in English
 
 
Opiskelijavalinta
Tietojenkäsittelytieteet hakukohteen kautta valitulla opiskelijalla on oikeus suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yksi maisterintutkinto toisessa seuraavista tutkinto-ohjelmista: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (filosofian maisteri, FM) tai Master’s Degree Programme in Digital Health and Life Sciences (FM, Bioinformatics, Health Technology). 

Tietotekniikan hakukohteen kautta valitulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK) tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yksi maisterintutkinto yhdessä seuraavista tutkinto-ohjelmista: Tietotekniikan tutkinto-ohjelma (diplomi-insinööri, DI), Master’s Degree Programme in Information Security and Cryptography (DI), Master’s Degree Programme in Embedded Computing (DI), Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma (FM) ja Master’s Degree Programme in  Digital Health and Life Sciences (FM: Bioinformatics, DI: Medical Analytics).

Jos sinulla on jo aiempia opintoja, voit tulla valituksi erillisvalinnassa. Erillisvalintoja ovat mm. avoimen yliopiston väylä, haku ammattikorkeakoulututkinnon pohjalta, haku alemman korkeakoulututkinnon pohjalta suoraan maisterivaiheeseen sekä siirto-opiskelijoiden valinta. Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan, että hakija voi anoa siirtoa korkeakoulusta toiseen aikaisempien saman alan opintojen pohjalta. Katso tarkemmat hakuohjeet opintopolusta tai valintaoppaasta.

Lue täältä lisää tutkinto-ohjelmista​
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit