in English
 
 
Ympäristötiede

Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja keinoja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Alan tutkimus pyrkii tuottamaan päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voitaisiin käyttää ympäristön tilan parantamiseksi. Soveltavan tutkimusotteen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohella ala on myös korostetusti monitieteinen, mistä kertovat erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöekologia, ekotoksikologia, ympäristöhistoria ja ympäristöjuridiikka. Kaikista näistä on tarjolla opetusta Turun yliopistossa.

Turun yliopistossa ympäristötieteen oppiaine on hallinnollisesti sijoitettu biologian laitoksen alaisuuteen. Opetusta koordinoi biologian laitoksen biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto.

Ympäristötiede sopii jokaiselle yleissivistäväksi, muita opintoja täydentäväksi sivuaineeksi. Ympäristötieteen opinnoista hyötyvät erityisesti ympäristötutkimukseen opinnoissaan erikoistuvat opiskelijat ja ympäristöalan akateemisista työtehtävistä kiinnostuneet. Ympäristöalan tärkeimpiä työnantajia ovat valtion ympäristöhallinto, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut, kunnat, yritykset ja järjestöt. Myös kansainvälisiä työtehtäviä on ollut melko hyvin tarjolla niistä kiinnostuneille.

  

Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa ympäristötieteen opetusta on tarjolla seuraavasti:

  • Ympäristötieteessä voi lukea sivuaineena perus- ja aineopinnot (yht. 60 op)
  • Ympäristötieteen tutkinto-ohjelmassa on avoimen väylän kautta valittavilla, yleensä työelämässä jo olevilla henkilöillä mahdollisuus suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto ympäristötieteessä. Pääosa opinnoista suoritetaan avoimessa yliopistossa.

 

Asiasana:
Tagit: