in English
 
 
Lääketieteellistä mallinnusta

Modernit kuvantamismenelmät, kuten magneettikuvaus ja positroniemissiotomografia (PET) tuottavat nykyään hyvinkin laadukkaita kuvia ihmisen elimistöstä. Näiden kuvien analysointi vaatii kuitenkin runsaasti aikaa kokeneeltakin lääkäriltä, eikä systemaattisten kuvaseulontojen järjestäminen olekaan toistaiseksi mahdollista. Periaatteessa olisi kuitenkin mahdollista ohjelmoida tietokone tunnistamaan esimerkiksi kasvaimia tai verisuonien kalkkeumia skannatuista kuvista. Tällaisen järjestelmän toteuttaminen vaatii kuitenkin vielä runsaasti tutkimustyötä sen suhteen, miten ja millaisia hahmoja voidaan kuvista tunnistaa. Tällainen tutkimus- ja kehitystyö on voimakkaasti poikkitieteellistä ja vaatii tuekseen niin lääkäreitä, fyysikoita, ohjelmoijia ja insinöörejä kuin matemaatikoitakin.

Vastaavia työtehtäviä löytyy myös esimerkiksi DNA-analyysin, genetiikan ja  geeniekspression mallintamisen, molekyylibiologian ja proteonomiikan sekä taksonomian parista. 

FT Riku Klén kertoo työstään PET-keskuksessa lääketieteellisen kuvantamisen parissa

Valmistuin ylioppilaaksi 1999 ja aloitin matematiikan opiskelun Turun yliopistossa 2000. Valmistuin tietoteknisen matematiikan linjalta maisteriksi 2004, jonka jälkeen siirryin tutkijaksi Turussa sijaitsevaan valtakunnaliseen PET-keskukseen. Vuonna 2005 aloitin jatko-opinnot Turun matematiikan laitoksella tutkimusalanani analyysi. Valmistuin lisensiaatiksi 2007 ja tohtoriksi 2009. Tällä hetkellä työskentelen osa-aikaisena tutkijana matematiikan laitoksella ja PET-keskuksessa. 

Matemaatikkona PET-keskuksessa

PET eli positroniemissiotomografia on yksi uusimmista lääketieteellisistä kuvantamismenetelmistä. Erityisenä haasteena menetelmässä on kuvauksen pitkä kesto (20 minuutista yli tuntiin) verrattuna muihin kuvantamismenetelmiin. Kuvausaikaa voidaan lyhentää ja kuvien laatua parantaa matemaattisten mallien avulla. Matemaatikon työ PET-keskusessa voi mallintamisen ohella olla kuvankäsittelyyn liittyvää. Näissä työtehtävissä tarvitaan ohjelmontitaitoja ja myös fysiikan ymmärtämisestä on hyötyä.

Asiasana:
Tagit:
 

 Matematiikan ja tilastotieteen laitos

 
Käyntiosoite: Quantum, toinen kerros
(Kartta)
Postiosoite: Matematiikan ja tilastotieteen laitos,  20014 Turun yliopisto