in English
 
 
Valmistumisrutiinit
Akatemiatalo

Sivuaineiden kokonaisuusmerkinnät

 

LuK-tutkintoon vaaditaan aina minimissään joko yksi 60 pisteen sivuaineopintokokonaisuus tai kaksi 25 pisteen kokonaisuutta. Matematiikan, tilastotieteen ja sovelletun matematiikan opiskelijoilla on opinnoissaan oltava ainakin 25 pisteen kokonaisuus tietojenkäsittelytieteitä. Opettajaksi opiskelevilta taas vaaditaan 60 pisteen opintokokonaisuus jostakin perusopetuksessa opetettavasta aineesta (yleensä fysiikka tai kemia).

Ennen valmistumista on opiskelijan pyydettävä suorittamastaan opintokokonaisuudesta merkintä oppiaineen koulutussuunnittelijalta verkkolomakkeella. Merkinnän voi hakea heti sivuainekokonaisuuden valmistuttua. Minimivaatimusten lisäksi opintoihin voi sisältyä myös muita opintokokonaisuuksia sekä myös sellaisia opintoja, jotka eivät ole kokonaisvaatimusten mukaisia. Kokonaisuusvaatimuksista poikkeavat opinnot eivät kuitenkaan täytä opintojen minimivaatimuksia vaikka niitä olisikin yli 25 tai 60 op. 

 

Gradun hyväksyminen

Laitoksen johtaja päättää pro gradu -tutkielmien hyväksymisestä. Ennen kuin johtaja voi hyväksyä gradun, on opintosihteeri Milka Liikalalle toimitettava:
 • Kolme kappaletta gradua koviin kansiin sidottuna
 • Sähköinen versio tiivistelmästä (abstrakti) (doc-, rtf- tai txt -tiedostona)
 • Sähköinen versio koko gradusta (pdf -tiedostona)
 • Todistus siitä, että plagioinnin tarkastus on suoritettu. Ohjaaja hoitaa tarkastuksen, mutta lisätietoja voi katsoa internetistä
 • Ohjaajan hyväksymä kypsyysnäyte. Kypsyysnäytettä ei kirjoiteta uudelleen Pro gradu -tutkielman yhteydessä, jos sellainen on kirjoitettu ja kielentarkastettu LuK -tutkielman yhteydessä. Pro gradun kypsyysnäytteenä toimii tällöin opinnäytetyön tiivistelmäsivu tai muu soveltuva osa. 

Pääaineen kokonaisuusmerkinnät

Pääaineen perus- ja aineopinnoista kirjoitetaan oma kokonaisuusmerkintänsä LuK-tutkintoa varten ja syventävistä opinnoista (ilman perus- ja aineopintoja) oma merkintänsä FM-tutkintoa varten.
 
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella toimii kolme oppiainetta: matematiikka, sovellettu matematiikka ja tilastotiede. Näistä matematiikan ja sovelletun matematiikan opinnot kirjataan aina samaan opintokokonaisuuteen, joka on opiskelijan pääaineen mukaan joko sovelletun matematiikan tai matematiikan kokonaisuus. Matematiikka ja sovellettu matematiikka eivät siis voi olla toistensa sivuaineita. Tilastotieteen opinnot sen sijaan muodostavat oman aina kokonaisuutensa. Kokonaisuusmerkintöjä antavat:
 • Matematiikan ja sovelletun matematiikan perus- ja aineopinnoista koulutussuunnittelija Mari Ernvall, käytössä verkkolomake
 • Matematiikan syventävistä opinnoista Mari Ernvall, käytössä verkkolomake
 • Sovelletun matematiikan syventävistä opinnoista Marko Mäkelä
 • Tilastotieteen opinnoista Eila Seppänen
Pyydä kokonaisuusmerkintää vähintään viikkoa ennen todistusanomuksen jättämistä.

Todistusanomus

Kun olet saanut kokonaisuusmerkinnät pää- ja sivuaineista, täytä todistushakemus. Valmistumisaikataulusta löydät todistuksen valmistumiseen liittyvät päivämäärät.

Arvio valmistumisaikataulusta

 
 1. Kun gradu on ohjaajan mielestä valmis, se menee vielä toisen tarkastajan luettavaksi (ohjaaja järjestää toisen tarkastajan). Tässä vaiheessa menee yleensä korkeintaan viikko.
 2. Toinen tarkastaja saattaa vielä esittää graduun pieniä muutoksia, joiden korjaaminen on kuitenkin useimmiten melko nopeaa; parikin päivää riittää useimmiten korjauksiin.
 3. Kun gradu on molempien ohjaajien mielestä valmis, suoritetaan opinnäytteen plagiaatintarkastus Turun yliopistolla käytettävän Turnitin OriginalityCheck -järjestelmän avulla. Lisätietoja plagiaatintarkastuksesta voi kysellä koulutussuunnittelijalta tai ohjaajalta. 
 4. Kun gradu on hyväksyttävästi läpäissyt plagiaatintarkastuksen, sen voi viedä tai lähettää kirjapainoon sidottavaksi. Tämän pitäisi onnistua alle viikossa.
 5. Kun gradu ja tarvittavat lisämateriaalit on toimitettu laitoksen koulutussuunnittelijalle, on laitoksen johtajan hyväksyttävä gradu. Ellei johtaja ole työmatkalla, hän yleensä hyväksyy graduja viikoittain kesäloman ulkopuolella.
 6. Kun gradu on hyväksytty, on opiskelijan pyydettävä pääaineopinnoistaan kokonaisuusmerkintä. Katso merkintöjen antajat yltä. Tämäkin vie yleensä korkeintaan viikon.
 7. Kun kaikki kokonaisuusmerkinnät ja vaadittavat kieliopinnot ovat rekisterissä, voi opiskelija täyttää todistusanomuksen. Sen käsittelyssä menee yleensä kesäaikaa lukuunottamatta korkeintaan viikko.

Opinnäytetyön sähköinen arkistointi ja sähköinen julkaiseminen

Syksystä 2015 alkaen kaikki opinnäytetyöt ja niiden tiivistelmät arkistoidaan myös sähköisinä Turun yliopiston julkaisuarkistossa UTUPub. Opiskelijan on toimitettava opinnäytetyönsä opintosihteerille myös sähköisenä siten, että pelkkä tiivistelmä on tekstitiedostona (doc-, rtf- tai txt -tiedosto) ja koko työ on pdf -tiedosto. Jos opiskelija antaa luvan julkaista opinnäytteensä digitaalisesti UTUPub:ssa, pitää siitä täyttää erillinen sopimus. Lue yksityiskohtaisempaa tietoa täältä.

Asiasana:
Tagit:
 

 Neuvontahenkilökunta

 
Kirsi Kunnas
Työhuone: Quantum 253
Sähköposti: kirsi.kunnas[at]utu.fi 

 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto
Sähköposti: mathdept@utu.fi