in English
 
 
Tietojenkäsittelytieteen sivuaineopinnot
Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko sivuaineopintokokonaisuus tai pelkästään Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (2-4 op) -kurssit, jotka on tarkoitettu kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssit eivät edellytä erityisiä pohjatietoja tietotekniikasta ja niiden tavoitteena on varmistaa tieto- ja viestintäteknologian perusosaamisen riittävä taso yliopisto-opiskelua varten.
Tietojenkäsittelytieteen sivuaineopiskelijan tulee noudattaa joko tässä esitettyjä kokonaisuusvaatimuksia tai opiskelijan pääaineen opinto-oppaassa esitettyjä tietojenkäsittelytieteiden opintoja. Seuraavassa esitetään kaksi eri laajuista opintokokonaisuutta: perusopinnot (vähintään 25 op) ja laajat sivuaineopinnot (vähintään 60 op). Tietojenkäsittelytieteistä erityisen kiinnostuneen opiskelijan kannattaa noudattaa pääaineopiskelijan vaatimusten mukaista rakennetta opinnoissaan, jos aikoo opiskella tietojenkäsittelytieteitä vähintään 60 opintopistettä.

Perusopinnot (vähintään 25 op):

  • DTEK1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, 2-4 op
  • TKO_2038 Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi, 5-6 op
  • TKO_5736 Tietojenkäsittelyn perusteet I, 3 -5 op
Yllä lueteltujen kurssien lisäksi sivuaineopiskelija valitsee tarvittavan määrän  tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmien perus-ja aineopintotasoisia kursseja esitietovaatimukset huomioiden. Huomaa, että tietojenkäsittelytieteiden 25 op:n perusopinnot tai sen yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa, jossa ei ole päiväluentoja, vaan opintoryhmät kokoontuvat iltaisin.

Laajat sivuaineopinnot (vähintään 60 op)

  • DTEK1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, 2-4 op
  • TKO_2038 Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi, 5-6 op
  • TKO_5736 Tietojenkäsittelyn perusteet I, 3-5 op
  • TKO_5738 Tietojenkäsittelyn perusteet II, 5 op
  • TKO_2005 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5-7 op
  • TKO_3107 Tietorakenteet ja algoritmit, 5 op
Näiden lisäksi sivuaineopiskelija valitsee tarvittavan määrän tietojenkäsittelytieteiden ja tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmien perus-ja aineopintotasoisia kursseja kurssien esitietovaatimukset huomioiden.


Asiasana:
Tagit: