in English
 
 
HOPS
 • Yliopiston HOPS- työkalu löytyy osoitteesta https://nettiopsu.utu.fi/hops/.
 • Jokaisen opiskelijan tulee tehdä itselleen henkilökohtainen opintosuunnitelma syyslukukauden aikana.Laitos tarjoaa opastusta HOPSien tekoon ja vastaa siitä, että opintosuunnitelmat noudattavat hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.
 • Lukuvuoden 2017-2018 opetussuunnitelmaa vastaavat malliHOPSit löytyvät työkalusta ”Hae malliHOPSeja”- kohdan alta, hakusanoilla ”TDI” ja ”TKT”
  • TkK- tutkinnon (TDI) yhteiset opinnot 2016-2018 on DI-opiskelijoille tarkoitettu malli
  • TKT 2016-2018 LuK- tutkinto on tietojenkäsittelyn opiskelijoille tarkoitettu malli
 • Muista heti aluksi liittyä HOPS-ryhmään! Kun kuulut ryhmään, voi ohjaajasi kommentoida HOPSiasi suoraan, kommenttipyyntösi välittyvät ohjaajalle automaattisesti, ja ohjaajasi voi lopulta hyväksyä valmiin HOPSisi joskus tulevaisuudessa. Syksyllä 2017 aloittaneet opiskelijat liittyvät koulutusohjelman mukaan kahteen ryhmään:
  • DI 2017 - Tietotekniikan (DI) tutkinto-ohjelma 2017
  • TKT 2017 - Tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat 2017
 • Etusivulta löytyvän Omat HOPSit- linkin alta voit tarkastella olemassaolevia HOPSeja sekä luoda uuden HOPSin.
 • MalliHOPSin liittäminen uuteen HOPSiin onnistuu ensin hakemalla haluttu malliHOPS, jonka jälkeen valitaan ”liitä HOPSiin”. Esikatselun kautta voi valita vielä liitettäviä osia tarkemmin, jonka jälkeen malli liitetään osaksi HOPSia.
 • HOPS-järjestelmässä on kaksi näkymää: nippu- ja periodinäkymä.
  • Nippunäkymässä on mahdollista organisoida kursseja erilaisiin kokonaisuuksiin, nippuihin, esimerkiksi ”matematiikka”, ”sivuaine 1”, ”pääaineopinnot”. Näin saadaan selkeämpi kuva tutkintoon kuuluvista kokonaisuuksista ja on mahdollista yhdellä silmäyksellä nähdä opiskeluiden kokonaistilanne.
  • Periodinäkymässä kurssit on sijoitettu opetusperiodeittain, jolloin jokaiseen periodiin on mahdollista kohdentaa kursseja. Näin on helppo suunnitella periodin kuromittavuus ja kurssien suoritusjärjestys. Kursseja on mahdollista jakaa useamman periodin kesken. Näin on mahdollista esittää havainnollisemmin kursseja jotka jakautuvat useamman periodin kesken.
  • Kurssit on itse kohdistettava periodeihin. Järjestelmä ei vielä itse osaa tarkastaa onko kurssi mahdollista kohdennetussa periodissa suorittaa, joten tämä jää opiskelijan itsensä vastuulle. Opinto-oppaasta löytyvät kurssien ohjeelliset suoritusajankohdat, ja viimeisen tiedon kurssin ajankohdasta saa aina oppaaseen merkityltä vastuuhenkilöltä.
 • HOPSin hyväksyminen lukitsee opintosuunnitelman, jolloin siihen ei voi enää tehdä muutoksia. Hyväksyntä on hallinnollinen toimenpide, jossa todetaan opintosuunnitelman olevan voimassa olevan opetussuunnitelman mukainen, ts. suunnitelman pohjalta on mahdollista valmistua. Hyväksyntä ei kuitenkaan ole sitova sopimus yliopiston ja opiskelijan välillä, joten on mahdollista että hyväksytyllä HOPSilla ei voi valmistua. Tämä on kuitenkin poikkeus, ja näissä tilanteissa tutkintovaatimuksia tulkitaan yleensä opiskelijan eduksi.
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit