in English
 
 
Bioinformatiikka, 25-35 op
 
Esitietoina sivuaineen suorittamiselle vaaditaan soveltuvan bioalan (esim. biokemia tai molekyylibiologia) aineopintotason opinnot tai vastaavat opinnot. Lisäksi aiempina opintoina suositellaan tietojenkäsittelytieteen sivuainekokonaisuuden suorittamista.

Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet tietojenkäsittelytieteen perusopintoja tai vastaavia opintoja, suorittavat bioinformatiikan sivuaineen laajennettuna siten, että kokonaisuuteen kuuluvat myös kurssit BIOI2250 ja BIOI2260.

Pakolliset kurssit, 15-25 ECTS
BIOI2250 Introduction to Programming 6 ECTS
BIOI2260 Introduction to Computer Science 4 ECTS
BIOI4464 Bioinformatics Methods, 5 ECTS
BIOI4270 Bioinformatics, Programming Course, 5 ECTS
BIOI4440 Biological Data Analysis with R, 5 ECTS

Valinnaiset kurssit, 10 ECTS
BIOI4240 Structural Bioinformatics, 5 ECTS
BIOI4280 Algorithms in Bioinformatics, 5 ECTS
BIOI4450 High Throughput Data Analysis, 5 ECTS
TKO_3103 Data Analysis and Knowledge Discovery 5 ECTS
BIOI4380 Bioinformatics Project, 2-6 ECTS
Asiasana:
Tagit: