in English
 
 
LuK-tutkielman ja Pro gradun kypsyysnäytteet

Kypsyysnäyte on noin 500 sanan mittainen asiatyylinen essee, jonka otsikon ohjaaja määrää. Tekstin on oltava sellaista, että asiaan perehtymätönkin lukija pystyy sen avulla tutustumaan aiheeseen. Teknisiä yksityiskohtia, matematiikassa erityisesti kaavoja on syytä välttää. Opiskelija ja ohjaaja sopivat yhdessä kypsyysnäytteen kirjoittamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Opiskelijan on voitava kirjoittaa näytettä neljän tunnin ajan häiriöttömässä tilassa, esimerkiksi tentin yhteydessä tai tenttiakvaariossa. Koska kaavoja on tekstissä syytä välttää, sopii kypsyysnäytteen kirjoituspaikaksi hyvin myös tenttiakvaario.

Opiskelijan on huolehdittava näytteen luettavuudesta käyttämällä riittäviä marginaaleja ja kirjoittamalla tekstinsä selkeällä käsialalla.

Kypsyysnäyte arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Kielellisten syiden takia hylätystä kypsyysnäytteestä opiskelija voi saada palautetta kielentarkastajalta. Kypsyysnäyte ei vaikuta tutkielman arvosanaan eikä siitä saa opintopisteitä.

Opiskelija, joka on jo kirjoittanut kypsyysnäytteen aiemman tutkielmansa yhteydessä (tyypillisesti gradun tekijä, joka on osoittanut suomen kielen taitonsa LuK-tutkielman yhteydessä), tekee ennen tutkielmansa hyväksymistä täysin vastaavan kypsyysnäytteen, mutta koska tällä näytteellä ei enää ole tarpeen osoittaa suomen kielen osaamista, ei sitä myöskään ole tarpeen lähettää Kielikeskukseen, vaan ohjaaja voi hyväksyä sen asiaosaamisen tarkistettuaan.

Tiedekunnan ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle (intra).

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi