in English
 
 
Biolääketieteen tutkija

Kerro lyhyesti taustastasi?Laura_Elo_Uhlgren.jpg

Olen kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1998 Luostarivuoren lukiosta Turussa. Aloitin Turun yliopistossa ensin kielten opiskelut syksyllä 1998, mutta lukio-opettajan kannustamana siirryin vähitellen opiskelemaan matematiikkaa, ensin kieliopintojen ohella mutta vuodesta 2001 lähtien päätoimisesti. Valmistuin maisteriksi alkuvuonna 2004. Vuoden 2004 alusta toimin projektitutkijana Turun yliopistossa ja aloitin jatko-opinnot Turun yliopiston matematiikan laitoksella ja Laskennallisen biologian, bioinformatiikan ja biometrian tutkijakoulu ComBissa. Valmistuin filosofian tohtoriksi sovelletusta matematiikasta vuonna 2007. 

Mikä sai sinut opiskelemaan matematiikkaa?

Pidin jo kouluaikana matematiikasta, loogisesta päättelystä ja ongelmanratkaisusta. Erityisesti pidin siitä, että asioita ei tarvinnut opetella ulkoa, vaan olennaista oli oppia ymmärtämään ne. Osallistuminen yliopiston matematiikan kursseille vahvisti näkemystä.

Kerro hieman opiskeluajastasi.

Opiskeluaika oli työntäyteistä, sillä opintojen ohella työskentelin osittain iltaisin ja viikonloppuisin turkulaisen marketin liha- ja kalaosastolla. Opiskeluaikana pyrin tekemään laskuharjoitukset kunnolla, sillä sitä kautta tentteihin valmistautuminen sujui helposti. Sivuaineena opiskelin tilastotiedettä, tietojenkäsittelytiedettä ja liiketaloustieteitä. Lisäksi olivat tietysti kielet (saksa, venäjä ja kiina). Maisteriopintojeni loppupuolella prof. Mats Gyllenberg tutustutti minut biomatematiikkaan ja erityisesti bioinformatiikkaan, joka tuolloin teki vasta tuloaan. Silloin tiesin, että se oli ala, jolla halusin työskennellä. 

Missä työskentelet ja miten pääsit töihin?

Työskentelen erikoistutkijana ja ryhmänjohtajana Turun biotekniikan keskuksessa ja matematiikan ja tilastotieteen laitoksella Turun yliopistossa. Väitöksen jälkeen hain ja sain Suomen Akatemian tutkijatohtoripaikan, mikä mahdollisti väitöksen jälkeisen itsenäistymisen tutkijana. Tällä hetkellä rahoitukseni tulee yhdysvaltalaiselta diabetestutkimussäätiöltä JDRF.

Mitä työsi pitää sisällään?

Työskentelen erikoistutkijana ja ryhmänjohtajana laskennallisen biolääketieteen alalla. Tutkimusryhmäni tavoite on matemaattisin työkaluin auttaa ymmärtämään erilaisia sairauksia ja siten edistää lääketieteellistä tutkimusta mm. diagnostiikan, sairauksien ehkäisyn ja yksilöllisten hoitomuotojen kehittämisessä. Esimerkiksi viimeaikainen bioteknologian kehitys on mahdollistanut solujen toiminnan kokonaisvaltaisen mittaamisen sairauden syntymekanismien selvittämiseksi. Vaikka mittaustekniikoiden kehityksen myötä kokeellisen datan määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, se ei yksinään kuitenkaan vielä riitä monimutkaisten tautimekanismien ymmärtämiseksi, vaan datan tulkinta ja hyödyntäminen lääketieteen käyttöön vaatii tehokkaita laskennallisia menetelmiä.

Keskeisessä asemassa työssäni on tieteidenvälinen tiivis yhteistyö, mistä hyvänä esimerkkinä on se, että toimin tutkijana sekä Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella että Turun biotekniikan keskuksessa. Yhteistyössä on mukana sekä matemaatikkoja, tilastotieteilijöitä, bioinformaatikkoja, biologeja että lääkäreitä. Oma tutkimukseni keskittyy laskennallisten menetelmien ja matemaattisten mallien kehittämiseen ja soveltamiseen, jotta yhteistyöhankkeissa kerättyjä tietoja ja laajoja mittausdatoja pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Työpäivät vaihtelevat suuresti keskenään eikä kahta samanlaista ole. Jotkut päivät täyttyvät yhteistyökumppanien tapaamisista, toiset opiskelijoiden ohjauksesta, mutta olen pyrkinyt varaamaan kokonaisia päiviä myös pelkästään oman tutkimustyön tekemiseen. Lisäksi aikaa kuluu rahoituksen hakemiseen, jotta tutkimusta pystyy tekemään jatkossakin.

Mistä opiskeluissa on ollut sinulle työelämässä hyötyä?

Minulle matematiikka on työkalu tutkia käytännön ongelmia. Opiskelu antoi vahvan pohjan omaksua matemaattista ajattelutapaa ja ongelmanratkaisumenetelmien hyödyntämistä tieteellisessä tutkimuksessa.​
Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto