in English
 
 
Maksullinen palvelutoiminta

Kemian Laitekeskus

Kemian Laitekeskus on Turun yliopiston kemian laitoksen ja Åbo Akademin luonnontieteellisen laitoksen yhteinen laitelaboratorio. Keskuksessa on viisi modernia NMR-spektrometria sekä monipuolinen ja tarkka massaspektrometri.

 

Evoluutiobiologian sovelluskeskus

Evoluutiobiologian sovelluskeskus suunnittelee ja toteuttaa tutkimusprojekteja ulkoisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Sovelluskeskuksen tiloissa toimii myös Fragmentti- ja sekvenssianalyysipalvelu, joka suorittaa maksullisena palveluna DNA-analyyseja. Myös tutkijoille avoin evoluutiogenetiikkaan erikoistunut laboratorio sijaitsee keskuksessa.

Asumisterveystutkimuksiin liittyvät mikrobiologiset analyysit

Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen aerobiologian laboratoriolla on terveydensuojelulain mukainen EVIRAn hyväksyntä suorittaa viranomaisille tarkoitettuja asumisterveystutkimuksia. Rakennusten kosteusvaurioista kertovia, terveydelle haitallisia mikrobeja voidaan tunnistaa viljelymenetelmällä ilma-, materiaali- ja pintasivelynäytteistä.

 

Teollisuusfysiikan laboratorio

Teollisuusfysiikan laboratorio tarjoaa monipuolisia tutkimus- ja analyysipalveluja eri alojen yrityksille. Yksittäiset analyysit rajoittuvat pääasiassa laboratorion oman laitekannan hyväksikäyttöön. Laajemmissa tutkimuskokonaisuuksissa ja projekteissa voidaan hyödyntää myös muualla sijaitsevaa tutkimuslaitteistoa.

 

Lounaispaikka-paikkatietopalvelu

Lounaispaikka on paikkatietoyhteistyöverkosto, joka kokoaa yhteen lounaisen Suomen paikkatietoalan toimijat. Lounaispaikan paikkatietoportaalista löydät vaivatta paikkatietoaineistot, aineistontoimittajat sekä ohjeita ja tukea. Lounaispaikka tarjoaa myös alan neuvontaa, koulutusta ja kursseja partnereidemme kautta. Pienempiä koulutuksia toteutetaan myös itse.

 

ICT-portti

ICT-portti on Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Turku Science Park Oy:n yhteistyöhanke, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksiä tietotekniikan hyödyntämisessä. Yritykset saavat ICT-portin kautta asiantuntevaa tukea ja koulutusta esimerkiksi arjen haasteisiin, työprosesseihin tai työn ja tietotekniikan yhteensopivuusongelmiin liittyvissä asioissa.

 

 

Asiasana:
Tagit: