in English
 
 
Erillisopinnot
Erilliset opinnot ovat tarkoitettu toisaalta niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, toisaalta kenelle tahansa koulutustaustasta riippumatta esimerkiksi ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisiin opintoihin hakevat ne, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta yliopistossa. Erillisiä opintoja suorittamalla ei voi suorittaa tutkintoa.
Opiskelijalla on oltava riittävät pohjatiedot hakemalleen opintojaksolle. Erillisopintoihin ei ole määrättyjä hakuaikoja vaan hakemuksia otetaan vastaan milloin tahansa lukuvuoden aikana. Erilliset opinnot ovat yleensä maksullisia. Opetus- ja tilaresurssien takia hakijoita voidaan joutua karsimaan. Hakulomake ja lisätiedot erillisopinnoista tiedekunnan sivulla. Tietojenkäsittelytieteiden perusopintokokonaisuuden suorittamista erillisopintoina harkitseville suositellaan täydennyskoulutuskeskuksen tuottamien avoimen yliopisto-opetuksen opintojen suorittamista. Lisätiedot opintosihteeri Heli Lainio, puh.  050 310 5696, sähköposti heli.lainio[at]utu.fi.
Toisessa suomalaisessa yliopistossa tai Turun ammattikorkeakoulussa opiskelevat hakevat suorittamaan JOO-opintoja, hakuohjeet luettavissa sivulla www.joopas.fi.
Asiasana:
Tagit: