in English
 
 
LuK-tutkielman ja pro gradun kypsyysnäytteet

Kypsyysnäyte on noin 300-400 sanan mittainen asiatyylinen essee, jonka otsikon tutkielman ohjaaja määrää. Tekstin tulee olla sellaista, että asiaan perehtymätönkin lukija pystyy sen avulla tutustumaan aiheeseen. Teknisiä yksityiskohtia, kuten matemaattisia kaavoja, on syytä välttää.

1.1.2018 alkaen kypsyysnäytteet suoritetaan sähköisenä Exam-tenttinä, jonka kesto on kolme tuntia. Opiskelija ja ohjaaja sopivat yhdessä kypsyysnäytteen kirjoittamiseen liittyvistä järjestelyistä. Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle mikäli hänelle on myönnetty lisäaikaa tenttien tekemistä varten tai hän suorittaa kypsyysnäytteen muulla kun suomenkielellä. Avatusta ja varattavissa olevasta kypsyysnäytteestä lähtee automaattisesti viesti opiskelijan sähköpostiin.

Kypsyysnäyte arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Kielellisten syiden takia hylätystä kypsyysnäytteestä opiskelija voi saada palautetta kielentarkastajalta. Kypsyysnäyte ei vaikuta tutkielman arvosanaan eikä siitä saa opintopisteitä.

Kypsyysnäytteen kieliasu tarkastetaan vain kerran. Opiskelija, joka on jo kirjoittanut kypsyysnäytteen aiemman tutkielmansa yhteydessä (tyypillisesti gradun tekijä, joka on osoittanut suomen kielen taitonsa LuK-tutkielman yhteydessä) ei enää kirjoita uudelleen kypsyysnäytettä Pro gradu -tutkielman yhteydessä. Pro gradun kypsyysnäytteenä toimii tällöin opinnäytetyön tiivistelmäsivu tai muu soveltuva osa ja se kirjoitetaan samalla kielellä kuin tutkielma, yliopiston tiivistelmämallin mukaisesti.


Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi
 

 Sisältöeditori