in English
 
 
Ympäristötieteen opiskelu

Ympäristötiede sivuaineena (perus- ja aineopinnot)

Turun yliopiston järjestämä monitieteinen ympäristötieteen sivuaineopetus (60 op) koostuu kahdesta opintokokonaisuudesta, ympäristötieteen perusopinnoista (25 op) ja ympäristötieteen aineopinnoista (väh. 35 op). Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden. Aineopinnot voi suorittaa noin kahdessa lukuvuodessa opetustarjonnasta ja opiskelijan omista valinnoista riippuen.
 
Oikeus ympäristötieteen perusopintoihin on periaatteessa kaikilla Turun yliopiston opiskelijoilla. Ympäristötieteen perusopintojen opiskelijavalinta tapahtuu "Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat" -opintojakson loppukuulustelun yhteydessä. Vuosittainen opiskelijamäärä on rajattu noin 60:een. Jakso luennoidaan syksyllä opetusperiodin I alussa.
 
 
 

Ympäristötieteen koulutusohjelma (LuK-opinnot)

Ympäristötieteen koulutusohjelmassa on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkinto (LuK) ympäristötieteessä. Koulutusohjelmaan avoimen yliopiston väylä on ensisijainen hakuväylä ja tässä koulutusohjelmassa voi suorittaa ainoastaan alemman korkeakoulututkinnon. Pääosan tutkintoon kuuluvista opinnoista voi suorittaa avoimessa yliopistossa. Koulutusohjelmaan otetaan vuosittain enintään 6 opiskelijaa.
 
 
 
Opinnot koostuvat ympäristötieteen perus- ja aineopinnoista, sivuaineopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä erikoistumisopinnoista. Opinnot esitellään tarkemmin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa.
 
 
Ympäristötieteen opintoneuvonta:
Lehtori:  Timo Vuorisalo (timovuo@utu.fi)
Vastaanotto:  ti ja to 13-14
Työhuone:  LT1, 230
Puhelin:  02-333 5792
Asiasana:
Tagit: