in English
 
 
LuK-tutkielmat matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa

Tutkielman aiheen hankkiminen

Tilastotiede

Tilastotieteilijät saavat LuK-tutkielman aiheen tilastotieteen kandityöhön liittyvän seminaaritoiminnan yhteydessä. Suositus on osallistua kandityöskentelyyn toisen opiskeluvuoden lopusta alkaen ja aloittaa LuK-työn työstäminen viimeistään kolmantena opiskeluvuonna. Tilastotieteen LuK-työstä kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä Henri Nybergiin.

Tilastotieteen kandityö
Linkki Moodle-sivulle, jossa on ohjeita tilastotieteen LuK-työtä koskien ml. myös ehdotuksia sopivista työn aiheista.

Matematiikka

Matematiikan opiskelijat saavat matemaattisen kirjoittamisen kurssilla harjoituskirjoitelman, eli matematiikan aineen aiheen. Aineen valmistuttua he hakevat aiheen LuK-työlleen Timo Toivarilta sähköpostilla, josta käyvät ilmi matematiikan aineen aihe ja ohjaaja, linja, jolle opiskelija aikoo suuntautua, ja mahdollinen toive tutkielman aihepiiristä.

Joskus on myös mahdollista, että LuK-tutkielma ja Pro gradu liittyvät molemmat samaan laajempaan kokonaisuuteen. Erityisesti tällainen yhdistäminen kannattaa silloin, jos opiskelija haluaa kirjoittaa opetuksellisesti suuntautuneita tutkielmia, sillä opettajalinjan 6 opintopisteen LuK-tutkielma on yleensä liian suppea järkevän didaktisen tutkimuksen tekemiseksi. Näissä tilanteissa kannattaa kääntyä opettajalinjan graduohjausta organisoivan Peter Hästön puoleen.

Tutkielman valmistuessa

Ennen LuK-tutkielman hyväksymistä opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkielmalle on tehtävä plagiaatintunnistustarkistus Turnitin-järjestemässä. Tämä tapahtuu ilmoittaumalla Moodle-kurssille PGmate, ja jättämällä työstä pdf-versio sinne. Ohjaaja hoitaa tarkastuksen tästä eteenpäin. Läpäistystä tarkastuksesta on myös tehtävä merkintä tutkielman julkaisutietoihin. Katso lisätietoja intranetistä.

Valmiit tutkielmat arkistoidaan kirjastossa. LuK-tutkielmaa ei ole tarpeen erikseen painattaa. Tavallinen tuloste siistillä kansilehdellä kelpaa. Kansilehtimalleja löytyy laitoksen LaTeX-sivustolta.

Yksi kopio valmiista tutkielmasta toimitetaan hyväksymisprosessin alussa ohjaajalle.

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi