in English
 
 
Vanhojen kurssien vastaavuudet

 • Matematiikan pohjatietokurssi / Diskreetti matematiikka I ovat nyt Matematiikan peruskurssi 1 (2016)
 • Matematiikan peruskurssi A on nyt Matematiikan peruskurssi 2 (2016)
 • Matematiikan peruskurssi B on nyt Matematiikan peruskurssi 3 (2016)
 • Matematiikan peruskurssi C on nyt Johdatus lineaarialgebraan (2016)
 • Analyysin täydennyskurssi on nyt Matematiikan peruskurssi 4 (2016)
 • Diskreetti matematiikka II on nyt Johdatus automaattien teoriaan (2016)
 • Analyysi II (pääaineopiskelijoille) on nyt Analyysi IIA. Vanhan Analyysi II:n suorittaneiden ei kuulu suorittaa kurssia Analyysi IIB. Uuden Analyysi IIA:n suorittaneille Analyysi IIB on pakollinen opintojakso (lukuunottamatta syksyllä 2015 aloittaneita, joille Analyysi IIB ei vielä ole pakollinen). (2016)
 • Matematiikan menetelmäkurssi I on korvattu osittain uudistetulla kurssilla Tieteellinen laskenta. Kurssit ovat sisällöltään niin samanlaisia, etteivät ne voi olla samassa tutkinnossa. (2014)
 • Matematiikan menetelmäkurssi II / Tieteellinen laskenta II ovat poistuneet.(2016)
 • Todennäköisyyslaskenta I on korvattu osittain uudistetulla Todennäköisyyslaskennan peruskurssilla. Jos Todennäköisyyslaskenta I on vanhoissa opintovaatimuksissa pakollinen kurssi, luetaan sen tilalla Todennäköisyyslaskennan peruskurssi. Kurssit ovat sisällöltään niin samankaltaisia, etteivät ne voi olla samassa tutkinnossa. (2014)
 • Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen on poistunut tarjonnasta ja tilalle on tullut takaisin vanha Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille, joka nimensä mukaisesti on tarkoitettu matematiikan sivuaineopiskelijoille. (2016)
 • Todennäköisyyslaskenta II on korvattu lähes samansisältöisellä Todennäköisyyslaskennan jatkokurssilla. Nämä kurssit eivät voi olla osana samaa tutkintoa. (2016)
 • Tilastotieteen peruskurssi A Tilastotieteen peruskurssi A on poistunut. Vanhojen opintovaatimusten mukaan opiskelevat korvaavat kurssin pääsääntöisesti opintojaksolla Todennäköisyyslaskennan peruskurssi. Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille käy myös tämän kurssin korvaajaksi muilla kuin matematiikan tai tilastotieteen pääaineopiskelijoilla. (2014)
 • Tilastotieteen peruskurssi B on korvattu Tilastollisen päättelyn peruskurssilla.
 • Tilastotieteen peruskurssi C, Aikasarjat ja indeksit sekä Varianssi- ja regressioanalyysi ovat päättyneet eli tilastotieteen perusopintojen kevään osuus on uudistettu täysin. Opiskelijan, joka jatkaa keskeneräisiä tilastotieteen perusopintoja vanhojen opintovaatimusten mukaan, on otettava yhteys Eila Seppäseen tarvittavista kursseista sopimiseksi. (2014)
 • Usean muuttujan funktiot I on korvattu kurssilla Vektorilaskenta (2016)
 • Usean muuttujan funktiot II on poistunut tarjonnasta (2016)
 • Matemaattiset ohjelmistot on poistunut tarjonnasta. Matematiikan opiskelijoille suunnattua tietojenkäsittelytieteen opintokokonaisuutta suorittavat opiskelijat korvaavat sen suorittamalla kurssin "Tieteellinen laskenta, joka käy korvaamaan Matemaattiset ohjelmistot myös opettajien LuK-tutkinnon pakollisissa opintovaatimuksissa. Tieteellinen laskenta -kurssilla oletetaan opiskelijoiden hallitsevan jonkin ohjelmointikielen, joten se ei sovellu kaikille opettajaopiskelijoille. Opettajan LuK-tutkinnon pakollisissa TKT-opinnoissa sen voikin korvata myös joko IT-laitoksen kurssilla "Tietojenkäsittelytieteen perusteet I" tai tilastotieteen kurssilla R-kielen alkeet. Kaikki mainitut kurssit ovat sisällöltään niin erilaisia, että ne voivat olla samassa tutkinnossa. Itse asiassa mikään nykykursseista ei ole päällekkäinen Matemaattisten ohjelmistojen kanssa. Jos opiskelija on suorittanut Matematiikan menetelmäkurssin I, ei Tieteellisen laskennan lukeminen enää ole mahdollista. Näissä tilanteissa Matematiikan menetelmäkurssi I korvaa Matemaattiset ohjelmistot opintovaatimuksissa. (2014)
 • Matemaattiset ohjelmistot 2 on poistunut tarjonnasta. Mikään nykykursseista ei ole sisällöltään päällekkäinen sen kanssa. (2014)

 

Asiasana:
Tagit: