in English
 
 
Tenttiohjeet
Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella järjestetään tentit laitoksen yleisinä tenttipäivinä sekä sähköisissä tenttijärjestelmissä.
Yleisinä tenttipäivinä järjestettäviin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa utu-käyttäjätunnuksella ja postisalasanalla.
Sähköinen tenttiminen on mahdollista joko ViLLE-järjestelmässä tai yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa​. Luokat sijaitsevat Agorassa, Teutorissa ja kauppakorkeakoulun tiloissa. Sähköisistä tenteistä ilmoitetaan erikseen luennoilla ja kurssien kotisivuilla.
Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tenttivastaavana toimii opintosihteeri Anu Kulta-Haapalainen (anukul@utu.fi).
Laitoksen yleiset tenttipäivät 
Ilmoittautuminen
Pääsääntöisesti tenttipäivänä tentitään vain yksi kurssi. Kahteen tenttiin osallistuminen edellyttää erillistä lupaa luennoitsijoilta. Sinulla tulee olla perusteltu syy kaksoistenttimiseen (esim. viimeinen tenttikerta, valmistuminen). llmoita tenttivastaavalle sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen tenttiä kaksoistenttimiseen myönnetystä luvasta ja ilmoittaudu molempiin tentteihin Nettiopsussa. Jos ilmoittautumista ei ole tehty asianmukaisesti, opiskelija ei voi tenttiä kahta tenttiä.
Ilmoittautuminen tenttiin päättyy seitsemän vuorokautta ennen tenttipäivää eli kun tenttipäivä on maanantai, niin ko. tenttipäivän tentteihin ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon maanantaina kello 23.59. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Ilmoittautuminen lasketaan aina yhdeksi tenttikerraksi. Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut tenttiin, suoritusta ei tarvitse arvostella.
Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä tentissä, lähetä sähköpostia suoraan tenttivastaavalle ilmoittautumisajan puitteissa.
Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä tenttivastaavaan.

Tenttipaikka

Tentit pidetään Naturan luentosalissa IX. Tarkista kuitenkin aina tenttipaikka. Eri tenttien istumapaikat on merkitty salissa erivärisillä korteilla. Kahden tentin tenttijöille on salissa varattuna erikoispaikat. Tenttejä vastaavat kortit on merkitty tenttisalin ulkopuolelle. Paikkajakoa on noudatettava. Mikäli salista ei löydy vapaata paikkaa, on käännyttävä tenttivalvojien puoleen. Kaikki ylimääräiset tavarat (reput, takit yms.) on siirrettävä tentin ajaksi käytävälle.Kännykät on ehdottomasti muistettava sulkea.
Tenttitilaisuuteen pitää saapua viimeistään puoli tuntia ilmoitetun alkamisajankohdan jälkeen. Tenttitilaisuus kestää 4 tuntia siitä hetkestä lähtien, kun kaikille osallistujille on jaettu kysymyspaperit. Tentistä saa poistua aikaisintaan puoli tuntia tentin ilmoitettua alkamisajankohtaa myöhemmin. Kaikkien tenttitilaisuuteen saapuneiden henkilöllisyys tarkistetaan huolimatta siitä osallistuuko tenttiin vai ei. Henkilöllisyyden tarkastamista varten ota tenttiin mukaan opiskelijakorttisi tai jokin muu vastaava henkilöllisyytesi osoittava asiakirja.
Tentissä havaitusta vilpistä määrätään Turun yliopiston opintojohtosäännön 25 §:ssä: "Opiskelijan, joka tentissä syyllistyy vilppiin tai käyttäytyy häiritsevästi, voi valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen." Rikkomuksesta voidaan rangaista varoituksella tai määräaikaisella erottamisella.

Opintojaksojen tenttimisoikeus

Kurssista järjestetään kolme tenttiä vuoden sisällä luentojakson päättymisestä (Turun yliopiston opintojohtosääntö, 18 §).
Opiskelijalla on oikeus tenttiä opintojaksoa kolme kertaa. Opiskelija voi osallistua tietyn kurssin kuulusteluun vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaisina tenttipäivinä. Tenttikysymykset laaditaan aina viimeksi pidetyn kurssin perusteella, joten kurssien suorittaminen välittömästi opetuksen päätyttyä on erittäin suositeltavaa.
Kesätenttipäivänä voidaan pyydettäessä järjestää tentti edellisenä lukuvuotena luennoidusta opintojaksosta. Kesätenteistä tulee sopia luennoitsijoiden ja tenttivastaavan kanssa 31.5. mennessä.

Asiasana:
Tagit: