in English
 
 
Valmistumisrutiinit
Akatemiatalo

Sivuaineiden kokonaisuusmerkinnät

LuK-tutkintoon vaaditaan aina minimissään joko yksi 60 pisteen sivuaineopintokokonaisuus tai kaksi 25 pisteen kokonaisuutta. Matematiikan, tilastotieteen ja sovelletun matematiikan opiskelijoilla on opinnoissaan oltava ainakin 25 pisteen kokonaisuus tietojenkäsittelytieteitä. Opettajaksi opiskelevilta taas vaaditaan 60 pisteen opintokokonaisuus jostakin perusopetuksessa opetettavasta aineesta (yleensä fysiikka tai kemia).

Ennen valmistumista on opiskelijan pyydettävä suorittamastaan opintokokonaisuudesta merkintä oppiaineen koulutussuunnittelijalta verkkolomakkeella. Merkinnän voi hakea heti sivuainekokonaisuuden valmistuttua. Minimivaatimusten lisäksi opintoihin voi sisältyä myös muita opintokokonaisuuksia sekä myös sellaisia opintoja, jotka eivät ole kokonaisvaatimusten mukaisia. Kokonaisuusvaatimuksista poikkeavat opinnot eivät kuitenkaan täytä opintojen minimivaatimuksia vaikka niitä olisikin yli 25 tai 60 op. 

Sähköinen opinnäytetyöprosessi (UTUGradu)

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan kaikki laitokset siirtyivät ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden sähköiseen arviointi- ja julkaisuprosessiin eli UTUGraduun 1.8.2018. UTUGradu yhdistää ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöitä koskevan prosessin sähköiseksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään plagiaatintunnistuksen, arviointi- ja hyväksymisprosessin, sähköisen julkaisemisen ja sähköisen arkistoinnin. Löydät yksityiskohtaiset ohjeet prosessista UTUGradun sivustolta.

Pääaineen kokonaisuusmerkinnät

Pääaineen perus- ja aineopinnoista kirjoitetaan oma kokonaisuusmerkintänsä LuK-tutkintoa varten ja syventävistä opinnoista (ilman perus- ja aineopintoja) oma merkintänsä FM-tutkintoa varten.
 
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella toimii kolme oppiainetta: matematiikka, sovellettu matematiikka ja tilastotiede. Näistä matematiikan ja sovelletun matematiikan opinnot kirjataan aina samaan opintokokonaisuuteen, joka on opiskelijan pääaineen mukaan joko sovelletun matematiikan tai matematiikan kokonaisuus. Matematiikka ja sovellettu matematiikka eivät siis voi olla toistensa sivuaineita. Tilastotieteen opinnot sen sijaan muodostavat oman aina kokonaisuutensa. Kokonaisuusmerkintöjä antavat:
  • Matematiikan ja sovelletun matematiikan perus- ja aineopinnoista koulutussuunnittelija Mari Ernvall, käytössä verkkolomake
  • Matematiikan syventävistä opinnoista Mari Ernvall, käytössä verkkolomake
  • Sovelletun matematiikan syventävistä opinnoista Marko Mäkelä
  • Tilastotieteen opinnoista Eila Seppänen
Pyydä kokonaisuusmerkintää vähintään viikkoa ennen todistusanomuksen jättämistä.

Todistusanomus

Kun olet saanut kokonaisuusmerkinnät pää- ja sivuaineista, täytä todistushakemus. Valmistumisaikataulusta löydät todistuksen valmistumiseen liittyvät päivämäärät.

Asiasana:
Tagit:
 

 Neuvontahenkilökunta

 
Tiedekunnan opintoneuvojat
opo-ml@utu.fi


 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi