in English
 
 
Hakukohteet

Tietojenkäsittelytieteet
muodostavat nopeasti kehittyvinä tieteinä erään merkittävimmistä korkean teknologian tutkimusaloista sekä maassamme että kansainvälisesti. Ala rakentuu tietojen esitystapojen, tietoja käsittelevien ohjelmien, ohjelmia suorittavien tietokoneiden, ja tietoja siirtävien verkkojen ympärille. Kyseessä on menetelmätiede, joka pyrkii löytämään tehokkaita ratkaisuja käytännön tietojenkäsittelytehtäviin. Sivuainevalinnan kautta voit erikoistua haluamaasi suuntaan. Sijoitut työskentelemään tietojenkäsittelyn asiantuntijana teollisuuden, kaupan, hallinnon, tietojenkäsittelyalan yritysten tai tutkimuslaitosten palvelukseen tai tietotekniikan opettajaksi. Valmistuneiden työtilanne on ollut jatkuvasti hyvä.

Tietotekniikan tavoitteena on kouluttaa diplomi-insinöörejä tulevaisuuden elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Monipuolinen koulutusohjelma antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Turun yliopiston IT-alan diplomi-insinöörikoulutus tukeutuu monialaisen yliopiston vankkaan tiedepohjaan ja profiloituu tietoyhteiskunnan sisältöjen, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Valmistuva diplomi-insinööri on tietotekniikan asiantuntija, joka omaa hyvän teorian soveltamiskyvyn ja ongelmanratkaisukyvyn sekä hyvät viestintätaidot ja valmiudet innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tietoyhteiskunnan avainalueilla. Diplomi-insinööritutkinnossa voit syventyä valintasi mukaan ohjelmistotekniikkaan, sulautettuun elektroniikkaan tai tietoliikennetekniikkaan.

Opetus koostuu pääsääntöisesti luennoista ja harjoituksista. Luentoihin osallistuminen on vapaaehtoista mutta oppimisen kannalta erittäin suositeltavaa. Harjoituksissa on yleensä läsnäolovaatimus. Kurssilla voi olla myös esim. oppimispäiväkirja, jossa kirjoitat kurssin aihepiiristä kirjoitelmia analysoiden opittuja asioita.  Monilla kursseilla pidetään ryhmätöitä, joissa harjoittelet yhdessä kurssikavereiden kanssa kursseilla opittuja asioita käytännössä. Päätoimisesti opiskellen alemman tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja ylemmän tutkinnon kahdessa vuodessa. Lukion matematiikan pitkä oppimäärä on suositeltavaa, mutta ei opintojen välttämätön edellytys.
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit