in English
 
 
Valmistumisen jälkeen

Matemaattiselta tai tilastotieteelliseltä alalta valmistuneiden maistereiden työtilanne on perinteisesti ollut erittäin hyvä.

Matematiikan opettajista on valtakunnallisesti pula ja tuoreiden tutkimusten mukaan Suomessa eläköityy matemaattisten aineiden opettajia vuosittain jopa kymmeniä enemmän kuin valmistuu.

Tilastotieteen tuntemusta ja suurten tietomäärien hallintaa taas tarvitaan nykyään yhä useammilla aloilla. Alan osaajista onkin yleisestikin pula, mutta erityinen valtti työmarkkinoilla on tutkinto-ohjelman tarjoama vahva tilastollinen osaaminen tuettuna matemaattisen teorian hallinnalla ja tietojenkäsittelyn osaamisella. Korkeakoulujen tutkimus- ja opetustehtävien lisäksi tilastotieteilijät sijoittuvat julkishallinnon tutkimuslaitoksiin, yksityisiin markkinatutkimuslaitoksiin, yrityksiin, vakuutuslaitoksiin ja niihin verrattaviin tutkimus- ja suunnittelutehtäviin valtion- ja kunnallishallinnossa. Viime vuosina Turun yliopistosta valmistuneet ovat sijoittuneet erityisesti lääketeollisuuteen biostatistikoiksi suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin.

Matematiikan opinnoissa Turun erityinen vahvuusalue on diskreetti matematiikka, jonka tuntemus antaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä IT-alalla.

Sovelletussa matematiikassa taas opetuksen painopiste on matemaattisessa optimoinnissa, jossa etsitään matemaattisten mallien avulla parhaita mahdollisia ratkaisuja erilaisiin reaalimaailman ongelmiin. Optimoinnin osaamiselle on kysyntää yritysmaailmassa yleisestikin, mutta erityisesti sovelletun matematiikan aktiivinen yhteistyö Kauppakorkeakoulun kanssa on vienyt sovelletun matematiikan opiskelijoita töihin vakuutusyhtiöihin aktuaareiksi ja vakuutusmatemaatikoiksi.

Työllisyystilastoja

Mahdollisten työtehtävien suuri kirjo vaikeuttaa matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman alalta valmistuneiden maisterien työllisyyden seurantaa. Turun yliopiston akateemiset rekrytointipalvelut on kuitenkin seurannut työllistymistä erilaisin kyselyin jo vuodesta 1994 asti. Lisäksi suomalaisilla korkeakouluilla on yhteinen valmistuneiden sijoittumista seuraava toissa.fi-sivusto.

Yleisesti ottaen työllisyystilanne on erittäin hyvä. Opiskelijan työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavat suuresti valitut kurssit ja sivuaineet.


Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto