in English
 
 
Tutkielmien hyväksymismenettelyt
HUOM! OPINNÄYTTEET OVAT JULKISIA ASIAKIRJOJA
Opinnäytteet ovat julkisia heti, kun ne on hyväksytty. Opinnäytetöitä, jotka lain nojalla olisi määrättävä salassa pidettäviksi, ei tule ryhtyä laatimaan.
1.8.2013 alkaen kaikkien opinnäytetöiden osalta käytetään sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Kandidaatintutkielmat, diplomityöt ja pro gradu-tutkielmat tarkistetaan Turun yliopiston ylläpitämällä ohjelmalla ja tarkastusmenettelystä tehdään maininta opinnäytteeseen. Tarkastuksesta ja tulosten tulkinnasta vastaa opinnäytteen ohjaajana toiminut opettaja. Täältä löytyy lomake (tarkastustodistus) jota käytetään osana opinnäytteen hyväksymisprosessia. Laitoksen varajohtajan hyväksyessä opinnäytettä, tämä todistus tulee olla mukana. Samalta sivulta löytyy myös ohje, miten kirjataan tarkistusmerkintä opinnäytteeseen.

Pro gradu -tutkielmat ja Diplomityöt

 1. Tutkielma kirjoitetaan suomen tai englannin kielellä
 2. Laitoksen varajohtaja määrää tutkielman tarkastajat (2 kpl) ennen lausunnon antamista.
 3. Opiskelijan tulee suorittaa kirjallinen kypsyyskoe, jolla hän osoittaa sekä tieteenalan tuntemusta että kielen käyttämisen taitoa. Kypsyyskoe kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyyskokeessa. Tällöin opiskelija kirjoittaa tutkielman alaan perehtyneisyyttä osoittavan kirjoituskokeen.
 4. Tarkastajien tulee kirjoittaa tutkielmasta lausunto ja toimittaa sen opiskelijalle tavalla josta voidaan osoittaa, että opiskelija on saanut lausunnot tiedokseen.
 5. Hyväksytty kypsyyskoe, hyväksymislomake, tiivistelmäsivut (suomen- ja englanninkielinen yhtenä pdf:nä ja yhtenä doc-, rtf- tai txt-tiedostona sekä paperiversiona), lausunto, tarkastustodistus, kansitettu tutkielma (1 kpl) ja tutkielma pdf-muodossa toimitetaan Jemina Kiviniemelle​​. Pdf-muodossa oleva tutkielma nimetään omalla opiskelijanumerolla.
 6. Tutkielman hyväksyy laitoksen varajohtaja.
 7. Hyväksytty pro gradu -tutkielma/diplomityö voidaan julkaista Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa. Mikäli olet halukas julkaisemaan pro gradu tutkielmasi/diplomityösi sähköisessä julkaisuarkistossa, katso ohjeet täältä.

LuK- ja TkK-tutkielmat

 1. Tutkielma kirjoitetaan suomen kielellä, ellei asiasta ole erikseen sovittu laitoksen johtajan ja työn ohjaajan kanssa.
 2. Laitoksen varajohtaja määrää tutkielman tarkastajan (1 kpl) ennen lausunnon antamista.
 3. Opiskelijan tulee suorittaa kirjallinen kypsyyskoe, jolla hän osoittaa sekä tieteenalan tuntemusta että kielen käyttämisen taitoa. Kypsyyskoe kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Ks. tarkemmat ohjeet.
 4. Tarkastajan tulee kirjoittaa tutkielmasta lausunto ja toimittaa se opiskelijalle tavalla josta voidaan osoittaa, että opiskelija on lausunnon tiedokseen saanut.
 5. Tutkielman tulee olla sidottu, liimattu, nidottu tai muulla vastaavalla tavalla kiinnitetty pahvi-, muovi- tai muihin kansiin.
 6. Hyväksytty kypsyyskoe, hyväksymislomake, tiivistelmäsivu paperiversiona, lausunto, tarkastustodistus ja tutkielma (1 kpl) toimitetaan Jemina Kiviniemelle.
 7. Tutkielman hyväksyy laitoksen varajohtaja.
Asiasana:
Tagit:
 

 Materiaalit

 
 

 Hyväksymislomakkeet