in English
 
 
Sivuaineopiskelu
Sivuaineopinnoilla tarkoitetaan niitä opintoja, joita Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija suorittaa pääaineensa lisäksi sisällyttääkseen nämä opinnot tutkintoonsa.Tulevaisuuden teknologioiden laitos tarjoaa sivuaineopintoja tietojenkäsittelytieteissä ja informaatioteknologiassa.
Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen pääaineopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa sivuainekokonaisuus myös laitoksen omista koulutusohjelmista. Näillä sivuilla esitetyt sivuainekokonaisuudet koskevat muita kuin Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen pääaineopiskelijoita, joiden omat sivuainevaatimukset on esitetty opinto-oppaassa.
Erillistä hakumenettelyä sivuaineopintoihin ei ole, vaan opiskelijat voivat osallistua kaikille opintojaksoille tavallisen kurssi-ilmoittautumisen kautta. Opintojaksojen opetusmuodoista riippuen voidaan osanottajamääriä joutua joillakin opintojaksoilla rajoittamaan. Etusijalla ovat tietojenkäsittelytieteen, DI-, matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelijat. Sivuaineopiskelijan onkin syytä seurata opetusta koskevia tiedotuksia Nettiopsussa ja kurssien verkkosivuilla.
Tietojenkäsittelytieteiden sivuaineopiskelijoiden opinto-ohjauksesta ja kokonaisuusmerkinnöistä vastaa opintosihteeri Maria Prusila. Informaatioteknologian sivuaineen osalta opinto-ohjausta antaa Seppo Virtanen​ ja kokonaisuusmerkinnän tekee Maria Prusila.
Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit