in English
 
 
Vanhojen opintojen vastaavuudet
Matematiikan opinnot lukuvuodesta 2016-2017 alkaen

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vastaavuudet (opinto-opas 2014-2016), päivitetty 25.8.2014

Opinto-oppaan 2012-2013 mukaiset opintojaksojen vastaavuudet.
TkK-tutkinnon ja ohjelmistotekniikan DI-pääaineen kurssien korvaavuudet 2012-2013.
Nykyinen kurssi Vanha kurssi
DTEK8066 User Inferface Techniques, 5op
TKO_2013 Käyttöliittymätekniikat, 5op
Sovi erikseen ohjelmistotuotannon opettajatuutoreiden ja professorin kanssa
DTEK2010 Yritysten tietojärjestelmät, 5op
DTEK1200 Digitaalisuunnittelu, 5op, tai ETT_1011 Johdatus elektroniikkaan, 5op
DTEK2007 Sulautettujen järjestelmien perusteet, 5op
MATE5261 Diskreetti matematiikka II (vain DI)
MATE5206 Diskreetti matematiikka (vain DI)


Korvaavuustaulukko lukuvuoden 2009-2010 mukaisista ja niitä edeltävistä kursseista                                  
Nykyinen kurssi Vanhat, nykyistä kurssia vastaavat kurssit
Johdatus informaatioteknologiaan 1 2 op/1 ov
Johdatus informaatioteknologiaan 2 op/ 1 ov, Johdatus algoritmeihin ja ohjelmointiin 3 op/2 ov, Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I 2 ov
Johdatus informaatioteknologiaan 2 3 op/2 ov
Tietojenkäsittelytieteen perusteet 4 op/3 ov, Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen II 3 ov
Tiedonsiirron perusteet 5 op/3 ov
Tietoliikenneteoria 5 op/3 ov
Sulautettujen järjestelmien perusteet 5 op/3 ov tai sovi pääaineen professorin kanssa
Systeemi- ja säätötekniikan perusteet 5 op/3 ov
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit