity of Sphere Decoding ​MAT 2008​ ​Lahtonen, Ranto K.
​Mäkitalo, Sanna ​Liukuluvuista ​SOV 2008​ ​Leipälä, Vuorinen
​Nieminen, Markus ​Esimerkkejä integraalien yhteyksistä summiin ja sarjoihin ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Meurman
​Nurmi, Jussi ​Todennäköisyyslaskenta ja tilastot ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Ruskeepää
​Poromaa, Anne ​Internetpohjaisia oppimateriaaleja geometrian opetuksen ja mediakasvatuksen integroimiseksi ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Kari
Puukki, Petri​ ​Graafisen laskimen TI-84 opetusmoniste lukioon ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Honkala I.
​Pärssinen, Hanna ​Tammojen tiinehtymisen mallittaminen logistisella hierarkkisella sekamallilla
​TIL ​2008 ​Tuominen, Helenius
Rantanen, Jari​ Aikasarjat​ ​TIL ​2008 Uusipaikka, Lertola​
​Rokka, Jouni ​Gröbnerin kantojen sovelluksia Reedin-Solomonin koodien dekoodaukseen ​MAT ​2008 ​Lahtonen, Ranto K.
Saari, Susanna​ ​Hash-funktioista ja niiden käytöstä ​OPE 2008​ ​Meskanen, Kari
​Saarinen, Juha ​Morfologiset perusoperaatiot epälineaarisessa kuvankäsittelyssä ​OPE 2008​ ​Kari, Halava
Saarinen, Maiju​ ​STRIP-tutkimuksen katoanalyysi: diskreetti Coxin malli logistisena regressionanalyysina ​TIL ​2008 ​Tuominen, Lertola
​Silanterä, Pekka ​Epäsuoran auttamisen mallintaminen reaktioyhtälöitä käyttäen ​SOV 2008​ ​Parvinen, Nurmi
​Sonni-Kautto, Teija ​Kvantiilisuojaus täydellisillä markkinoilla ​SOV 2008​ ​Alvarez, Leipälä
​Ström, Sanna ​Polynomien tekijöihin jako äärellisessä kunnassa ja rationaalikunnassa ​MAT 2008​ ​Metsänkylä, Halava
​Takio, Teemu ​Tasokuvion symmetriaryhmä peilauksen ja kierron avulla ​OPE 2008​ ​Neuvonen, Honkala
​Timonen, Maria ​Todennäköisyyslaskennan perusteita ​SOV 2008​ ​Parvinen, Eskola
​Toivonen, Päivi ​Origa-matematiikkakerho yläkoululaisille ​OPE 2008​ ​Vuorinen, Virtanen
Vuohelainen, Anniina​ ​Latinalaiset neliöt ​MAT ​2008 ​Honkala I., Honkala J.
​Välisalo, Juha ​Käytännön talousmatematiikkaa Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ​OPE ​2008 ​Vuorinen, Ylinen
Willberg-Laine, Tiina​ ​Python-ohjelmoinnin sovelluksia matriisilaskentaan, tilastotieteeseen ja numeeriseen matematiikkaan lukiolaisille ​OPE ​2008 ​Vuorinen, Matomäki
Ahokas, Petri​ Tilastollisten työkalujen hyödyntäminen ja soveltaminen laatuajattelussa ​TIL 2007​ ​Lertola, Uusipaikka
Fager, Ilkka​ K​ongruenttien lukujen ongelma ​MAT 2007​ ​Jutila, Honkala I.
​Harjunpää, Janne ​Dropout in Latin Square Designs ​TIL ​2007 ​Tuominen, Vuorinen, J.
​Hautakangas, Tomi ​Mersennen luvut ​OPE 2007​ ​Parvinen, Eskola
​Heiskanen, Jani
​Epäsuoran vuorovaikutuksen dynamiikkaa
​SOV ​2007 ​Parvinen, Eskola
​Helppi, Suvi ​Schwarzin-Christofferin kaava ​OPE 2007​ ​Vuorinen, Harju
​Hiissa, Jukka ​Mann-Whitney U-testi ja ROC-käyrät: teoriaa ja käytäntöä ​SOV 2007​ ​Aittokallio, Mäkelä
Hurme, Saija​ ​Mikrosiruaineiston tilastollinen analysointi lineaarisilla sekamalleilla
​TIL ​2007 ​Tuominen, Corander (Åbo Akademi)
Ikonen, Kaisu​ ​Empiirinen bayesiläinen menetelmä mikrosiruaineistojen fdr-analyysissä ​TIL ​2007 ​Uusipaikka, Tuominen
Jalonen, Tiina​ ​Henkilöresurssien jakamisesta projektin töille ​SOV 2007​ ​Mäkelä, Emet
​Karppi, Marjukka ​Boxin ja Jenkinsin aikasarja-analyysistä ​SOV 2007​ ​Ruskeepää, Leipälä
​Johansson, Jarkko ​Tomografiamenetelmän käänteisongelman ratkaisusta ​MAT 2007​ ​Kari, Teräs
​Lehtinen, Tommi ​Loebin mitta ​MAT 2007​ ​Ylinen, Harju
​Lehtonen, Maria ​Geometrian perusteita ​OPE 2007​ ​Vuorinen, Harju
​Lehtoviita, Miia ​Sanayhtälöiden ratkaiseminen ja sanayhtälö - tietokoneohjelma ​MAT 2007​ ​Karhumäki, Lepistö
​Lindroos, Timo ​Residylause ja sen sovelluksia ​OPE 2007​ ​Vuorinen, Harju
​Luoto, Mika ​Graafin virittävät puut ​OPE 2007​ ​Halava, Harju
​Marttila, Tuomas ​Vakuutusyhtiön korvausvastuun estimoinnista kredibiliteettimallien avulla ​SOV ​2007 ​Parvinen, Leipälä
​Mattila, Mikko ​Lambda-kalkyyli ​SOV 2007​ ​Kari, Halava
Mäkinen, Marko​ ​Differentiaaliyhtälöiden sovelluksia -lukion kurssi ​OPE 2007​ ​Vuorinen, Harju
​Pahula, Kari ​Graafien dominoivien joukkojen rajoja ​MAT 2007​ ​Harju, Halava
​Rajala, Satu ​Matriisilaskentaa lukiolaisille Mathematican avulla ​OPE 2007​ ​Honkala I., Harju
​Rättyä, Anne ​Minimivarianssisuojaaminen epätäydellisillä markkinoilla ​SOV 2007​ ​Alvarez, Leipälä
Saarela, Aleksi​ ​Sanayhtälöiden parametriset ratkaisut ​MAT 2007​ ​Karhumäki, Harju
Saarni, Sami​ ​Matroidit graafiteoriassa ​MAT 2007​ ​Harju, Kari
​Sallasmaa, Petri ​Funktioarvoiset strategiat ja lisääntymisen ajoituksen evoluutio ​SOV 2007​ ​Parvinen, Mäkelä
​Savu, Maiana ​Turbokoodien teoria ​MAT 2007​ ​Lahtonen, Honkala I.
Seitovirta, Kalle​ ​Erikoistumisen ja muuttoliikkeen yhteisevoluutio metapopulaatiomalleissa ​SOV 2007​ ​Parvinen, Leipälä
​Sundberg, Pauli
​Hilbertin avaruuksien ja SART-algoritmin hyödyntäminen 3D-tomografiassa ​MAT ​2007 ​Harju, Ylinen
​Tuominen, Henri ​Uniformisen avaruuden Hausdorffin täydellistymä ​MAT 2007​ ​Ylinen, Harju
​Urpelainen, Otto ​Soluautomaattien luettelevista puoliryhmistä ​MAT 2007​ ​Kari, Karhumäki
​Valtonen, Sari ​Python-ohjelmointi koulumatematiikassa ​OPE 2007​ ​Vuorinen, Kari
​Vuoristo, Juha ​Schwarzin-Cristoffelin kaava Mathematicalla ​OPE 2007​ ​Vuorinen, Ylinen
Auranen, Antti​ ​Vahinkojen lukumäärämallin sekoitusmuuttujien välisestä korrelaatiosta ​SOV 2006​ ​Parvinen, Kaippio
​Erkkylä, Tuomas ​Tietotekniikka lukion differentiaaliyhtälöiden opetuksen apuvälineenä ​OPE ​2006 ​Vuorinen, Harju
Hohkuri, Joonas​ ​Matemaattiset apuneuvot fysiikan opiskelussa ​OPE ​2006 Vuorinen, Kari​
Kainulainen, Timo​ ​Matriisin esittäminen involuutioiden tulona ​OPE 2006​ ​Koppinen, Neuvonen
​Karsikas, Mika ​ARQ-protokollat ​MAT 2006​ ​Honkala I, Laihonen
​Larke, Teija ​Differentiaaliyhtälöt -lukion syventävä kurssi ​OPE 2006​ ​Vuorinen, Honkala I.
Launonen, Aino​ ​Satunnaisvaikutusten ja marginaalisten regressiomallien vertailu kaksiluokkaisen vasteen pitkittäisaineistotutkimuksessa
​TIL ​2006 ​Tuominen, Grönroos
​Lehtonen, Eero ​Kvanttilaskennasta ​MAT 2006​ ​Hirvensalo, Kari
​Litmanen, Minna ​Logiikan perusteet ​OPE 2006​ ​Halava, Harju
​Marttila, Raakel ​Logiikan kompaktisuuslause ​OPE 2006​ ​Harju, Halava
Matomäki, Jaakko​ ​Toistettujen mittausten kokeiden analyysi käyttäen järjestyslukupohjaisia epäparametrisia menetelmiä ​TIL ​2006 ​Tuominen, Lertola
​Melander, Mari ​Petriverkot ja kunnossapito-ongelma ​MAT 2006​ ​Harju, Kari
Pakkala, Petra​ ​Geometry enrichment for upper secondary school ​OPE ​2006 ​Vuorinen, Harju
Peltomäki, Henri​ ​Data-analyysi pienimmän neliösumman menetelmällä ​OPE ​2006 ​Vuorinen, Kari
​Peuralahti, Juha ​Valion tuotteiden jakeluajan approksimoinnista ​SOV ​2006 ​Leipälä, Ruskeepää
​Pietinalho, Annina ​Satunnaismuuttujien yhteisjakauman mallintaminen kopulafunktioiden avulla ​SOV ​2006 ​ Alvarez, Leipälä
Raatikainen, Anu​ ​Kvanttioperaatioiden matematiikka ja Shorin algoritmi ​OPE 2006​ ​Linna, Karhumäki
​Ruisla, Juha ​Epsilon-ketjut ja Conleyn hajotuslause ​SOV 2006​ ​Parvinen, Leipälä
​Salmela, Maija ​Numeerinen analyysi -syventävä lukiokurssi ​OPE 2006​ ​Vuorinen, Leipälä
​Sinkkonen, Marja ​Möbius-kuvaukset ​OPE 2006​ ​Vuorinen, Harju
​Tapaninen, Mikko ​Virheryöpyn korjaavat koodit ​MAT 2006​ ​Laihonen, Rosendahl
​Toivonen-Rämö, Kirsi ​Täydelliset graafit ​MAT 2006​ ​Kari, Harju
​Tunkkari, Kati ​Neljä graafiteoreettista ongelmaa ratkaisuineen ​OPE 2006​ ​Honkala I., Harju
​Tähtinen, Ville ​Costasin taulukoista ja niiden algebrallisesta konstruoinnista ​MAT ​2006 ​Ranto K., Lahtonen
​Vasankari, Timo ​Geometrisen tiedon haku- ja tallennusmenetelmistä ​SOV ​2006 ​Leipälä, Mäkelä
​Vuokko, Niko ​Kloostermannin summat ja spektraaliteoria ​MAT ​2006 ​Jutila, Meurman
Alin, Jouni​ Mikrosiruaineiston FDR-analyysi​ ​TIL ​2005 ​Grönroos, Lertola
Arffman, Martti​ ​Pitkittäisaineiston mallintaminen satunnaiskerrointen regressiomalleilla ​TIL ​2005 ​Tuominen, Grönroos
Haikonen, Pirjo​ ​Differentiaaliyhtälöiden ratkaisujen olemassaolo ja yksikäsitteisyys ​OPE 2005​ ​Ylinen, Vuorinen
​Heino, Ari ​Numeerisia menetelmiä Java-kielellä ​MAT 2005​ ​Vuorinen, Leipälä
​Ikonen, Maria ​Mersennen luvut ja täydelliset luvut ​OPE 2005​ ​Metsänkylä, Jutila
​Johansson, Minna ​Neperin luvusta ​OPE 2005​ ​Jutila, Vuorinen
​Junnila, Ville ​Public Key Cryptosystem HFE ​MAT 2005​ ​Renvall, Niemi
​Kaiku, Henna ​Todennäköisyyslaskennan perusteet ​OPE 2005​ ​Vuorinen, Ruskeepää
​Korpela, Ville ​Moniantenniset Gaussin kanavat ​MAT 2005​ ​Lahtonen, Laihonen
​Kähkönen, Laura ​Solitare-peli ja äärelliset automaatit ​MAT 2005​ ​Harju, Halava
​Laine, Markku ​Kuutiokongruenssi ​MAT 2005​ ​Karhumäki, Harju
Lisinen, Irina​ Profiiliuskottavuusvälien laskeminen, sovellus LASERI-tutkimukseen​ ​TIL ​2005 ​Grönroos, Lertola
​Markula, Perttu ​Tyypin I diabeteksen matemaattisista ennustamismenetelmistä ​SOV 2005​ ​Leipälä, AIttokallio
​Matomäki, Kaisa ​Peräkkäisten alkulukujen etäisyyksistä ​MAT 2005​ ​Jutila, Meurman
​Nippolainen, Ljudmila ​Jatuka-aikaisten populaatiomallien mekanistisesta perustelusta ja niiden adaptiivisesta ​SOV 2005​ ​Parvinen, Leipälä
​Oksanen, Rauli ​Indefiniittien neliömuotojen reduktio ​OPE 2005​ ​Jutila, Meurman
​Oksi, Otso ​Toisen kertaluvun lineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt ​OPE 2005​ ​Vuorinen, Parvinen
Patrikainen, Erika​ Analysis of Ecological Data with Multivariate Adaptive Regression Spline Method​ ​TIL ​2005 ​Nummi, Grönroos
​Pusa, Juha ​Mutanttien invaasio residenttipopulaatioon ​OPE 2005​ ​Parvinen, Leipälä
Saarinen, Pasi​ ​RSA-kryptosysteemin haavoittuvuuksista ​OPE 2005​ ​Renvall, Neuvonen
Savolainen, Maarit​ ​Lukujonoja Pascalin kolmiossa ​OPE 2005​ ​Vuorinen, Jutila
​Sihvonen, Pekka ​Vahinkojen lukumäärän arvioimista yleistetyillä lineaarisilla malleilla sekä Bayesiläisellä ​SOV 2005​ ​Parvinen, Kaippio
​Suominen, Hanna ​Yleistettyyn lokeromalliin perustuva spektraalianalyysi positroniemissiotomorgafia-mallintamisessa ​SOV 2005​ ​Leipälä, Aittokallio
​Suutarinen, Nisse DNA-laskenta ja universaalisuus ​MAT 2005​ ​Karhumäki, Halava
Tuomikoski, Suvi​ Kliinisen lääketutkimuksen jatkamisen tarkastelu faasissa III bayesilaisen päättelyn avulla ​TIL ​2005 ​Tuominen, Lertola
​Utz, Margarete ​Pattern formation in a metapopulation model with exlicit resource-consumer dynamics ​SOV ​2005 ​Kisdi, Parvinen
​Virtanen, Mikael ​Markowitzin malli optimaalisen sijoitussalkun valinnassa ​SOV ​2005 ​Leipälä, Parvinen
Aho, Samuli​ cDNA-mikrosiruaineiston analysointi hierarkkisilla ryhmittelymenetelmillä​ ​TIL ​2004 Grönroos, Uusipaikka​
Aittapelto, Suvi​ Kokonaislukumatriisien muodostamista äärellisistä ryhmistä​ ​OPE ​2004 ​Jutila, Metsänkylä
​Ekko, Johanna ​Fermat'n osamäärä lukion lukuteorian kurssin erikoisaheena ​OPE ​2004​ ​Metsänkylä, Jutila
​Elo, Laura ​Proteiinisekvenssien luokittelu stokastisen kompleksisuuden perusteella ​SOV ​2004​ ​Gyllenberg, Koski
​Eskola, Hanna ​On the evolution of aggression and the timing of reproduction in some basic mechanistic models ​SOV ​2004​ ​Geritz, Parvinen
​Hiissa, Marketta ​Vakuutusyhtiön konkurssin todennäköisyyden approksimoinnista Cramérin-Lundbergin menetelmällä ​SOV ​2004​ ​Gyllenberg, Leipälä
Huttunen, Teppo​ ​Robusti varianssianalyysi jatkuville vasteille ristikkäiskaaviokokeissa TIL​ ​2004 ​Tuominen, Vuorinen J.
​Hämäläinen, Janne ​Eläkevakuutuksen ja henkivakuutuksen kuolevuusperusteista ​SOV ​2004​ ​Leipälä, Ruskeepää
​Jaakkola, Jaana ​Kombinatorista todennäköisyyslaskentaa ja siihen liittyviä tehtäviä ratkaisuineen ​OPE ​2004​ ​Ylinen, Honkala
Kankare, Anna​ ​Markovin ja Gibbsin satunnaisverkot ​OPE ​2004​ ​Kari, Ruskeepää
Kemppainen, Tuomas​ ​ROC-analyysi ​TIL ​2004 ​Tuominen, Grönroos
​Keränen, Paula ​Assosiatiiviset muistimallit neurolaskennassa ​OPE ​2004​ ​Vuorinen, Hirvensalo
​Klén, Riku ​Reedin-Solomonin koodien dekoodauksesta ​MAT ​2004​ ​Lahtonen, Laihonen
​Korhonen, Maisa ​Eulerin summakaava ​OPE ​2004​ ​Jutila, Metsänkylä
​Korsimo, Merja ​Laskulaitteiden kehitys ja taskulaskin tämän päivän koulumatematiikassa ​OPE ​2004​ Leipälä, Laine​
​Koskinen, Juha ​Uusiutumisprosesseista ​SOV ​2004​ ​Gyllenberg, Ruskeepää
​Kylänpää, Riikka ​SARS-epidemian mallintamisesta väestössä ​SOV ​2004​ ​Gyllenberg, Parvinen
Kärkkäinen, Matti​ ​Differentiaaliyhtälöiden sovelluksia kouluopetukseen ​OPE ​2004​ ​Gyllenberg, Ruskeepää
Laakso, Heidi​ ​Wolstenholmen lause ja sen yleistyksiä ​OPE ​2004​ ​Metsänkylä, Jutila
​Lahtinen, Katja ​Tasoittuvat graafit ​OPE ​2004​ ​Steinby, Harju
Lammela, Jari​ Kielten vokaalijärjestelmien vertailu yleistettyjen lineaaristen sekamallien avulla​ ​TIL ​2004 Uusipaikka, Grönroos​
Lampela, Kai​ ​Ketjumurtoluvut ​OPE ​2004​ ​Jutila, Metsänkylä
​Lehtinen, Marja ​Uusiutumisprosessit ja niiden soveltaminen riskiteoriaan ​SOV ​2004​ ​Gyllenberg, Parvinen
Liimatainen, Anni​ In vitro-in vivo -korrelaatio​ ​TIL ​2004 Korhonen, Tuominen​
​Lindén, Jorma ​Steinerin systeemit ​OPE ​2004​ ​Lahtonen, Ranto
​Lukkarila, Ville ​Palmikkoryhmistä kryptografiassa ​MAT ​2004​ ​Renvall, Kari
​Manni, Juulia ​Lineaariset yhtälöryhmät max-plus-algebrassa ​MAT ​2004​ ​Kari, Halava
​Manninen, Toni ​Matemaattista epidemiologiaa Lotkan ja Volterran peto-saalis-mallissa ​SOV ​2004​ ​Gyllenberg, Leipälä
​Markkanen, Jasu ​Peräkkäisten kokonaislukujen summista ja kolmioluvuista ​OPE ​2004​ ​Honkala, Neuvonen
Määttä, Reko​ ​Intervalligraafeista ​MAT ​2004​ ​Kari, Renvall
​Oja, Sanna ​Matriisialgebraa lukiotiedoilla ​OPE ​2004​ ​Vuorinen, Metsänkylä
Peltonen, Juha​ ​Transkendenttisia funktioita ​OPE ​2004​ ​Ylinen, Vuorinen
​Rakkolainen, Teppo ​Hinnoittelu Hilbertin avaruuksissa ​SOV ​2004​ ​Leipälä, Alvarez
​Ranta, Marja ​Symmetriaryhmät ja niihin liittyvät tiilitykset ​OPE ​2004​ ​Ylinen, Kari
Saanisto, Taija​ ​Monitasoanalyysien muotoilu sekamalleina SAS Mixed-proseduurilla, sovellettuna perhedynamiikan tutkimuksessa
​TIL 2004​ ​Tuominen, Helenius
​Salo, Petteri ​Reduktiosysteemien terminoituvuus ja konfluenssi ​OPE ​2004​ ​Steinby, Halava
​Suominen, Kari ​Sarsin leviämisen tarkastelu diskreettiaikaisen mallin avulla ​SOV ​2004​ ​Gyllenberg, Lipponen-Salhi
​Suvitie, Eeva ​Maassin muodot ja niihin liittyvät L-funktiot ​MAT ​2004​ ​Jutila, Meurman
​Toivonen, Iina ​Jordanin kanoninen muoto ​OPE ​2004​ ​Ylinen, Metsänkylä
Viitanen, Tommi​ Äänen tutkiminen tilastollisilla menetelmillä​ ​TIL ​2004 Uusipaikka, Lertola​
​Virkkala, Mika ​Tietokone matematiikan opetuksen rikasteena ​OPE ​2004​ ​Vuorinen, Metsänkylä
  opinnäytteet 1986-.pdfAiemmat opinnäytteet 1986-

​​
Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi