in English
 
 
ViLLE-oppimisjärjestelmä

ViLLE (ville.utu.fi) on Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksella kehitetty oppimisjärjestelmä. Sen avulla opettajat voivat hyödyntää omia tai muiden luomia tehtäviä verkko-opetuksessa. Tehtävätyyppejä löytyy erityisesti kielten, ohjelmoinnin ja matematiikan opetukseen. Näiden lisäksi on yleisiä tehtävätyyppejä, joita voi käyttää useassa oppiaineessa. Tehtävätyyppien kehittäminen on aktiivista ja ehdotuksia uusille oppianeille soveltuvista tehtävistä vastaanotetaan mielellään. ViLLE kerää monipuolisesti dataa oppilaiden vastauksista (esim. pisteet tai tehtävissä käytetty aika), joka on aina kurssin opettajien käytettävissä. ViLLE hyödyntää sosiaalisesta mediasta tuttuja keinoja hyvien opetusresurssien (tehtävät, kurssit, materiaalit, tutoriaalit jne.) esille tuomiseen. Asiasanoihin perustuvan luokittelun lisäksi arvioinnit ja kommentit tukevat parhaiden resurssien löytämistä.

Opiskelijalle ViLLE näyttäytyy ympäristönä, jossa tehtäviä voi ratkaista omassa tahdissa paikasta riippumatta. Tyypillisesti tehtäviä voi yrittää niin monta kertaa kuin haluaa. Matemaattisissa tehtävissä alkuasetelma voidaan satunnaistaa, joten saman tehtävän harjoittelu on mielekästä useammankin kerran. ViLLE arvioi tehtävien vastaukset automaattisesti ja antaa näistä heti palautteen. Oppilas voi etusivuna toimivasta profiilinäkymästä helposti nähdä opiskelun etenemisen eri kursseilla. ViLLEn omien tehtävien lisäksi voi oppimisjärjestelmää käyttää myös muiden suoritusten (kuten luentoläsnäolojen, harjoitustöiden ja oppimispäiväkirjojen) kirjaamiseen. ViLLE tarjoaa opettajalle työkalut näidenkin suoritusten arvioimiseen ja palautteen antamiseen. eTentin avulla voidaan sekä automaattisesti arvioituja että opettajan arvioimia tehtäviä käyttää osana elektronista tenttiä.

ViLLE-oppimisjärjestelmää kehitetään it-laitoksella osana tietoteknisen didaktiikan tutkimusta (tutkimusta esittävä video: tinyurl.com/villevideo).

ViLLEä hyödynnetään sekä suomalaisissa että ulkomaalaississa korkeakouluissa,  ja sen käyttö on levinnyt yli 15 maahan. Järjestelmään on rekisteröitynyt noin 1200 opettajaa ja lähes 20 000 opiskelijaa. Vuosittain ViLLEn avulla tarkistetaan automaattisesti yli 1 500 000 tehtäväpalautusta, joista annetaan 5 000 000 välitöntä palautetta.

ViLLEn käyttö on ilmaista, mutta käyttäjä tarvitsee käyttöoikeudet oppimisjärjestelmään. Turun yliopistolla käyttöoikeudet saa pyytämällä ja yliopiston ulkopuolella käymällä käyttökurssin (ViLLEn käyttöönotto -sivulta löytyy tarkemmat ohjeet). 


 
​​

Asiasana: opetusteknologia;
Tagit: