in English
 
 
LuK-tutkielmat matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa

Tutkielman aiheen hankkiminen

Tilastotieteilijät saavat LuK-tutkielman aiheen jo matemaattisen kirjoittamisen kurssin yhteydessä toisen opiskeluvuoden lopussa ja aloittavat sen työstämisen viimeistään LuK-seminaarin yhteydessä kolmantena opiskeluvuonna. Opiskelijan, jolta aihe jostakin syystä puuttuu, on otettava yhteyttä Eila Seppäseeen.

Muut opiskelijat saavat matemaattisen kirjoittamisen kurssilla harjoituskirjoitelman, eli matematiikan aineen aiheen. Aineen valmistuttua he hakevat aiheen LuK-työlleen Eija Jurvaselta sähköpostilla, josta käyvät ilmi matematiikan aineen aihe ja ohjaaja, linja, jolle opiskelija aikoo suuntautua, ja mahdollinen toive tutkielman aihepiiristä.

Joskus on myös mahdollista, että LuK-tutkielma ja Pro gradu liittyvät molemmat samaan laajempaan kokonaisuuteen. Erityisesti tällainen yhdistäminen kannattaa silloin, jos opiskelija haluaa kirjoittaa opetuksellisesti suuntautuneita tutkielmia, sillä opettajalinjan 6 opintopisteen LuK-tutkielma on yleensä liian suppea järkevän didaktisen tutkimuksen tekemiseksi. Näissä tilanteissa kannattaa kääntyä opettajalinjan graduohjausta organisoivan Peter Hästön puoleen.

Tutkielman valmistuessa

Ennen LuK-tutkielman hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkielmalle on tehtävä plagiaatintunnistustarkistus Turnitin-järjestemässä. Tämä tapahtuu ilmoittaumalla Moodle-kurssille PGmate, ja jättämällä työstä pdf-versio sinne. Ohjaaja hoitaa tarkastuksen tästä eteenpäin ja toimittaa hyväksytystä tarkastuksesta todistuksen kansliaan. Läpäistystä tarkastuksesta on myös tehtävä merkintä tutkielman julkaisutietoihin. Katso lisätietoja intranetistä.

Valmiit tutkielmat arkistoidaan laitokselle. LuK-tutkielmaa ei ole tarpeen erikseen painattaa. Tavallinen tuloste siistillä kansilehdellä kelpaa. Kansilehtimalleja löytyy laitoksen LaTeX-sivustolta.

Valmista tutkielmaa on toimitettava ohjaajalle kaksi kappaletta. ​

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi